Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

 

Ludvík Pergl

* 15. 6. 1898 – † 20. 3. 1954

Litovický obecní kronikář a knihovník ve 30. a 40. letech 20. století, divadelní ochotník

 

 

Krejčí Ludvík Pergl se narodil 15. června 1898 a v roce 1920 bydlel v Jenečku. V roce 1927 si postavil dům v Litovicích u Litovické ulice, kde provozoval trafiku. Pergl působil v národně socialistické straně, nikdy však za ni nekandidoval do obecního zastupitelstva. V lednu 1932 byl Pergl pověřen vedením obecní veřejné knihovny spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček a v srpnu téhož roku i sepsáním a vedením obecní kroniky. Pergl se pustil do studia litovické historie a shromáždil neuvěřitelné množství informací, které použil v Pamětech obce Litovic, které se věnují čistě Litovicím, i v Pamětní knize spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Tato druhá kniha popisuje i události jednotlivých let, ale záznamy v ní končí rokem 1934. Pozdější zápisy již chybí, i když byl Pergl litovickým kronikářem v podstatě až do své smrti. Zápisy v kronice jsou doplněny řadou Perglových kreseb. Pergl zemřel 20. března 1954.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecní knihovna spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

Místní lidová knihovna Hostivice II.

Knihovník (1932–1953)

 

Rada Osvětové besedy Hostivice

Člen (1953)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Náčelník (1920), správce nářadí (1921), náhradník výboru (1922), revizor (1934), člen výboru (1946–1947) a knihovník (1946–1947)

 

Ochotnické divadlo

 

Asi 1941 – Nezbedný bakalář

26. prosince 1942 – Naši furianti – role: Josef Habršperk

23. dubna 1944 – Naši furianti – role: Josef Habršperk

28. května 1944 – Půlnoční slunce – role: MUDr. Evald Brankestad

5. srpna 1945 – Ženitba – role: Kočkarev, přítel dvorního rady Podkolesina

5. května 1946 – Ruští lidé – role: Alexandr Vasiljevič Vasin

15. listopadu 1947 – Jakož i my odpouštíme – role: Vlček, pacient v nemocnici

1. a 8. října 1949 – Hrátky s čertem – role: Martin Kabát, vysloužilec

22. dubna 1950 – Slovanské nebe – role: Domorád, děd domový lidu Čechova

13. října 1951 – Chudák manžel – role: Jíra Danda, zbohatlý venkovan

25. prosince 1951 – Kolébka – role: Jíra, polesný

19. dubna 1952 – Maloměstské klepny – role: pan Kulíšek, bohatý měšťan

 

Ludvík Pergl jako MUDr. Evald Brankestad ve hře Půlnoční slunce.

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003