Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Pěvecký kroužek

 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Pěvecký kroužek

 

Zahájil činnost v roce 1897

V roce 1933 se zřejmě osamostatnil jako pěvecký spolek Bendl

 

Pěvecký kroužek hostivického Sokola se poprvé představil na přátelském večírku vzdělávacího odboru 2. května 1897, kde vystoupil se třemi skladbami. Na valné hromadě 31. ledna 1898 bylo dohodnuto, že pěvecký kroužek bude pokračovat v započatém cvičení zpěvu. Vyučování zpěvu se ujal řídící učitel Pavel Řídký z Chýně.

Další vystoupení pěveckého kroužku je v sokolské pamětní knize zapsáno až na oslavách zahájení činnosti ženského odboru 2. dubna 1907, kde kroužek zazpíval písně složené k tomuto účelu učitelem Františkem Josefem Pelzem. Kroužek vystupoval na různých slavnostech pořádaných jednotou, ale také mj. na pohřbech zakládajícího člena Jana Nováka ze Sobína 25. dubna 1925 či starosty jednoty Tomáše Chlupatého 19. ledna 1932.

Přestože pěvecký kroužek fungoval a příležitostně vystupoval, na valné hromadě konané 9. února 1919 se projednával návrh, aby byl „učiněn pokus zříditi pěvecký kroužek“ a sbormistrem byl zvolen Alois Geltner. Předchozí vystoupení je zaznamenáno v květnu 1918, kdy kroužek vystoupil na Umělecko-hudebním večeru. Důvodem pro nové zřízení snad byl pokles činnosti na konci první světové války a především odchod předchozího sbormistra Aloise Saifrta na Slovensko. I poté jsou v sokolských dokumentech uváděna vystoupení pěveckého kroužku, krize roku 1919 tedy byla překonána.

V roce 1933 vznikl Pěvecký spolek Bendl v Hostivici, v němž nacházíme řadu členů Sokola. Dá se předpokládat, že Bendl vznikl osamostatněním sokolského pěveckého kroužku, který poté již nevystupoval. Naopak Bendl účinkoval na sokolských akcích.

 

Vedení kroužku

 

Rok 1898

Vyučování zpěvu: Pavel Řídký, řídící učitel, Chýně

 

Rok 1916

Sbormistr: Alois Saifrt

 

Rok 1918

Sbormistr: Alois Geltner

 

Rok 1922

Sbormistr: Ferdinand Janoušek

Sbormistr ženského sboru: Alois Geltner

 

Rok 1923

Sbormistr: Ferdinand Janoušek

 

Rok 1932

Sbormistr: Adolf Kubát

 

- - -

V ostatních letech není vedení odboru známo

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Pěvecký kroužek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003