Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ing. Jiří Pergl

 

 

Ing. Jiří Pergl

* 27. 5. 1925 – † 22. 2. 2015

Městský kronikář, divadelní ochotník

 

 

Jiří Pergl se narodil 27. května 1925 v Praze Na Štvanici Ludvíku Perglovi a Julii rozené Zábranské, ale od raného dětství bydlel v Litovicích, jeho otec byl dlouholetým litovickým kronikářem. Po obecné škole v Hostivici (1931–1936) a jednom ročníku měšťanské školy v Hostivici studoval osm let reálku v Praze-Holešovicích. Za druhé světové války se zapojil do mládežnické odbojové skupiny a po jejím skončení působil v Českém svazu mládeže. Aktivní byl rovněž v Sokole. Pro ochotnické divadlo převážně zajišťoval scénu. Oženil se s Libuší Kinkorovou, také aktivní divadelní ochotnicí.

Po válce studoval Fakultu strojního inženýrství v Praze a po absolutoriu v roce 1952 se stal šéfkonstruktérem leteckých pístových motorů v podniku Motorlet. Za kritiku vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 mu byl v lednu 1970 ukončen pracovní poměr a byl vyloučen z Komunistické strany Československa. Zaměstnán byl v přidružené výrobě JRD Blatnica a pracoval například jako natěrač v Ústí nad Labem. V té době objevil otcovy zápisky a začal se zabývat místní historií.

Po listopadu 1989 se opět zapojil do veřejného dění v Hostivici. Nekandidoval do žádné politické funkce, aktivně se však vyjadřoval k různým tématům řešeným orgány města. V roce 1992 byl jmenován městským kronikářem a tuto funkci zastával až do roku 2001, kdy po roztržce s tehdejším vedením města odstoupil, zápisy však zpracoval jen do roku 1999.

Spolu s Vladimírem Kukačkou a Alešem Šulcem inicioval vznik občanského sdružení Hostivít a stal se jeho předsedou. Hostivít se věnoval pořádání kulturních akcí (zejména výtvarných sympózií s výstavami v litovické tvrzi a výstavám s tématy z místní historie v hostivickém zámku) a propagaci a obnově památek. Pergl byl hlavním hybatelem obnovy poutní cesty do Hájku a opravy poutních kaplí č. 19 a 20. Občanské sdružení požádalo o dotaci z Ministerstva životního prostředí na výsadbu lipové aleje podél obnovené cesty, v důsledku administrativního problému se však nad Hostivítem několik let vznášela hrozba vrácení dotace včetně penále, což zcela paralyzovalo jeho činnost.

Po roce 2001 se odstěhoval do Unhoště a hostivickým tématům se věnoval jen okrajově. Spolupracoval s unhošťským muzeem, přispíval do Listů z Unhošťska a sepsal řadu vzpomínkových textů.

Zemřel 22. února 2015.

 

Mladý Jiří Pergl v září 1945.

 

Působení ve spolcích

 

Dobrovolné občanské sdružení Hostivít

Předseda (cca 1995 až 2000)

 

Ochotnické divadlo

 

Asi 1941 – Nezbedný bakalář

Asi 1941 – Sluneční paseka

23. dubna 1944 – Naši furianti – role: Karel Kudrlička, učitel a obecní písař

28. května 1944 – Půlnoční slunce – scéna

30. září 1945 – Jiný vzduch – výprava

14. října 1945 – Jedenácté přikázání – výprava

27. ledna 1946 – Matka – výprava

5. května 1946 – Ruští lidé – výprava

22. února 1947 – Ku Praze je cesta dlouhá – výprava

20. dubna 1947 – Sedlák svým pánem – výprava

24. května 1947 a 4. června 1947 – Za peníze všechno – výprava

27. září 1947 – R. U. R. – výprava

15. listopadu 1947 – Jakož i my odpouštíme – výprava

27. a 31. října 1948 – Fidlovačka – výprava

12. března 1949 – Mrtvý hlas – výprava

1. a 8. října 1949 – Hrátky s čertem – výprava

30. dubna a 7. května 1955 – Poslední muž – výprava

17. a 18. března 1956 – V zábavě již není krise, dnes nás baví televise (šibřinky) – výprava

19. a 26. května a 1. června 1956 – Jak je důležité míti Filipa – výprava

8. a 13. prosince 1956 – Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec – výprava

1957 – Dovolená s čertem (šibřinky) – výprava

1959 – Mluvící prsten – výprava

25. dubna 1959 – Její pastorkyňa – výprava

27. prosince 1959 – Zlatovláska – výprava

7. a 28. května 1960 – Ženy z Habří hory – výprava, hlas v amplionu

30. dubna a 13. května 1961 – Příliš štědrý večer – výprava

26. května a 23. června 1962 – Sedm výkřiků na moři – výprava

 

Jiří Pergl v zákulisí při hře Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Ludvík Pergl (* 14. 11. 1898 Žižkov čp. 613 – † 20. 3. 1954 Kladno),
trafikant a obecní knihovník a kronikář v Litovicích čp. 161,
syn Antonína Pergla, pekaře v Jenečku čp. 6, a Karoliny rozené Penkové z Prahy

Matka: Julie rozená Zábranská (* 16. 11. 1901 Černčice u Loun – † 11. 1. 1991),
dcera Josefa Zábranského, hostinského v Litovicích čp. 160, a Antonie rozené Pospíšilové

 

Manželka

Svatba: nehledána

Libuše Kinkorová (* asi 1923 – † 2. 11. 1991)

 

Děti

Eva Perglová

Jitka Perglová

 

Bydliště

Litovice čp. 161 = Hostivice, Litovická čp. 781

Hostivice, Čsl. armády čp. 123

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ing. Jiří Pergl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003