Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

 

 

 

Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

 

Jako příspěvková organizace města Hostivice zřízena v roce 1993 z dosavadní Mateřské školy Hostivice

Webové stránky školy

 

Akce pořádané pro veřejnost do roku 2000

 

Z historie školy

 

V roce 1993 přiznalo Městské zastupitelstvo Hostivice mateřské škole právní subjektivitu a škola se tak stala příspěvkovou organizací, jíž je až do současnosti. Nové úplné znění zřizovací listiny zohledňující změny ve školském zákoně a v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo vydáno k 1. listopadu 2009.

Jak probíhala výstavba nových bytových a rodinných domů v Hostivici, narůstal postupně i počet předškolních dětí, proto se budova školky opakovaně přistavovala a byla zřízena i dvě odloučená pracoviště. Zvýšil se také počet zaměstnanců školy.

 

Školní budovy

 

Litovická čp. 107

 

Litovická čp. 1714

Od roku 2019

 

Odloučená pracoviště:

U Zámecké zdi čp. 1704 – 1 třída (od roku 2011)

K Višňovce čp. 1389 – 2 třídy (od roku 2016)

 

Ředitelé školy

 

Do roku 2008: Jana Kozlová

Od roku 2008: Petra Bělohlávková

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

 

Popis: image003