Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Uhlík

 

 

Antonín Uhlík

* 12. 6. 1880 – †

Učitel hostivické obecné školy v letech 1902 až 1903, 1911 až 1915 a 1919

 

Antonín Uhlík přešel do hostivické obecné školy z místa zatímního podučitele ve Družci podle výměru c. k. okresní školní rady z 13. srpna 1902. V červenci 1903 byl přeložen jako zatímní učitel II. třídy do Svárova, odkud se vrátil jako definitivní učitel II. třídy 16. září 1911. V lednu 1912 byl jmenován definitivním učitelem I. třídy a patřičnou přísahu složil 10. března 1912 u c. k. okresní školní rady na Kladně. Ve školním roce 1914/1915 absolvoval v Praze celoroční kurz zakončený zkouškami pro měšťanské školy II. odbor (přírodovědecký).

Po vypuknutí 1. světové války nastoupil 15. srpna 1915 vojenskou službu a v roce 1917, po absolvování důstojnického kurzu, byl povýšen na praporčíka. Demobilizován byl až po válce a do školy se vrátil 1. ledna 1919. Dlouho zde ale nezůstal, od 1. června 1919 se stal zástupcem okresního inspektora v okresu illavském a púchovském na Slovensku a v roce 1920 byl jmenován okresním školním inspektorem pro české školy rakovnického a kralovického okresu a zároveň zproštěn povinnosti vyučovat. V hostivické škole mu zůstávalo místo definitivního učitele, které si v lednu 1921 vyměnil s Ferdinandem Janouškem, definitivním učitelem v Jenči. Tím skončilo jeho hostivické působení i formálně.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Učitel (1902–1903, 1911–1915 a 1919)

 

Působení ve spolcích

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Pokladník (1913)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Uhlík

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003