Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství

 

 

Školy zřizované obcí

 

Školní budovy

 

 

DOKUMENTY

 

Popis: image004

 

Kniha příběhů
pro školu Hostivickou
1826–1859

Samostatné stránky přibližující unikátní rukopis

(červenec 2008)

 

Popis: image004

 

Sto let
staré školní budovy
1906–2006

Popis: Ikona PDF leden 2008, 28 stran A4,
8 532 kB

 

 

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH
UČITELŮ

 

Popis: image006

 

Slovník
hostivických učitelů
do roku 1950

Popis: Ikona PDF březen 2011, 118 stran A4,
7 962 kB

 

Příloha:
Fotografie
učitelského sboru základní školy

Popis: Ikona PDF prosinec 2017 (aktualizace), 66 stran A4, 34 850 kB

 

 

 

 

Škola vznikla v Hostivici již před třicetiletou válkou, ve které byla zničena tehdejší školní budova. I když se vyučovalo nadále, novou školu nechala postavit až v roce 1734 majitelka tachlovického panství Anna Marie velkovévodkyně Toskánská. Od té doby funguje hostivická škola nepřetržitě až do současnosti, i když dávno v jiných prostorách. V 60. letech 19. století se z farní školy stala obecná škola, kterou od roku 1920 doplnila měšťanská škola (nynější druhý stupeň základní školy). Sloučení obecné (národní) a měšťanské (střední) školy do osmileté střední školy a později základní devítileté školy bylo vyvoláno rychlým sledem školních reforem ve druhé polovině 20. století.

 

Popis: image010 Popis: image012

 

Kromě základní školy a jejích předchůdců v Hostivici existovala v letech 1912 až 1942 živnostenská pokračovací škola, která byla určena pro učně. Vyučovali na ní učitelé obecné a později i měšťanské školy.

 

Popis: image014 Popis: image016

 

V roce 1946 vznikla první mateřská škola v Litovicích, hostivická brzy následovala. Po výstavbě nové školky v Litovické ulici v 80. letech byly obě hostivické školky sloučeny do jedné. V současnosti existují v Hostivici i soukromé mateřské školy zapsané do sítě škol.

 

 Popis: image020

 

Od roku 1950 v Hostivici působí zvláštní škola, která se nyní nazývá Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice.

 

Kolem roku 1949 zde působila hudební škola, jejíž úlohu dnes plní hostivická pobočka základní umělecké školy Kladno.

 

Popis: image008 Popis: image024

 

V roce 2010 zřídil Středočeský kraj gymnázium, které zahájilo výuku v září 2011. Sídlí ve staré školní budově v ulici Komenského, kde byla v roce 2012 dokončena celková rekonstrukce.

 

 

Úvod -> Hostivické školství

 

Popis: image003