Popis: image003

 

ŠKOLNÍ BUDOVY

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Komenského čp. 454

 

 

Komenského čp. 454

 

Školní budova v letech 1961 až 2003

 

 

Školy působící v budově

 

       

Základní devítiletá škola Hostivice – Základní škola Hostivice

1961–1993

 

Základní škola Hostivice

1993–2003

 

Historie budovy

 

Tzv. „školička“, tedy typový školní pavilon se dvěma třídami, se začala stavět v roce 1959 na poli proti hlavní školní budově Komenského čp. 141 v roce 1959. Stavba byla dokončena 7. listopadu 1961. Bývala zde umístěna dvojice prvních nebo druhých tříd.

 

Zahájení stavby školičky v roce 1959, v pozadí hlavní školní budova čp. 141.

 

Rozestavěná školní budova čp. 454.

 

Budova školičky asi v roce 1961.

 

Školička v roce 1977.

 

Třída ve školičce při zápisu budoucích prvňáků v roce 1986.

 

Na konci 80. let začala přestavba školičky na větší školní pavilon. I v důsledku převratných změn ve společnosti byly práce mnohokrát přerušeny. Škola převzala tuto stavbu do užívání 8. února 1993, i když ještě několik let probíhaly dokončovací práce. Přestavěná školička byla věnována prvnímu stupni a školní družině, druhému stupni připadly prostory hlavní budovy. Konečně tak skončilo střídavé vyučování, které muselo být zavedeno ještě v roce 1991.

 

Budova v roce 1994, po přestavbě na první stupeň základní školy.

 

Škola čp. 454 v listopadu 2000.

 

V březnu 2003 se druhý stupeň základní školy přestěhoval do nového areálu U Zámecké zdi a poté o letních prázdninách 2003 byl první stupeň umístěn do bývalé hlavní budovy Komenského čp. 141. Tím se budova školičky čp. 454 uvolnila a byla pronajata a později prodána Fondu ohrožených dětí, který zde provozuje zařízení Klokánek.

 

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Komenského čp. 454

 

Popis: image003