HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Trafiky

 

 

Trafiky (prodej tabáku)

 

 

Prodej tabáku podléhal již z dob rakouského mocnářství státnímu monopolu. Po první světové válce získávali právo prodávat tabákové výrobky často váleční poškozenci, legionáři a další osoby. Odtud pochází úsloví „dostal trafiku“. Kromě trafik prodávaly tabákové výrobky také některé hostince, například litovický hostinec u Prchalů. Taková místa bývala označena jednotnými tabulemi se státním znakem.

 

 

1860–1919

 

 

Jméno

Bydliště

Provozovna

Zahájení

Ukončení

Poznámka

Antonín Kokrda

Břve čp. 5

Břve čp. 5

1911

po 1912

také hostinský a kramář

Adolf Košerák

Jeneček čp. 23

Jeneček čp. 23

 

 

 

Eduard Košerák

Litovice

Litovice

 

 

také lihoviny a kramář

Josef Pelc

Hostivice čp. 17

Hostivice čp. 17

 

 

také výčep lihovin a obchod smíšeným zbožím

Leopold Poláček

Hostivice čp. 104

Hostivice čp. 104

 

 

také obchod smíšeným zbožím

Václav Procházka

Hostivice

Hostivice

 

 

také stáčení piva a obchod smíšeným zbožím

Karel Souček

Litovice čp. 11

Litovice čp. 11

 

 

také hostinský a řezník

 

 

1920–1950

 

 

Jméno

Bydliště

Provozovna

Zahájení

Ukončení

Poznámka

Jaroslava Balejová

Jeneček čp. 69

Jeneček čp. 69

1935

1938

také hostinská

Karolína Košeráková

Jeneček čp. 23

Jeneček čp. 23

kolem 1931

také obchod smíšeným zbožím

Anna Krajícová

Jeneček čp. 45

Jeneček čp. 45

kolem 1939

 

Karel Náprstek

Břve čp. 10

Břve čp. 10

asi 1923

asi 1940

1939

Jaroslava Náprstková

Břve čp. 10

Břve čp. 10 – hokynářství, prodej tabáku

asi 1940

1953

převzala od manžela;
také hokynářství;
odhlášeno

Ludvík Pergl

Litovice čp. 161

Litovice čp. 161

1927

asi 1954

vdova Julie Perglová v trafice prodávala až do 80. let

Jaromír Prchal

Litovice čp. 11

Litovice čp. 11

před 1931

po 1939

také hostinský, dříve krejčí

Josef Smrčka

Hostivice čp. 74

Hostivice čp. 339
(před kravínem)

1929

?

 

František Šimůnek

Litovice čp. 17

Litovice čp. 17

před 1931

1937

také obchod smíšeným zbožím

Marie Šimůnková

Litovice čp. 17

Litovice čp. 17

1937

1939

vdovským právem

Josef Turecký

Hostivice čp. 24

Hostivice čp. 323
(u domu čp. 24)

1926

asi 1952

 

Rudolf Volf

Hostivice čp. 82

Hostivice čp. 341
(u nádraží)

1929

po 1951

trafika provozována i po válce

 

Trafika Josefa Tureckého.

 

Trafika Josefa Smrčky.

 

Trafika Rudolfa Volfa (nízká stavba vlevo).

 

Trafika Ludvíka Pergla v roce 1985.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Trafiky