Popis: image003

 

ŠKOLNÍ BUDOVY

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Školská čp. 461

 

 

Školská čp. 461 (nyní čp. 1709)

 

Školní budova v letech 1952 až 1990

 

 

Školy působící v budově

 

Národní škola Hostivice

 

Střední škola Hostivice

 

                

Osmiletá střední škola Hostivice – Základní devítiletá škola Hostivice – Základní škola Hostivice

 

Historie budovy

 

Majitel domu Smetanova čp. 447 Antonín Findejs začal po druhé světové válce stavět v rohu své zahrady dílny, které však nedokončil. Dne 2. února 1951 rozhodla rada MNV Hostivice, že tato rozestavěná budova bude upravena na dvě školní třídy. Vyučovat se zde začalo v roce 1952.

V kronice národní školy je vznik těchto tříd popsán takto:

 

Zřizovala se škola (2 třídy ve Školské ul. u Findejsů), jak se říká podle majitele, a to z dílen, které si tento chystal. Obě třídy měly být připraveny k 1. 9. 1951, ale vinou řemeslníků, kteří k práci nešli, bylo otevření školy oddáleno o 1 rok. Bylo nutno dát podlahy po omítnutí, upravit vodu, záchody, dvorek, majiteli p. Findejsovi postavit studnu a kůlnu, oplechovat střechu, vybetonovat dvůr a žlab u kůlny, opatřit nábytek, k čemuž přispěl ONV – škol. referát 2 tabulemi a 2 katedrami jako subvencí. Třídy umyty bezplatně matkami dětí. K 31. VIII. 1952 je tato nová část školy připravena k zahájení vyučování.

 

 

Vyučování ve třídě u Findejsů v 50. letech 20. století.

 

Ve školním roce 1953/1954 byla do jedné z tříd umístěna družina mládeže. V roce 1961 byla dokončena tzv. školička se dvěma třídami a třídy u Findejsů byly upraveny na školní dílny neboli (jak bylo honosně zapsáno ve školní kronice) na dílny pro polytechnickou výchovu. V roce 1971 kronika upřesňuje, že jedna dílna byla truhlářská a druhá kovoobráběcí. Ve školním roce 1974/1975, když probíhala stavba školní jídelny u budovy Komenského čp. 141, byly dílny dočasně upraveny na školní kuchyni a jídelnu a škola v té době omezila pracovní výchovu na práce na pozemku. V roce 1978 se sem vrátila cvičná dílna pro práci se dřevem a kovem a nově byla zřízena cvičná kuchyně se dvěma pracovními linkami pro vyučování vaření a péči o dítě. Na podzim 1982 škola musela zrušit vyučování v dílnách, protože došlo k závadě na komínu a okresní stavební podnik nebyl schopen zajistit opravu. Později zde vznikla závada na vodovodu, takže výuka byla zrušena po celý školní rok.

Po roce 1989 byl objekt původnímu majiteli a nadále nesloužil pro potřeby školy. Stavba zůstala po celou dobu neomítnutá a ani interiér nebyl koncem 80. let v dobré stavu. V 90. letech 20. století se „zapomnělo“ na existenci této budovy a čp. 461 bylo přiděleno novostavbě v ulici U Vodárny. Když majitelé původní budovy chtěli dát její evidenci do pořádku, dostal dům v roce 2005 nové čp. 1709.

 

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Školská čp. 461

 

Popis: image003