Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ferdinand Janoušek

 

 

Ferdinand Janoušek

* 9. 3. 1895 – †

Učitel hostivické obecné školy v letech 1921 až 1928, italský legionář

 

 

Ferdinand Janoušek se narodil 9. března 1895 v Jenči čp. 60. Chodil do obecné školy ve Svárově, kde byl jeho otec od roku 1899 řídícím učitelem, poté do měšťanské školy v Unhošti a navštěvoval soukromý učitelský ústav v Bubenči, kde 11. července 1913 obdržel vysvědčení dospělosti. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal v Praze a vysvědčení dostal 3. května 1917. Jako výpomocný učitel sloužil od 15. ledna 1914 v Tachlovicích, od 16. března 1914 ve Svárově, jako zatímní učitel od 1. září 1916 v Hořelici (nyní část Rudné), od 1. března 1919 v Nučicích a jako definitivní učitel od 1. září 1919 v Jenči.

Za první světové války nastoupil vojenskou službu 15. listopadu 1915 v Solnohradě (Salzburgu), odkud byl po výcviku poslán na ruské bojiště. V roce 1916 odešel do důstojnické školy v Cáhlavě, na to byl poslán na italské bojiště, kde byl v 11. ofenzivě 18. srpna 1917 v hodnosti kadeta zajat. Do italské legie se přihlásil v Sulmoně, 13. července 1918 byl zařazen do 35. pěšího pluku. Postupně byl povýšen na desátníka, strážmistra a podporučíka. V roce 1919 se účastnil bojů na Slovensku a Těšínsku, do školní služby v Jenči se vrátil 1. listopadu 1919. Vojenské služby byl však zproštěn až 12. listopadu 1919.

V lednu 1921 povolila zemská školní rada výměnu míst mezi Antonínem Uhlíkem a Ferdinandem Janouškem. Do hostivické obecné školy Janoušek nastoupil 1. března 1921. Na začátku školního roku 1923/1924 ministerstvo školství a národní osvěty poslalo Janouška do Habršpirku u Falknova (nyní Sokolov; českou menšinovou školu v Habršpirku dlouhodobě podporovala hostivická odbočka Národní jednoty severočeské) jako správce menšinové české školy, ale tento dekret vzápětí zrušilo, takže 19. září 1923 začal Janoušek vyučovat opět v Hostivici. Odtud odešel 1. února 1928 na místo definitivního řídícího učitele na obecné škole v Božkově u Plzně.

Janoušek se zapojil do činnosti hostivického Sokola, v roce 1923 byl sbormistrem pěveckého kroužku. Jeden rok působil také jako jednatel Nezávislé jednoty čsl. legionářů v Hostivici.

Jeho životní osudy po přeložení do Božkova nejsou známy.

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Sbormistr pěveckého kroužku (1923)

 

Nezávislá jednota čsl. legionářů v Hostivici

Jednatel (1926)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Ferdinand Janoušek (* 20. 9. 1860 Jeneč – † 4. 5. 1927 Kladno, nemocnice), učitel na obecné škole v Jenči,
syn Ferdinanda Janouška, řídícího učitele ve Svárově

Matka: Kateřina rozená Löfflerová (* 13. 2. 1870 Makotřasy – †),
dcera † Václava Löfflera, rolníka v Makotřasích čp. 2

 

Manželka

Svatba: nehledána

Zdeňka Spurná (* 19. 3. 1905 Nesuchyně – †)

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 16, fol. 12 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ferdinand Janoušek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003