Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace

 

 

Organizace zřizované obcí

 

Pomocný rozcestník

 

Osvětové a kulturní organizaceknihovnykinoorganizace pro správu obecního majetku a služby občanůmbezpečnostní sboryškoly

 

Zařazeny jsou i organizace zřízené v letech 1945 až 1990 jinými státními orgány vykonávající činnosti za obvyklých poměrů příslušející obcím

 

Osvětové a kulturní organizace

 

Před rokem 1951

 

Osvětová komise Hostivice

Osvětová rada Hostivice

 

 

Osvětová komise Litovice

Osvětová rada Litovice

 

 

V letech 1951 až 1992

 

Osvětová beseda

 

 

Sbor pro občanské záležitosti

 

 

 

Hostivické kulturní středisko

Městské kulturní středisko Hostivice

 

 

Od roku 2013

 

          

Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizace

MKSH, příspěvková organizace

Příspěvková organizace

Od roku 2013

Webové stránky organizace

 

 

Knihovny

 

Obecní knihovna obce Hostivice

Místní lidová knihovna Hostivice I

1920–1962

 

 

Obecní knihovna spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Místní lidová knihovna Hostivice II

1928–1962

 

 

Místní lidová knihovna Hostivice

Městská lidová knihovna Hostivice

1962–1990

 

 

Městská knihovna Hostivice

Rozpočtová organizace / organizační složka města

1992–2012

 

 

Kino

 

 

Kino Svornost Litovice

 

 

Kino Hostivice

 

 

Organizace pro správu obecního majetku a služby občanům

 

Před rokem 1945

 

Elektrické podniky obce Hostivice

 

V letech 1945 až 1989

 

Sdružené podniky obce Hostivice, komunální podnik

 

 

 

Union, podnik místního hospodářství pro služby a doplňkovou výrobu

 

 

Okresní podnik služeb Praha-západ, Komunální podnik obce Hostivice

 

 

Domovní správa Hostivice

 

Od roku 1990

 

Technické služby Hostivice

Příspěvková organizace

Od roku 1992

Webové stránky organizace

 

Pečovatelská služba Hostivice

Organizační složka města

 

 

Bezpečnostní sbory

 

Od roku 1990

 

Městská policie Hostivice

1991–1995

 

Městská policie Hostivice

Organizační složka města

Od roku 2008

 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Hostivice

Organizační složka města

 

 

Školy

 

Do roku 1945

 

Obecná škola Hostivice

 

 

 

Měšťanská škola Hostivice

Hlavní škola Hostivice

 

 

Živnostenská škola pokračovací Hostivice

1912–1942

 

V letech 1945 až 1990

 

Národní škola Hostivice

 

 

Střední škola Hostivice

 

 

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Základní škola Hostivice

 

 

Denní dětský útulek v Litovicích

Mateřská škola Hostivice II

 

 

Mateřská škola Hostivice I

 

 

Mateřská škola Hostivice

 

 

Jesle Hostivice

 

 

Zvláštní škola Hostivice

Od roku 1950

 

Od roku 1990

 

Základní škola Hostivice

Příspěvková organizace

Webové stránky organizace

 

Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

Příspěvková organizace

Webové stránky organizace

 

Zvláštní škola Hostivice

Základní škola praktická Hostivice

Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice

Příspěvková organizace

Do roku 2016

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace

 

Popis: image003