Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Rudolf Volf

 

 

Rudolf Volf

* 4. 7. 1878 – †

Hostivický trafikant

 

Rudolf Volf se narodil 4. července 1878 v Čisovicích čp. 85 nádeníkovi Františku Volfovi z Tachlovic a Alžbětě rozené Bauerové. Oženil se v dubnu 1903 v Hořelici s Annou Horákovou z Drahelčic a v Drahelčicích také měl domovskou příslušnost. V té domě byl horníkem v Hořelici čp. 99.

V Hostivici provozoval ve 30. letech 20. století trafiku v dřevěné stavbě u nádraží. Podle obecní evidence se přistěhoval 1. března 1932 s manželkou a třemi dětmi do domu čp. 82, zároveň je však evidován v neobydleném domě čp. 341 (tedy v trafice) se stejným datem narození, ale pod jménem František Volf, bez rodiny a s poznámkou, že bydlí v Drahelčicích. Trafika byla údajně postavena jako dřevěná stavba v roce 1929 a číslo popisné 341 získala v roce 1930 při dočíslování domů před sčítáním lidu. Ve spisech berní správy k této stavbě se objevují obě jména – Rudolf i František Volf – a František je i jednou podepsán na protokolu. Nemohl to být Rudolfův otec, protože ten zemřel již před synovou svatbou. Možná Rudolf používal také jméno František jako otec i dědeček, jinak tyto nesrovnalosti moc vysvětlit nelze.

Kdy skončil Volf s provozem trafiky, není známo. Kolem roku 1950, při rušení živností, nebyl evidován, ale v roce 1951 ještě vyplnil dotazník obsazenosti bytů, kde dům čp. 341 označil za prodejnu tabáku a sebe za majitele. Trafika fungovala i později, ještě na snímku z roku 1973 je vidět (ale zděná!) s nápisy Kuřácké potřeby – Časopisy – Noviny.

 

Provozovaná živnost

 

 

Trafika

Hostivice, Železničářů čp. 341 – již zaniklá dřevěná stavba u nádraží

1929 – po 1951

 

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 29. května 1938 – 29. místo na kandidátní listině sociálních demokratů – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Volf (* Drahelčice – † před 1903), nádeník z Tachlovic v Čisovicích čp. 85,
syn Františka Volfa, nádeníka v Drahelčicích, a Magdaleny rozené Kotoučové z Drahelčic

Matka: Alžběta rozená Bauerová (* Hořelice – †),
dcera Jana Bauera, nádeníka v Hořelici, a Marie rozené Vegnerové z Mělníka čp. 25

 

Manželka

Svatba: 28. dubna 1903 Hořelice

Anna Horáková (* 29. 3. 1881 Drahelčice čp. 25 – † 9. 9. 1955 Drahelčice čp. 78),

dcera Františka Horáka, obecního pastýře v Drahelčicích čp. 25,
syna Matěje Horáka, obecního sluhy v Drahelčicích čp. 25, a Marie rozené Valtrové z Tachlovic čp. 25,

a Marie rozené Opltové,
dcery Václava Oplta, domkáře v Úhonicích čp. 12, a Alžběty rozené Horákové z Úhonic čp. 41

 

Děti

Marie Volfová (* 21. 1. 1908 – †)

Jaroslav Volf (* 26. 2. 1913 – †)

Anna Volfová (* 1. 10. 1914 – †)

 

Bydliště

Hostivice, Palackého čp. 82

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Mníšek pod Brdy 24, fol. 437 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hořelice 11, fol. 126 (narození manželky)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hořelice 19, fol. 50 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Rudolf Volf

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003