Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Geltner

 

 

Alois Geltner

* 30. 7. 1863 – † po 1926

Ředitel hostivické obecné školy v letech 1917 až 1925, významný člen Sokola

 

 

Alois Geltner se narodil 30. července 1863 na Okoři čp. 16 chalupníkovi Antonínu Geltnerovi a Anně rozené Maternové. Navštěvoval obecnou školu v Noutonicích, měšťanskou školu v Praze u sv. Jakuba v letech 1874–1878 a do roku 1882 český učitelský ústav v Praze. Zde také získal 19. června 1882 vysvědčení dospělosti. Učitelskou službu zahájil 1. září 1882 jako zatímní podučitel ve Středoklukách, kde strávil 4,5 roku. Během tohoto působení složil v Praze 19. listopadu 1885 zkoušky učitelské způsobilosti. Poté vyučoval jako definitivní učitel skoro 5 let na obecné trojtřídní škole ve Velkém Přítočně a přes 12 let na obecné pětitřídní škole v Hostouni. Od 1. ledna 1904 byl ustanoven zatímním a později definitivním řídícím učitelem na trojtřídní škole v Jinočanech. Dvakrát, v roce 1900 a 1907, se mu dostalo pochvalného uznání c. k. okresní školní rady za dosahované výsledky.

Během svého působení se i nadále vzdělával, ve školní kronice je uvedeno, že v letech 1879 a 1880 navštěvoval na c. k. českém polytechnickém ústavu v Praze přednášky o českém těsnopise, o prázdninách roku 1883 a 1897 se zúčastnil ovocnického a štěpařského kurzu v Břevnově a v Troji, v roce 1901 kurzu včelařského v Kolči, roku 1909 tělocvičného kurzu v Praze a v únoru 1925 absolvoval přednášky z oboru ovocnářství v Praze.

Dne 20. června 1912 byl zvolen okresní učitelskou poradou jako zástupce učitelstva za člena c. k. okresní školní rady na Kladně, kde působil nejméně do roku 1917.

Definitivním řídícím učitelem hostivické obecné školy se stal vynesením c. k. zemské školní rady z 20. května 1917, do přísahy byl vzat 8. července 1917 a službu nastoupil 1. září 1917.

Alois Geltner byl za svého hostivického působení aktivní v Sokole. V roce 1919 se stal členem výboru a především sbormistrem nově založeného pěveckého kroužku, který pak vystupoval při různých slavnostních příležitostech. Do roku 1926 pracoval jako revizor účtů. Byl také prvním předsedou Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivici.

Na trvalý odpočinek byl dán (penzionován) po 43leté službě na vlastní žádost vynesením zemské školské rady od 31. srpna 1925. Jeho další osudy po odchodu z Hostivice nejsou známy.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Ředitel (1921–1925)

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Náměstek starosty (1921)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Náhradník výboru (1918), člen výboru (1919), revizor (1919–1926) a sbormistr pěveckého kroužku

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Předseda (1924–1925)

 

Ochotnické divadlo

 

26. prosince 1922 – Žena na zkoušku či dražba na nevěstu – nácvik zpěvů

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Geltner, vojín c. k. 3. zdravotní setniny a chalupník v Okoři čp. 16,
syn † Karla Geltnera, chalupníka v Okoři čp. 16, a Marie rozené Kozelkové z Okoře čp. 16

Matka: Anna rozená Maternová,
dcera Františka Materny, chalupníka v Okoři čp. 12, a Kateřiny rozené Nováčkové z Hole čp. 13

 

Manželka

Svatba: 6. února 1886 Středokluky

Marie Hrubá (* 25. 3. 1868 Velké Číčovice čp. 3 – †),
dcera Františka Hrubého, rolníka ve Velkých Číčovicích čp. 3, a Marie rozené Linhartové z Velkých Číčovic čp. 7

 

Děti

Ludmila Geltnerová (* 21. 1. 1889 Malé Přítočno čp. 15 – †),
∞ 15. 9. 1914 Ořech: Josef Hrubý (* 12. 6. 1888 Kladno čp. 1211 – †),
úředník v Újezdě pod Kladnem čp. 106, později c. k. hospodářský úředník v Litovicích čp. 2

Jiří Geltner (* 24. 7. 1896 Hostouň čp. 64 – †), učitel v Hostivici,
∞ 11. 7. 1925 Praha-Liboc: Věnceslava Herychová (* 18. 9. 1900 Dolní Liboc čp. 33 – †)

Božena Geltnerová (* 24. 1. 1906 Jinočany čp. 54 – †)

Eliška Geltnerová (* 26. 10. 1908 Jinočany čp. 54 – †),
∞ 28. 3. 1937 Praha VII, sv. Antonín: Vilém Kolínský

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Noutonice 21, fol. 2 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Geltner

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003