Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1955 až 1964 -> 1960: Ženy z Habří hory

 

 

Ženy z Habří hory

Baladická hra o třech jednáních

Miloš Šrámek

 

Základní údaje

 

Dělnický dům

7. května 1960

Libčice, kulturní dům

28. května 1960

Osvětová beseda Hostivice

 

Režie: Soňa Broulová

Scéna: Jiří Pergl

 

Hlavní role

Anna Fojtová – B. Kolářová

Joza – M. Dvořáková

Marta Fojtová – Libuše Perglová

Eva Hadrbolcová – Hana Vodolánová

Matysová – Marie Saparová

Krista Pernicová – Jana Šimková

Štěpán Hadrbolec – Jiří Kocourek

Starý Hadrbolec – Jaroslav Krátký

Heinrich Taube – Václav Holopírek

Hlas v amplionu – Jiří Pergl

 

Fotodokumentace a kresby z kroniky

 

 

Heinrich a Joza

 

Joza a Heinrich

 

Fojtová, Joza a Eva

 

Matyasová a Joza

 

Krista a Joza

 

Štěpán a Marta

 

 

Starý Hadrbolec – J. Krátký

 

Eva a Marta

 

Marta a Krista

 

Eva, Krista a Marta

 

Další údaje

 

Z obecní kroniky:

Dne 7. května měla v Dělnic­kém domě premiéru hra Miloše Šrámka „Ženy z Habří hory“, kterou nastudovali členové divadelního kroužku při OB v Hostivici. Početně navštívené hlediště citlivě reagovalo na dramatické vylíčení osudu žen malé obce, jejichž mužové byli zahnáni na zákopové práce. Odpor žen v závěru hry dovedl si na svou stranu zcela získat vděčné diváky.

 

Prameny

Kronika dramatického souboru Osvětové besedy v Hostivici 1955–1961

Kronika obce Hostivice 1950–1970 (přepis v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Vzpomínky Jiřího Kocourka

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1955 až 1964 -> 1960: Ženy z Habří hory

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003