Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslava Pelzová

 

 

Jaroslava Pelzová

* 1. 6. 1876 – †

Učitelka ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1904 až 1927

 

 

Jaroslava Pelzová se narodila 1. června 1876 v Nenačovicích jako dcera učitele Františka Josefa Pelze a Anny Pelzové. Působila jako industriální učitelka na obecných školách v Úhonicích a v Jenči, 1. května 1904 nastoupila do hostivické obecné školy jako zatímní učitelka ženských ručních prací a dekretem c. k. zemské školní rady z 1. června 1906 byla jmenována definitivní učitelkou. Předepsanou přísahu složila u c. k. okresní školní rady na Kladně 23. června 1906. Již předtím, v únoru 1906 byl jmenována industriální učitelkou i pro školu v Jenči. V Hostivici a v různých dobách také na dalších školách v okolí působila až do konce školního roku 1927. Poté onemocněla a po krátké dovolené byla na vlastní žádost dočasně penzionována, do školy se již nevrátila.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslava Pelzová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003