Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Josef Pelz

 

 

František Josef Pelz

* 23. 9. 1848 – † 31. 12. 1922

Učitel hostivické obecné školy v letech 1873 až 1874 a 1885 až 1911, aktivní člen hostivického Sokola,
aktivní člen hasičského sboru i zemské jednoty, hudební skladatel, autor skladby Lví silou

 

 

František Josef Pelz se narodil 23. září 1848 na Zbraslavi. Vysvědčení učitelské způsobilosti získal v roce 1866 a vyučoval v pražském okolí, na území tehdejšího smíchovského okresu. Po působení na školách ve Slivenci a v Úněticích nastoupil poprvé do hostivické školy od 1. září 1874 na rok. Poté vystřídal školy v Nenačovicích, v Horních Mokropsech, v Trnové a v Holubicích a na hostivickou obecnou školu se vrátil jako zatímní učitel vynesením c. k. okresní školní rady na Smíchově z 26. srpna 1885 (jiné podklady uvádějí zřejmě chybně již rok 1883). Ve školním roce 1890/1891 již byl definitivním učitelem. Když v červnu 1902 zemřel řídící učitel František Krotil, zastupoval tuto funkci, od 1. října 1902 byl jmenován zatímním řídícím učitelem a tuto funkci vykonával do nástupu definitivního řídícího učitele Jana Suchoradského v lednu 1903. Výměrem c. k. okresní školní rady z 21. července 1902 mu bylo uděleno pochvalné uznání „za utěšené výsledky u vyučování a zdárné vedení školní mládeže.“ V říjnu 1910 obdržel zdravotní dovolenou a na svou žádost byl od 1. března 1911 dán na trvalý odpočinek s výslužným 2 800 korun. Při této příležitosti mu zemská školní rada projevila pochvalné uznání „za horlivou snahu a utěšené výsledky u vyučování a výchově mládeže.“

Vedle své učitelské povinnosti působil Pelzhostivickém Sokole a u hasičů, kromě hostivického sboru dobrovolných hasičů i jako člen výboru a technické komise Zemské ústřední hasičské jednoty, kde je doložen v roce 1911.

František Josef Pelz se věnoval i spisovatelské činnosti a skládání hudby. Za své tiskem vydané pojednání O šetření užitečného ptactva obdržel diplomy a čestnou medaili na hospodářských výstavách v Plzni, v Praze i jinde. Sestavil sbírku lidových písní pro vídeňské nakladatele a složil kolem stovky skladeb různých žánrů, například slavnostní pochod pro krajinskou výstavu na Kladně 1902 zvaný Společnými silami. Jeho nejznámějším dílem je skladba Lví silou, kterou složil v roce 1882 a která se např. stala znělkou pražského rozhlasu při květnovém povstání v roce 1945.

Zemřel 31. prosince 1922 a byl pohřben na hřbitově v Praze-Bubenči.

V roce 1932, při zavádění názvů ulic v Hostivici, byla na jeho počest pojmenována ulice u kostela, kde v domě čp. 4 bydlel. Hostivický Sokol mu ve stejném roce věnoval pamětní desku na budově staré školy (Husovo náměstí čp. 59). Za války musela být tato deska ukryta a nového odhalení se dočkala až v roce 1969.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Josef Pelz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003