Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

 

Ludvík Pergl

* 14. 11. 1898 – † 20. 3. 1954

Litovický obecní kronikář a knihovník ve 30. a 40. letech 20. století, trafikant, divadelní ochotník

 

 

Ludvík Pergl se narodil 14. listopadu 1898 v Žižkově čp. 613 pekaři Antonínu Perglovi a Karolině rozené Penkové. Rodina se přistěhovala do Jenečka čp. 6 někdy před rokem 1914, kdy Ludvíkova matka zemřela. Za první světové války byl Pergl raněn a stal se válečným invalidou. V roce 1920 ještě bydlel jako svobodný v Jenečku čp. 6 a živil se jako krejčí.

Někdy poté se oženil s Julií Zábranskou a v roce 1927 postavil v Litovicích rodinný dům čp. 161, kde prožil zbytek života a kde získal jako válčený invalida právo provozovat trafiku. Jeho manželka v ní prodávala ještě v 80. letech.

Působil v národně socialistické straně, nikdy však za ni nekandidoval do obecního zastupitelstva. V lednu 1932 byl pověřen vedením obecní veřejné knihovny spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček a v srpnu téhož roku i sepsáním a vedením obecní kroniky. Pustil se do studia litovické historie a shromáždil neuvěřitelné množství informací, které použil v Pamětech obce Litovic, které se věnují čistě Litovicím, i v Pamětní knize spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Tato druhá kniha popisuje i události jednotlivých let, ale záznamy v ní končí rokem 1934. Pozdější zápisy již chybí, i když byl Pergl litovickým kronikářem v podstatě až do své smrti. Zápisy v kronice jsou doplněny řadou Perglových kreseb.

Do spolkového života se zapojil zejména v hostivickém Sokole, kde zastával například funkce náčelníka, člena výboru, knihovníka či revizora. Patřil k výrazným osobnostem ochotnického divadla, známy jsou především jeho role ve 40. letech a počátkem 50. let.

Zemřel 20. března 1954 v Kladně.

 

Provozovaná živnost

 

 

Trafika

Litovice čp. 161 = Hostivice, Litovická čp. 781

1927 – asi 1954

 

Bývalá trafika v roce 1985.

 

1934.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecní knihovna spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

Místní lidová knihovna Hostivice II.

Knihovník (1932–1953)

 

Rada Osvětové besedy Hostivice

Člen (1953)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Náčelník (1920), správce nářadí (1921), náhradník výboru (1922), revizor (1934), člen výboru (1946–1947) a knihovník (1946–1947)

 

Ochotnické divadlo

 

Asi 1941 – Nezbedný bakalář

26. prosince 1942 – Naši furianti – role: Josef Habršperk

23. dubna 1944 – Naši furianti – role: Josef Habršperk

28. května 1944 – Půlnoční slunce – role: MUDr. Evald Brankestad

5. srpna 1945 – Ženitba – role: Kočkarev, přítel dvorního rady Podkolesina

5. května 1946 – Ruští lidé – role: Alexandr Vasiljevič Vasin

15. listopadu 1947 – Jakož i my odpouštíme – role: Vlček, pacient v nemocnici

1. a 8. října 1949 – Hrátky s čertem – role: Martin Kabát, vysloužilec

22. dubna 1950 – Slovanské nebe – role: Domorád, děd domový lidu Čechova

13. října 1951 – Chudák manžel – role: Jíra Danda, zbohatlý venkovan

25. prosince 1951 – Kolébka – role: Jíra, polesný

19. dubna 1952 – Maloměstské klepny – role: pan Kulíšek, bohatý měšťan

 

Ludvík Pergl jako MUDr. Evald Brankestad ve hře Půlnoční slunce.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Pergl (* 4. 6. 1870 Kublov čp. 92 – † 23. 4. 1927 Jeneček čp. 6),
pekařský v Žižkově čp. 613, později mistr pekař ve dvoře v Jenči, bytem v Jenečku čp. 6,
syn Františka Pergla, nádeníka v Kublově čp. 92, a Veroniky rozené Teršové z Bzové,
jeho dvojče Antonie Perglová zemřelo 12. 7. 1870

Matka: Karolina rozená Penková (* 8. 4. 1876 Praha II, Biskupská ul. čp. 1141 – † 28. 7. 1914 Jeneček čp. 6),
dcera Václava Penka, zednického pomocníka v Praze II čp. 1141 a Veroniky rozené Kreserové z Prahy I

Nevlastní matka: Marianna rozená Hadvičáková (* 19. 9. 1889 Malé Karlovice čp. 64 – †),
dcera † Rosiny Hadvičákové, dcery Josefa Hadvičáka, chalupníka v Malých Karlovicích, a Rosiny rozené Drozdové,
oddáni 20. února 1917 v Hostivici

 

Sourozenci

Karel Pergl (* 12. 10. 1907 Žižkov – †)

Božena Perglová (* 18. 6. 1912 – †)

Anna Perglová (* 7. 5. 1916 Jeneček čp. 6 – †)

Antonín Pergl (* 1. 6. 1917 Jeneček čp. 6 – †)

Jan Pergl (* 27. 12. 1920 Jeneček –­ †)

 

Manželka

Svatba: nenalezena

Julie Zábranská (* 16. 11. 1901 Černčice u Loun – † 11. 1. 1991),

dcera Josefa Zábranského (* 24. 3. 1875 Lidice čp. 19 – †),
hostinského a řezníka v Hostivici čp. 1, v Hostivici čp. 17 a v Litovicích čp. 160,
syna Františka Zábranského, řezníka a hostinského v Lidicích čp. 19, a Marie rozené Hudcové z Butovic,

a Antonie rozené Pospíšilové (* 15. 5. 1878 Drnov čp. 20 – †),
dcery Jana Pospíšila, hostinského v Drnově čp. 20, a Magdaleny rozené Marešové z Drnova čp. 20

 

Dítě

Ing. Jiří Pergl (* 27. 5. 1925 Praha – † 22. 2. 2015), konstruktér leteckých motorů a hostivický kronikář,
Libuše Kinkorová (* asi 1923 – † 2. 11. 1991)

 

Bydliště

Jeneček čp. 6 = Hostivice, Družstevní čp. 949 (zaniklý dům; před 1914 – 1927)

Litovice čp. 161 = Hostivice, Litovická čp. 781 (1927–1954)

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, matrika ŽKR N35, fol. 241 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 133 (otcova druhá svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003