Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Geltner

 

 

Alois Geltner

* 30. 7. 1863 – † ?

ředitel hostivické obecné školy v letech 1917 až 1925

 

 

Alois Geltner se narodil 30. července 1863 na Okoři. Navštěvoval obecnou školu v Noutonicích, měšťanskou školu v Praze u sv. Jakuba v letech 1874–1878 a do roku 1882 český učitelský ústav v Praze. Zde také získal 19. června 1882 vysvědčení dospělosti. Učitelskou službu zahájil 1. září 1882 jako zatímní podučitel ve Středoklukách, kde strávil 4,5 roku. Během tohoto působení složil v Praze 19. listopadu 1885 zkoušky učitelské způsobilosti. Poté vyučoval jako definitivní učitel skoro 5 let na obecné trojtřídní škole ve Velkém Přítočně a přes 12 let na obecné pětitřídní škole v Hostouni. Od 1. ledna 1904 byl ustanoven zatímním a později definitivním řídícím učitelem na trojtřídní škole v Jinočanech. Dvakrát, v roce 1900 a 1907, se mu dostalo pochvalného uznání c. k. okresní školní rady za dosahované výsledky.

Během svého působení se i nadále vzdělával, ve školní kronice je uvedeno, že v letech 1879 a 1880 navštěvoval na c. k. českém polytechnickém ústavu v Praze přednášky o českém těsnopise, o prázdninách roku 1883 a 1897 se zúčastnil ovocnického a štěpařského kurzu v Břevnově a v Troji, v roce 1901 kurzu včelařského v Kolči, roku 1909 tělocvičného kurzu v Praze a v únoru 1925 absolvoval přednášky z oboru ovocnářství v Praze.

Dne 20. června 1912 byl zvolen okresní učitelskou poradou jako zástupce učitelstva za člena c. k. okresní školní rady na Kladně, kde působil nejméně do roku 1917.

Definitivním řídícím učitelem hostivické obecné školy se Alois Geltner stal vynesením c. k. zemské školní rady z 20. května 1917, do přísahy byl vzat 8. července 1917 a službu nastoupil 1. září 1917. Na trvalý odpočinek byl dán (penzionován) po 43-leté službě na vlastní žádost vynesením zemské školské rady od 31. srpna 1925.

Alois Geltner byl za svého hostivického působení  aktivní v Sokole. V roce 1919 se stal členem výboru a především sbormistrem nově založeného pěveckého kroužku, který pak vystupoval při různých slavnostních příležitostech. Do roku 1926 pracoval jako revizor účtů.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928 (přepis v řadě I Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Geltner

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003