Popis: image003

 

ŠKOLNÍ BUDOVY

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: U Zámecké zdi čp. 1704

 

 

U Zámecké zdi čp. 1704

 

Školní budova od roku 2003

 

 

Školy působící v budově

 

Základní škola Hostivice

Od roku 2003

 

Základní umělecká škola Kladno, pobočka Hostivice

Od roku 2011

 

image003

Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

2011–2019 (jedna třída)

 

Gymnázium Hostivice

2011–2012

 

Historie budovy

 

Územní plán z roku 1994 vyčlenil pro novou základní školu prostor mezi stadionem, mateřskou školou a bývalou zámeckou zahradou. Postupně se začalo uvažovat, že stavbu bude skutečně nutné postavit. V roce 1998 byl vybrán dodavatel VCES, a. s. Stavba první etapy, která zahrnovala učebny pro druhý stupeň (pavilon D) a tělocvičny (pavilon E, poprvé v historii vlastní!), začala v roce 2000 a skončila o dva roky později. O jarních prázdninách v roce 2003 se druhý stupeň základní školy (páté až deváté třídy) přestěhoval do nového areálu, vyučovat se zde začalo 3. března 2003.

 

Počátky stavby školy v červenci 2001 (pohled přes Litovický potok ke školce).

 

Stavba školy v listopadu a prosinci 2001.

 

Dokončená první etapa v prosinci 2002 a září 2003.

 

Interiéry pavilonů D a E v srpnu 2002.

 

Stavba měla plynule pokračovat dalšími etapami, na ně však již město nezískalo dotaci. V mezičase byl upraven projekt prvního stupně, kde byly budovy A a B zvýšeny o druhé patro a propojeny, čímž se významně zvýšila kapacita školy. V roce 2010 Středočeský kraj postavil pro potřeby základní umělecké školy pavilon C se školní jídelnou, který později směnil s městem za školní budovu Komenského čp. 141, v níž je umístěno gymnázium. V roce 2011 pak proběhla z prostředků dotace a z úvěru přijatého městem výstavba pavilonů A a B, v nichž se nacházejí učebny prvního stupně a školní družiny. Tím byl celý školní areál U Zámecké zdi dokončen podle projektu.

 

Stavba školní jídelny v březnu 2010.

 

Školní kuchyně a jídelna při dnu otevřených dveří 30. srpna 2010.

 

Stavba pavilonů A a B v únoru 2011.

 

Stavba pavilonů A a B v dubnu 2011.

 

Škola v červenci 2011.

 

Interiéry pavilonů A a B při dnu otevřených dveří v srpnu 2011.

 

Dokončený areál z ulice U Zámecké zdi v listopadu 2012.

 

Dvorana školy v listopadu 2012.

 

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: U Zámecké zdi čp. 1704

 

Popis: image003