Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1932: Výročí 40 let

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

 

Oslava 40 let trvání jednoty

a odhalení pamětní desky Fr. J. Pelzovi

Hostivice, 2. října 1932

 

Ze sokolské pamětní knihy

 

Na paměť 40letého trvání jednoty uspořádána byla slavnostní valná hromada v sokolovně v neděli dne 2. října 1932 v 10 hod. dopoledne. Valnou hromadu zahájil br. starosta Tom. Chlupatý, uvítal upřímnými slovy přítomné členy jednoty a zástupce všech spřátelených spolků. Dále zástupce Č.O.S. br. Dr. G. Pechláta a starostu sok. župy naší br. Karla Schvarze.

Dějiny jednoty nastínil br. jednatel Jos. Thoma. Slavnostní řeč promluvil br. Dr. G. Pechlát a br. starosta župy Karel Schvarz. Pak následovaly pozdravy a řeči zástupců sokolských jednot a přátelských spolků. Po tomto valná hromada ukončena.

 

Odpoledne ve 2 hod. uspořádán ze sokolny průvod na náměstí Husovo, kde na budově staré školy (radnice) odhalena deska Fr. Jos. Pelze, učitele a spisovatele, hudebního skladatele.

 

Dne 2. října 1932 odhalena tato pamětní deska Fr. J. Pelzovi za přítomnosti zástupců v pamětní knize podepsaných a za účasti velkého počtu občanstva.

 

Po ukončení slavnosti návrat do sokolovny, kde se konala slavnostní akademie s pořadem hudebním, pěveckým a tělocvičným.

 

Slavnost ukončena pak sokolskou veselicí v sokolovně.

Zdar činnosti jednoty v dalších letech.

 

Fotografie

 

Odhalení pamětní desky Fr. J. Pelzovi

 

Prameny

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1932: Výročí 40 let

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003