Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Miloš Šrámek

 

 

Miloš Šrámek

* 6. 11. 1914 – † 27. 11. 1998

Učitel hostivické školy v letech 1938 až 1975 a její ředitel v letech 1950 až 1975, spisovatel a amatérský fotograf,
znalec hostivické historie, kronikář města Hostivice v letech 1971 až 1991

 

 

 

Miloš Šrámek se narodil 6. listopadu 1914 v Kladně čp. 68 klempíři Josefu Šrámkovi a Mileně rozené Šulcové. Navštěvoval obecnou školu, čtyři třídy reálky a jednoroční učební kurz při I. měšťanské škole chlapecké v Kladně. V letech 1930 až 1934 studoval na státním čsl. koedukačním ústavu učitelském v Kladně, kde 18. června 1934 vykonal zkoušku učitelské dospělosti a 4. dubna 1937 zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy.

Ve školním roce 1934/1935 hospitoval na II. obecné škole dívčí v Kladně. Pak byl ustanoven učitelským praktikantem na II. měšťanské škole chlapecké v Kladně. Jako výpomocný učitel působil na II. obecné škole dívčí v Kladně, na obecné škole ve Velkém Přítočně, na I. obecné škole chlapecké v Kladně a na obecné škole v Rozdělově. Od 15. září do 31. listopadu 1938 učil poprvé v Hostivici, jako výpomocný učitel zastupoval na měšťanské škole nemocného Josefa Bartůňka. Od 1. listopadu do 31. prosince 1938 byl přidělen na obecnou školu ve Vrapicích a od 1. ledna 1939 nastoupil do hostivické obecné školy. V Hostivici již zůstal natrvalo. Nejméně ve školním roce 1939/1940 řídil zpěv a hudbu v TJ Sokol v Litovicích. Definitivním učitelem byl jmenován v dubnu 1943. Od začátku školního roku 1945/1946 působil jako zástupce řídícího učitele a od 1. ledna 1946 byl na vlastní žádost ustanoven jako definitivní učitel hostivické měš­ťan­ské školy. Po penzionování Josefa Mansfelda se stal v září 1950 ředitelem střední školy a po sloučení škol v roce 1953 ředitelem osmileté střední školy.

Počátkem 50. let působil zároveň jako školský referent MNV Hostivice. V okresním a krajském pedagogickém sdružení pracoval v oboru metodiky pro vyučování českého jazyka. V pedagogické práci se zaměřil především na problémy výchovy k povolání, o níž napsal roku 1958 pedagogické čtení vydané tiskem Státním pedagogickým nakladatelstvím. Z jeho relací pro školský rozhlas byly čtyři vydány na deskách jako vyučovací pomůcka pro vlastivědu. Řadu let pracoval jako člen redakční rady časopisu Socialistická škola. V letech 1957 a 1957 byl oceněn čestným diplomem a uznáním rady ONV a ke dni učitelů 1960 mu ministr školství udělil čestný titul Vzorný učitel. Ve školním roce 1963/1964 a 1964/1965 byl mimo školu. V prvním roce byl nemocen, v druhém pak pracoval na školském odboru ONV.

Miloš Šrámek se zapojoval do společenského dění v Hostivici. V 50. letech byl správcem újezdní osvětové besedy, v 70. letech byl členem sboru pro občanské záležitosti, členem výboru Sdružení rodičů a přátel školy, členem Svazu československo-sovětského přátelství a členem výboru závodní organizace KSČ.

Byl talentovaným literárním autorem, napsal řadu divadelních a rozhlasových her a dalších děl, jejichž úplný přehled pravděpodobně neexistuje. S vlastní literární prací začal v roce 1936, když v časopise Ahoj publikoval pod pseudo­nymem K. E. March první povídku Záhadné světlo. Jeho divadelní představení S písní veselou pionýři jdou inscenované školním dramatickým kroužkem zakončilo 29. června 1958 výstavu v sokolovně. V roce 1959 získal 3. cenu v soutěži ministerstva školství a kultury o nejlepší hru ze školského prostředí. Divadelní hru Ženy z Habří hory hráli nejprve hostivičtí ochotníci v roce 1960, v přepracované podobě se hrála na mnoha jevištích a v roce 1976 získala ocenění ministra kultury. Detek­tivka Dopis od Kornélie byla v roce 1967 uvedena v kladenském divadle ve 33 reprízách. Divadelní hra pro děti Zemřít na úsvitu získala 3. cenu v celostátní soutěži ministerstva kultury a Českého literárního fondu k 30. výročí osvobození Československa v roce 1975. Rozhlasová hra Trojka z mravů byla odměněna tvůrčí prémií ČLF. Napsal čtyři romány, které vycházely na pokračování, poslední z nich, Romance pro mandolínu, v roce 1983 v týdeníku Naše rodina.

Byl také zdatný fotograf a zabýval se i filmováním. Zejména v 60. letech důkladně dokumentoval proměny Hostivice a společenské dění. V soutěži ministerstva školství o nejlepší fotografii z příprav na I. celostátní spartakiádu získal v roce 1955 4. cenu.


Velkou zálibou se Šrámkovi stala místní historie. Od prvních zpracování dílčích témat v Hostivickém zpravodaji vedla jasná cesta k tomu, že se v roce 1971 stal hostivickým kronikářem a tuto funkci zastával až do roku 1991. Souhrnný přehled hostivické historie zpracoval v roce 1977 do knihy Hostivice – 700 let života a práce a i později publikoval řadu článků o hostivické historii. Počátkem 90. let sestavil na základě starších rukopisů litovického kronikáře Ludvíka Pergla a dalších bádání seriál Hostivické grunty, který vycházel na pokračování v Hostivickém měsíčníku. Hostivická minulost se mu stala námětem pro řadu popularizačních článků i povídek a své znalosti o regionální historii zúročil v 90. letech knihami Stalo se léta Páně, Hostivci a Hříšná paní Kateřina.

V Hostivici bydlel nejprve v Litovicích a poté se přestěhoval do domu pro řídícího učitele ve Školské ulici čp. 199. Tomuto domu se později začalo zcela běžně říkat Šrámkův domek, označení se používalo i při schvalování jeho prodeje kolem roku 2000.

Miloš Šrámek zemřel 27. listopadu 1998. Jeho pozůstalost je uložena ve Státním okresním archivu Kladno.

V březnu 2009 po něm byla pojmenována Šrámkova ulice v Jenečku, zatím vybudovaná pouze částečně.

 

Působení ve veřejných institucích

 

         

Měšťanská (hlavní) škola Hostivice

Střední škola Hostivice

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Učitel (1938–1975)

Ředitel (1950–1975)

 

Místní národní výbor Hostivice

Školský referent

 

Rada Osvětové besedy Hostivice

Člen (1953)

 

 

Sbor pro občanské záležitosti

Člen

 

Působení ve spolcích

 

Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice–Litovice

První režisér (1945) a dramaturg (1946)

 

Ochotnické divadlo

 

Asi 1941 – Nezbedný bakalář

Asi 1941 – Sluneční paseka – hudba

1. ledna 1944 – Vrah jsem já – role: policejní kapitán Ivar Andersen

23. dubna 1944 – Naši furianti – režie

28. května 1944 – Půlnoční slunce – hudba

5. srpna 1945 – Ženitba – režie

30. září 1945 – Jiný vzduch – hudba

14. října 1945 – Jedenácté přikázání – role: Jiří Voborský, soukromník

22. dubna 1950 – Slovanské nebe – scénická hudba

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Šrámek (* 3. 4. 1883 Buštěhrad čp. 182 – †), klempíř v Kladně čp. 68,
syn Františka Šrámka, horníka v Buštěhradě čp. 182, a Barbory rozené Pokorné z Drahlína

Matka: Milena rozená Šulcová (* 23. 10. 1888 Zvoleněves čp. 12 – †),
dcera Václava Šulce, krejčího a později fotografa ve Zvoleněvsi čp. 12, a Alžběty rozené Elicerové ze Zvoleněvsi

 

Manželka

Svatba: 24. února 1940 Okresní úřad Kladno

Božena Vilímková (* 15. 8. 1917 Dušníky – †),

dcera Karla Vilímka († před 1936), listonoše v Dušníkách čp. 57,
a Marie rozené Zemanové († před 1940) z Popovic (nyní okres Benešov)

 

Bydliště

Hostivice, Školská čp. 199

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno 93, fol. 323 (narození)

SOA Praha, Kladno-oú 13, fol. 97 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Miloš Šrámek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003