Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> SPOZ

 

 

 

Sbor pro občanské záležitosti Hostivice

 

Ustaven v roce 1953

Po volbách v roce 1990 již jeho činnost nebyla obnovena

 

Složení sboru

 

Z vítání občánků v únoru 1975.

 

 

Z historie sboru

 

Sbor pro občanské záležitosti byl ustaven v Hostivici v roce 1953 a jeho úkolem bylo pečovat o slavnostní uzavírání občanských sňatků, vítání novorozeňat, důstojné rozloučení se zemřelými a zpří­jemnění života přestárlých občanů. Sbor měl v zásadě postavení komise místního národního výboru a volil se obvykle po volbách do MNV.

 

Hostivický zpravodaj, duben 1959.

 

Náplň činnost sboru zůstávala po celou dobu jeho působení stabilní, lišila se jen intenzita nasazení jeho členů. K tradičním akcím patřilo vítání novorozenců – nových občánků, které od roku 1976 podporovaly místní organizace a podniky, vítání prvňáků v základní a zvláštní škole a nových dětí ve školce, předávání občanských průkazů patnáctiletým a povolávacích rozkazů brancům, blahopřání důchodcům k narozeninám (mladším přání, které předávali obvykle pionýři, starším i drobný dárek), navštěvování hostivických občanů žijících mimo Hostivici v domovech důchodců a pořádání setkání důchodců. Za aktivitu SPOZ byly označeny i přání k narozeninám a oznámení o úmrtí v Hostivickém zpravodaji, v roce 1965 však bylo na základě četných požadavků občanů zveřejňování jubilantů ukončeno.

V prvních letech není činnost SPOZu příliš podchycena v obecních kronikách. V letech 1959 až 1967 můžeme vycházet z četných zpráv otištěných v Hostivickém zpravodaji. V roce 1968 tehdejší kronikář opsal do obecní kroniky vzorové texty všech blahopřání a kondolencí k různým příležitostem. Pozdější kronikář Miloš Šrámek byl zároveň aktivním členem SPOZu, takže o jeho činnosti měl velmi dobrý přehled. Od roku 1973 si SPOZ vedl i fotokroniku, v němž jsou však zachyceny jen události let 1975 a 1976 a pak až 1986 až 1988 a volně vložené fotografie z roku 1989. Další snímky z činnosti lze najít v městské fotokronice a také ve fotokronikách mateřských škol.

 

Začátek článku předsedy SPOZ Miroslava Jaroše v Hostivickém měsíčníku z listopadu 1974.

 

Počet členů SPOZu se pohyboval od 16 do 49. Po celou dobu svého působení ve funkci matrikářky od roku 1963 byla členkou Blanka Bártová, delší dobu ve SPOZu působili také Zdeňka Pošepná, učitelka Ivana Tejkalová, členka Československého červeného kříže Věnceslava Navrátilová, Zdeňka Linhartová a Miloš Šrámek.

Sboru a jeho členům se dostalo různých ocenění. V roce 1983 k 30. výročí trvání sborů získal hostivický SPOZ diplom za první místo v okresní soutěži.

Po změně politických poměrů činnost SPOZu skončila zároveň s činností městského národního výboru volbami v listopadu 1990, po nich již sbor nebyl obnoven. Některé zavedené tradice však přetrvaly a vítání občánků či blahopřání jubilantům probíhá i v současnosti.

 

Předsedové sboru

 

1953–1964: Jan Jež

1964–1976: Miroslav Jaroš, učitel

1976–1986: Dagmar Otisová, učitelka

1986–1990: Anna Kuchařová

1990: Miroslav Jaroš

 

Akce pro veřejnost

 

Oddává předseda MNV Štěpán Arnold.

 

Roky 1953–1956

 

Údaje o akcích nejsou k dispozici

 

Rok 1957

 

20. října 1957

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Rok 1958

 

Údaje o akcích nejsou k dispozici

 

Rok 1959

 

20. prosince 1959

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Hostivický zpravodaj, leden 1960.

 

Rok 1960

 

Pondělí velikonoční, 1960

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

31. července 1960

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

16. října 1960

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

26. prosince 1960

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Hostivický zpravodaj, červen 1960.

 

Rok 1961

 

18. února 1961

Zlatá svatba manželů Arnoldových

Hostivice, MNV

3. dubna 1961

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

30. července 1961

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

Posvícenská neděle, 1961

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

26. prosince 1961

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Hostivický zpravodaj, únor 1961.

 

Rok 1962

 

24. června 1962

Přátelská beseda pro občany starší 80 let

Hostivice, kulturní dům Praga

2. sv. velikonoční, 1962

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

Pouťová neděle, 1962

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

26. prosince 1962

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Hostivický zpravodaj, květen 1962.

 

Rok 1963

 

15. dubna 1963

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

26. května 1963

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

22. června 1963

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, kulturní dům Praga

23. června 1963

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

17. listopadu 1963

Sběr starého železa a kovového odpadu

Hostivice

26. prosince 1963

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Gratulace starším občanům nad 80 let – 70×

 

Rok 1964

 

30. března 1964

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

26. července 1964

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

30. srpna 1964

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

18. října 1964

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

26. prosince 1964

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Rok 1965

 

1. května 1965

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

20. června 1965

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

17. října 1965

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

1. prosince 1965

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců v Černošicích, Hostěradicích a Vojkově a v léčebném ústavu v Mělníku

 

Hostivický zpravodaj, srpen–září 1965.

 

Rok 1966

 

Údaje o akcích nejsou známy

 

Rok 1967

 

26. června 1967

Beseda pro důchodce – orchestr Josefa Kaplánka, pěvecký sbor pionýrů, vystoupení dětí ze školky

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Údaje o dalších akcích nejsou k dispozici

 

Rok 1968

 

Vítání novorozeňat – 8×

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Gratulace přestárlým spoluobčanům nad 70 let – 400×

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců v Černošicích, Dobřichovicích, Hostěradicích a Vojkově

Delegace na pohřby

 

Rok 1969

 

Údaje o akcích nejsou k dispozici

 

Rok 1970

 

Vítání novorozeňat – 6×, celkem 50 dětí

Předávání občanských průkazů 53 patnáctiletým

Gratulace spoluobčanům nad 70 let – 521×

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

Beseda pro narozené před rokem 1890 – účast 132 důchodců

 

Předávání občanských průkazů patnáctiletým 3. července 1970.

 

Rok 1971

 

16. června 1971

Beseda se starými občany s programem a občerstvením – účast 167 občanů

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání novorozeňat – 5×

Předávání občanských průkazů 62 patnáctiletým

Gratulace starším občanům – 609×

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců v Dobřichovicích, Hostěradicích a Vojkově – 2×

Delegace na pohřby

 

Rok 1972

 

7. června 1972

Setkání nejstarších občanů

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání novorozeňat – 2×

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

Delegace na pohřby

 

Rok 1973

 

Červen 1973

Beseda se starými občany

Hostivice, kulturní dům Praga

30. listopadu 1973

Vítání novorozeňat

Hostivice, MNV

 

Vítání novorozeňat – celkem 2×

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

 

Slavnost ke 100. narozeninám Františky Fenclové 24. září 1973.

 

Rok 1974

 

Vítání novorozeňat – 75 dětí

 

Rok 1975

 

28. února 1975

Vítání novorozeňat – patronát STS

Hostivice, MNV

12. března 1975

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MNV

11. dubna 1975

Vítání novorozeňat – patronát Praga

Hostivice, MNV

25. dubna 1975

Vítání novorozeňat – patronát Komunální služby

Hostivice, MNV

8. května 1975

Vítání novorozeňat – patronát Truhlárna Hostivice, BSP K. Gottwalda

Hostivice, MNV

20. června 1975

Vítání novorozeňat – patronát Laktos

Hostivice, MNV

24. června 1975

Setkání s důchodci

Hostivice, kulturní dům Praga

24. října 1975

Vítání novorozeňat – patronát JZD Chýně

Hostivice, MNV

?

Vítání novorozeňat – patronát TJ Sokol

Hostivice, MNV

?

Vítání novorozeňat – patronát OPP, plachtárna, BSP B. Němcové

Hostivice, MNV

 

Zlatá svatba Marie a Svatopluka Majerových 26. dubna 1975.

 

Rok 1976

 

2. dubna 1976

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MNV

29. června 1976

Setkání s důchodci – vystoupení dětí z MŠ a ZDŠ a dětského hudebního kroužku z Tachlovic – účast 138 důchodců

Hostivice, kulturní dům Praga

Září 1976

Uvítání žáků prvních tříd ve škole

Hostivice, škola

 

Vítání novorozeňat – 7×, 64 dětí

Gratulace občanům starším 70 let – 1 420×

Návštěva 19 hostivických občanů v domovech důchodců

 

Vítání občánků 1. května 1976.

 

Předávání občanských průkazů 2. dubna 1976.

 

Rok 1977

 

3. března 1977

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MNV

31. května 1977

Setkání s občany staršími 75 let

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání novorozeňat – 6×

(Patroni: brigáda socialistické práce Boženy Němcové z plachtárny Okresního průmyslového podniku, ZV ROH závodu Praga, Svazarm, JZD, Laktos a Okresní podnik služeb)

Gratulace občanům starším 70 let – 1 420×

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

 

Rok 1978

 

23. března 1978

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

20. června 1978

Radostné odpoledne – setkání s občany staršími 75 let – občerstvení, vystoupení žáků škol

Hostivice, kulturní dům Praga

Září 1978

Uvítání žáků prvních tříd ve škole

Hostivice, škola

 

Vítání novorozeňat – 7×

Blahopřání k 50. narozeninám

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva 19 hostivických občanů v domovech důchodců v Černošicích, Mníšku pod Brdy a Vraném u Slaného – 2×

 

Setkání důchodců 20. června 1978.

 

Rok 1979 – rok dítěte

 

29. března 1979

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

6. května 1979

Vítání novorozeňat – patron Svazarm

Hostivice, MěNV

11. května 1979

Vítání novorozeňat – patron Národní fronta

Hostivice, MěNV

8. června 1979

Vítání novorozeňat – patron Kulturní středisko

Hostivice, MěNV

Září 1979

Uvítání žáků prvních tříd ve škole

Hostivice, škola

10. října 1979

Vítání novorozeňat – patron Laktos, n. p.

Hostivice, MěNV

23. listopadu 1979

Vítání novorozeňat – patron Praga, n. p.

Hostivice, MěNV

30. listopadu 1979

Vítání novorozeňat – patron OPP, plachtárna

Hostivice, MěNV

7. prosince 1977

Vítání novorozeňat – patron STS

Hostivice, MěNV

 

Blahopřání k 50. narozeninám

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců v Černošicích, Mníšku pod Brdy a Vraném u Slaného

 

Zahájení školního roku v roce 1979.

 

Rok 1980

 

9. dubna 1980

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

1. září 1980

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

 

Vítání novorozeňat – 10×

(Patroni: Svazarm, baráčníci z Litovic, SRPŠ, pionýrská organizace, ZDŠ, Okresní zemědělské sdružení, podnik Kosmetika, JZD, SČSP a Česká státní spořitelna)

Blahopřání k 50. narozeninám

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

 

Rok 1981

 

1. dubna 1981

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

1. září 1981

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

7. října 1981

Setkání s dříve narozenými – vystoupení pionýrů, vyprávění kronikáře Šrámka o pověsti o pokladu na litovické tvrzi, hudební vystoupení Pera Spáleného a Jana Faltýnka – účast přes 100 důchodců

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání nových občánků – 5×

 

Rok 1982

 

26. února 1982

Vítání nových občánků – patron SČSP

Hostivice, MěNV

1. dubna 1982

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

16. dubna 1982

Vítání nových občánků – patron Kosmetika

Hostivice, MěNV

7. května 1982

Vítání nových občánků – patron Svazarm

Hostivice, MěNV

1. září 1982

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

10. září 1982

Vítání nových občánků – patron OV svazu družstevních rolníků

Hostivice, MěNV

6. října 1982

Setkání důchodců – dechová hudba Květovanka, taneční soubor Květy, komik Vladimír Poláček – účast 97 důchodců

Hostivice, kulturní dům Praga

15. října 1982

Vítání nových občánků – patroni OPP, plachtárna a škola

Hostivice, MěNV

26. listopadu 1982

Vítání nových občánků – patron STS

Hostivice, MěNV

29. prosince 1982

Vítání nových občánků – patron spořitelna

Hostivice, MěNV

 

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

 

Vystoupení Květovanky na setkání důchodců 6. října 1982.

 

Rok 1983

 

24. března 1983

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

1. září 1983

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

5. října 1983

Setkání s dříve narozenými – dechová hudba Květovanka, taneční soubor Květy

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání nových občánků

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

 

Rok 1984

 

13. dubna 1984

Vítání nových občánků – patron STS

Hostivice, MěNV

25. května 1984

Vítání nových občánků – patron Svazarm

Hostivice, MěNV

8. června 1984

Vítání nových občánků – patron Kosmetika

Hostivice, MěNV

Září 1984

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

14. září 1984

Vítání nových občánků – patron OV Svazu družstevních rolníků

Hostivice, MěNV

10. října 1984

Setkání s dříve narozenými – program „A léta běží, vážení…“, účinkovali pražští umělci Kníže, Hanzlíček a Poláček

Hostivice, kulturní dům Praga

16. listopadu 1984

Vítání nových občánků – patron SČSP

Hostivice, MěNV

7. prosince 1984

Vítání nových občánků – patron OPP, plachtárna (Brigáda socialistické práce B. Němcové)

Hostivice, MěNV

28. prosince 1984

Vítání nových občánků – patron Městské kulturní středisko

Hostivice, MěNV

 

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

 

Rok 1985

 

22. března 1985

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

Září 1985

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

25. října 1985

Zábavné odpoledne pro starší občany

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání nových občánků – 48 dětí

Gratulace občanům starším 70 let – 630×

Návštěva hostivických občanů v domovech důchodců

Dvě besedy pro žáky škol k 40. výročí osvobození (A. Saifrt, p. Korynta)

Výtvarná soutěž pro děti k 40. výročí osvobození

 

image002

Z předávání občanských průkazů 22. března 1985.

 

Rok 1986

 

Duben 1986

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

1. září 1986

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

5. září 1986

Vítání občánků

Hostivice, MěNV

17. září 1986

Zábavné odpoledne pro občany starší 75 let – občerstvení, vystoupení dětí ze školky, přednáška kronikáře, pořad estrádní skupiny Květovanka – účast asi 100 důchodců

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání občánků – celkem 8×

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva 10 hostivických občanů v domovech důchodců v Černošicích, Mníšku pod Brdy, Sedlčanech, Jílovém, Hostěradicích a v Unhošti

 

Rok 1987

 

12. února 1987

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

1. září 1987

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

24. září 1987

Radostné odpoledne s důchodci – vystoupení dětí ze školky, přednáška kronikáře, vystoupení folkloristického souboru s názvem Studánka plná písniček – účast asi 100 důchodců

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání občánků – celkem 12×

Gratulace občanům starším 70 let

Blahopřání všem ženám starším 75 let k Mezinárodnímu dnu žen

Návštěva 10 hostivických občanů v domovech důchodců v Černošicích, Mníšku pod Brdy, Jílovém, Sedlčanech, Hostěradicích, Lysé nad Labem-Řepíně a v Hostomicích

 

image043

Zahájení školního roku 1987/1988. Vlevo učitelka Marie Kuklová, vpravo Josef Bartoš.

 

Rok 1988

 

4. března 1988

Předávání povolávacích rozkazů brancům

Hostivice, MěNV

4. března 1988

Předávání občanských průkazů patnáctiletým

Hostivice, MěNV

Září 1988

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

28. září 1988

Zábavné odpoledne pro důchodce – vystoupení dětí ze školky, přednáška kronikáře – účast 123 důchodců

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání občánků

Tři zlaté svatby

Gratulace občanům starším 70 let

Návštěva 10 hostivických občanů v domovech důchodců

Účast na nástupu branců do prezenční služby a zaslání dárků vojákům k Vánocům

 

image002

Z předávání povolávacích rozkazů brancům 4. března 1988 v obřadní síni MěNV.

 

Rok 1989

 

29. června 1989

Slavnostní rozloučení vystupujících žáků se školou

Hostivice, Dělnický dům

Září 1989

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

21. září 1989

Zábavné odpoledne pro důchodce – vystoupení Josefa Zímy a televizní hlasatelky Mileny Dvořáčkové

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání občánků

Slib 37 pionýrů

Předávání občanských průkazů 80 patnáctiletým

Předávání povolávacích rozkazů brancům – 2×

Slavnostní ocenění pionýrských vedoucích

Blahopřání k pěti stříbrným a jedné zlaté svatbě

Gratulace občanům starším 70 let – 361×

Návštěva 13 hostivických občanů v domovech důchodců

 

Josef Zíma při vystoupení na zábavném odpoledni pro důchodce.

 

Rok 1990

 

Září 1990

Uvítání žáků prvních tříd ve školách

Hostivice, škola

26. září 1990

Zábavné odpoledne pro důchodce – účast 60 důchodců

Hostivice, kulturní dům Praga

 

Vítání občánků – 3×

Předávání povolávacích rozkazů brancům

Gratulace občanům starším 70 let

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> SPOZ

 

Popis: image003