Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

 

Ludvík Pergl

* 15. 6. 1898 – † 20. 3. 1954

litovický obecní kronikář

 

 

Krejčí Ludvík Pergl se narodil 15. června 1898 a v roce 1920 bydlel v Jenečku. V roce 1927 si postavil dům v Litovicích u Litovické ulice, kde provozoval trafiku. Pergl působil v národně socialistické straně, nikdy však za ni nekandidoval do obecního zastupitelstva. V lednu 1932 byl Pergl pověřen vedením obecní veřejné knihovny spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček a v srpnu téhož roku i sepsáním a vedením obecní kroniky. Pergl se pustil do studia litovické historie a shromáždil neuvěřitelné množství informací, které použil v Pamětech obce Litovic, které se věnují čistě Litovicím, i v Pamětní knize spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Tato druhá kniha popisuje i události jednotlivých let, ale záznamy v ní končí rokem 1934. Pozdější zápisy již chybí, i když byl Pergl litovickým kronikářem v podstatě až do své smrti. Zápisy v kronice jsou doplněny řadou Perglových kreseb. Pergl zemřel 20. března 1954.

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003