HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Rušení živností 1950

 

 

Rušení živností kolem roku 1950

 

MNV Hostivice vedl evidenci živností, do níž zapisoval způsob likvidace jednotlivých živností – začlenění do národního nebo komunálního podniku nebo zrušení. Na této stránce je uveden přehled všech evidovaných živností řazených abecedně podle jména majitele, následují podniky. Jde o kombinaci tří různých seznamů s odlišným rozsahem evidovaných údajů.

 

Pokud žena provozovala živnost po úmrtí manžela vdovským právem a nemá na tomto webu zřízenu samostatnou stránku se svým životopisem (doba mezi úmrtím manžela a znárodněním živnosti byla jen několik let), pak je odkaz živnosti směřován na manžela, u něhož jsou uvedeny i údaje o manželce.

 

Živnostníci

 

Jméno
(v závorce náměstek)

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Způsob ukončení

Gabriel Bakoč

?

kominictví

1944

?

 

Rudolf Berounský

Hostivice čp. 319

prodej ovoce na trzích

1933

1949

zrušeno

Miroslav Bílek

Litovice čp. 160

řeznictví a uzenářství

1939

1. 9. 1949

předáno – Masna, n. p.

Josefa Bílková

Litovice čp. 160

hostinec a výčep

1941

25. 10. 1951

zrušeno

Jan Bohoněk

Hostivice čp. 493

prodej pohlednic a kuřáckých potřeb

1942

?

 

Josef Bohoněk

Hostivice čp. 493

prodej lahvového piva

1940

1950

vzdal se

Alois Čapek

Litovice čp. 249

zámečnictví

 

31. 12. 1949

zrušeno výměrem ONV

Vladimír Čapek

Hostivice čp. 161

hostinec a výčep pro závodní jídelny

1948

?

 

Jaromír Čermák

Litovice čp. 82

hostinec

1932

?

 

Ing. Josef Čermák (Václav Vaněk)

Hostivice čp. 1

hostinec a výčep

1919

1950

31. 12. 1949

zemřel

zrušeno

Josef Černoch

Litovice čp. 232

krejčovství

1938

22. 8. 1949

předáno – Pragoděv, n. p.

Bohumil David

Jeneček čp. 57

krejčovství

1934

?

 

Václav Diviš

Jeneček čp. 92

instalatérství – zřizování plynovodů, vodovodů a kanalizace

1941

1. 5. 1950

zapojen do státního statku

Ing. František Dlabal (Marta Kučerová)

Hostivice čp. 17

hostinec

1940

1. 6. 1950

zapojen do komunálního podniku okresu Praha-západ

František Dusík

Hostivice čp. 462

krejčovství

1940

31. 1. 1949

zrušeno

Josef Dvořák

 

podkovářství

1921

?

 

Josef Dvořák

? / Praha Hradčany čp. 173

obuvnictví

1927

17. 5. 1952

vzdal se

Karel Fábera

Hostivice čp. 295

obchod dřívím a uhlím

1939

5. 9. 1949

předáno – Bratrství

Antonín Fiala

Ruzyně čp. 19 / Hostivice čp. 116

podkovářství

1935 (1945)

5. 7. 1953

živnost odhlásil, zapojen do JZD

Josef Fiala

Litovice čp. 174

lakýrnictví

1935

1. 8. 1950

zapojen do Pražských mlékáren

Antonín Findejs

Hostivice čp. 447

strojní zámečnictví a montáž, opravy a revize výtahů a jeřábů

1945

30. 5. 1949

zrušeno

Zdeněk Froněk

Jeneček čp. 111

truhlářství

1935

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Václav Fulín

Hostivice čp. 118

obuvnictví

1921

?

 

Josef Hájek

Hostivice čp. 150

prodej radiozařízení

1932

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

elektrotechnický závod

1940

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Bedřich Hájko

Litovice čp. 34

kovosoustružnictví

1946

1. 1. 1950

předáno ­– komunální podnik

Antonín Hakl

Hostivice čp. 168

mistr zednický

1912

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

projektování a řízení staveb silničních, vodních, mostních a železničních

1922

1. 7. 1949

zrušeno

výroba cihel a cementového zboží

1922

1. 7. 1949

zrušeno

obchod uhlím, dřívím a stavebními hmotami

1927

1. 11. 1949

předáno – Čsl. doly, n. p.

Karel Hakl

Hostivice čp. 168

stavitelství

1940

27. 9. 1950

výměr s výzvou k vrácení živnostenského listu (od 27. 2. 1946 pracuje pro NV Praha)

Bohumil Hamouz

Hostivice čp. 115

hostinec a výčep

1919

?

 

Anna Hardtová

Hostivice čp. 161

prodej uzenářského zboží

1936

1. 11. 1949

předáno – Masna, n. p.

Josef Heřmánek
(po Josefu Najmanovi)

Litovice čp. 5

hostinec

1921

1. 11. 1949

zrušeno

Josef Heřmánek

Litovice čp. 5

řeznictví

1936

31. 12. 1949

zemřel, zrušeno

Václav Himl

Hostivice čp. 156 /
Hostivice čp. 59

cukrářství

1935

1. 2. 1950

předáno – Odkolek, n. p.

František Hlušička

Litovice

nepravidelná nákladní autodoprava

1938

?

 

František Hofman

Hostivice čp. 276

malíř pokojů

1936

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

František Hokův

Hostivice čp. 464

obuvnictví

1940

?

zrušeno

kapelnictví

1939

1. 2. 1950

předáno – Hudební artistická ústředna

Josef Horák

Hostivice čp. 205

obchod uhlím

1925

1. 10. 1949

předáno – Čsl. doly, n. p.

Václav Horešovský

Hostivice čp. 120

nepravidelná nákladní autodoprava

1938

?

zrušeno

obchod uhlím a dřívím

1938

1. 10. 1949

předáno – Čsl. doly, n. p.

Karel Houška

Hostivice čp. 71

krejčovství

1937

?

 

Antonín Hroník

Litovice čp. 36

malíř pokojů

1913

?

bydlí v Unhošti

Václav Hroník

Hostouň čp. 222

střižní zboží a krejčovské potřeby

?

15. 11. 1948

předáno – Bratrství

Vojtěch Hympán

Hostivice čp. 103

cukrářství

1937

3. 1. 1950

předáno – Bratrství

Jaroslav Jandera

Hostivice čp. 511

lakýrnictví a malířství písma

1946

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Arnošt Jareš

Hostivice čp. 476

obchod smíšeným zbožím

1945

1949

národní správa – Bratrství

Jaroslav Justa

Hostivice čp. 123

obchod smíšeným zbožím

1927

2. 5. 1949

předáno – Pramen, n. p.

Václav Kalla

Hostivice čp. 113

elektrotechnický závod

1939

6. 1. 1950

předáno – Pražské energetické rozvodné závody

Josef Klégr
(Hrdličková)

Hostivice čp. 58

obchod zbožím koloniálním v drobném

1946

31. 12. 1949

uzavřeno

Václav Kokrda

Břve čp. 5

hostinec

1938

?

předáno – komunální podnik

Antonín Komárek

Hostivice čp. 17

řeznictví

1935

1. 11. 1949

předáno – Masna, n. p.

Václav Krejčík

Litovice čp. 116

malíř pokojů

1930

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Štěpán Krsička

Hostivice čp. 17

autodoprava

1945

30. 12. 1951

zrušeno, zaměstnán jako řidič

Jan Křečan

?

?

1912

1937

zrušeno

Matěj Kučera

Hostivice čp. 465

truhlářství

1935

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Marie Kučerová

Hostivice čp. 59

drogerie a obchod smíšeným a materiálním zbožím

1941

15. 12. 1949

předáno – Chemodroga, n. p.

František Kuzdas

Hostivice čp. 316

truhlářství

1929

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Karel Machurka

Litovice čp. 122

drogista – jedy

1937

?

 

Jaroslav Málek

Litovice čp. 110

?

?

1. 12. 1949

zrušeno

František Malý

Hostivice čp. 46

kapelnictví

1943

1. 2. 1950

artistická ústředna

Karla Markupová

? / Toskánka

hostinská a výčepní

1946

?

 

Barbora Mařáčková

Hostivice čp. 85

vetešnictví

1914

?

 

Alois Mašín

Hostivice čp. 116

kovářství a podkovářství

1942

?

 

František Matějka
(Blažena Matějková vdovským právem; náměstek Rudolf Zvoníček)

Litovice čp. 204

zámečnictví

1924

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Jaroslav Matoušek

Jeneček čp. 69

restaurace

?

?

komunální podnik

Jan Melichar

?

vetešnictví

1948

?

 

Karel Menšík

Litovice čp. 155

holičství a kadeřnictví

1938

1. 12. 1949

zrušeno

Vojtěch Michálek

Hostivice čp. 98

sadařství

1946

1949

zrušeno

Eliška Minaříková

Litovice čp. 170

šití dámských a dětských šatů

1946

15. 6. 1947

zrušeno

Rudolf Müller

Jeneček čp. 87

čalounictví

1934

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Karel Náprstek

Břve čp. 10

trafika a prodej časopisů

?

?

 

Jaroslava Náprstková

Břve čp. 10

hokynářství (prodej tabáku)

1923

6. 12. 1947

zrušeno

Martin Navrátil

?

podkovářství

1940

?

 

Stanislav Neč

čp. 115

?

1933

?

 

Miroslav Nerad

Hostivice čp. 22

hostinec a výčep

1922

1. 5. 1950

předáno – komunální podnik okresu Praha-západ

Oldřich Nohejl

Hostivice čp. 118

holičství a kadeřnictví

1927

1. 1. 1950

14. 2. 1950

předáno – komunální podnik

vzdal se živnosti odevzdáním živnostenského listu

Antonín Nykles

Břve čp. 20

hostinec

1930

21. 6. 1950

zrušeno plánem hostinských živností na rok 1951

Karel Pavel

Hostivice čp. 4 / Hostivice čp. 60

obchod kufry, školními a kancelářskými potřebami, modlitební knížky, papír, galanterie, cukrovinky, hračky

1933

16. 12. 1949

předáno – Narpa, n. p.

knihařství

1933

16. 12. 1949

zrušeno

Stanislav Pavelka

Litovice čp. 65

pekařství

1944

31. 1. 1950

zrušeno ONV, likvidace

Jan Pavlíček

Litovice čp. 82

?

1931

?

 

Anna Pechmanová

Litovice čp. 189

mandlování prádla

1942

?

 

Ludvík Pergl

Litovice čp. 161

prodej tabáku

?

?

 

František Peška

Jeneček čp. 58 /
Hostivice čp. 2

kolářství

1912

1. 4. 1952

zapojen do JZD

Bohumil Plocek

Jeneček čp. 19

obchod smíšeným zbožím a pivem v lahvích

1932

12. 12. 1949

předáno – Bratrství

Karel Polák

Hostivice čp. 121

?

1948

?

 

Marie Poláková

Hostivice čp. 121

hostinec a výčep

?

21. 6. 1950

zrušeno plánem hostinských živností na rok 1951

Anna Polívková
(Bohumil Choura)

Hostivice čp. 123 /
Hostivice čp. 109)

krejčovství

1920

31. 7. 1951

zrušeno

František Procházka

Litovice čp. 246

obchod textiliemi

?

?

 

Václav Procházka
(Marie Procházková)

Hostivice čp. 121

?

1911

1942

zaniklo

Václav Procházka
(Ján Feňák)

Litovice čp. 151 /
Litovice čp. 165

krejčovství

1921

?

 

Václav Procházka

Hostivice čp. 21

prodej textilního a galanterního zboží

1940

31. 12. 1949

zrušeno

Marie Procházková

Litovice čp. 12

obchod smíšeným zbožím

?

1950

předáno – Bratrství

Bohumil Protiva

Jeneček čp. 39

strojní zámečnictví

1933

?

 

benzínové čerpadlo

?

?

předáno – Benzinol, n. p.;
MNV nesouhlasí se zrušením

František Pumrle

Jeneček čp. 79

pekařství

1934

16. 1. 1950

předáno – Bratrství

Anna Ramešová

Hostivice čp. 214

pekařství

?

19. 6. 1950

provoz zastaven MNV

Josef Sekyrka

Hostivice čp. 2

obuvnictví

1934

?

 

Arnold Scheiner

Hostivice čp. 322
(část čp. 17)

zubní technik

1932

asi 1937

 

Karel Simon

Litovice čp. 36

jemná mechanika

?

1. 1. 1950

předáno – okresní komunální podnik

Václav Slaboch

Břve čp. 19

podkovářství

1924

?

zapojen do státního statku

Františka Smitková

Hostivice čp. 117

papírnictví

?

15. 2. 1950

uzavřeno

Josef Souček

Hostivice čp. 42

nepravidelná doprava do 5 t

1946

?

 

Marie Soukupová

Jeneček čp. 39

obchod smíšeným zbožím

1940

7. 4. 1948

předáno – Bratrství

Josef Střelba

Hostivice čp. 239 /
Hostivice čp. 100

pohřební ústav

1940

1. 1. 1950

1952

předáno – komunální podnik

vzdal se

Anežka Stříbrná

Jeneček čp. 14

hostinec

 

21. 6. 1950

plánem hostinských živností na rok 1951 ponecháno na dožití majitelky

Josef Svoboda

Litovice čp. 158

klempířství

1927

1. 2. 1950

předáno – komunální podnik

Bohumil Šafařík

Hostivice čp. 293

sedlářství

1937

29. 1. 1953

odhlásil živnost, zapojen do JZD

Jan Šesták

Hostivice

knihtiskařství

1947

?

 

Alois Ševčík

Hostivice čp. 116

podkovářství

1933

?

 

František Šimáček

Hostivice čp. 134

řeznictví

1940

1. 12. 1949

předáno – Masna, n. p.

Štěpán Šimáček

Břve čp. 2

strojní zámečník

1927

?

zapojen do komunálního podniku okresu Praha-západ

mlácení a šrotování po živnostensku

1928

1938

neprovozuje

František Šípek

Litovice čp. 235

?

?

?

 

František Šlapánek

Litovice čp. 163

mistr zednický

1935

?

 

Bohumil Šmejkal

Hostivice čp. 58

pekařství

1943

1. 2. 1950

předáno – Odkolek, n. p.

Pavla Šmejkalová

Litovice čp. 65

prodej lahvového piva

1941

?

 

František Šmíd

Hostivice čp. 218

sadařství

1920

1949

zrušeno

kapelnictví

1936

1. 2. 1950

předáno – artistická ústředna

Vlastimil Šprunk

Hostivice čp. 125

holičství a kadeřnictví

1936

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Karel Šroubek

Hostivice čp. 238

truhlářství

1932

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Josef Šroubek

Litovice čp. 25

sadařství

1943

17. 8. 1949

zrušeno

Antonín Štětka

Hostivice čp. 60

obchod koloniální a železárenským zbožím

1939

12. 12. 1949

předáno – Bratrství

Františka Šustrová

Hostivice čp. 466

dámské krejčovství

1946

?

 

Karel Tampír

Litovice čp. 10

kolářství

?

?

zapojen do státního statku

Antonín Tesárek

Jeneček čp. 50

obuvnictví

1946

9. 7. 1952

živnost odhlásil

Markéta Türkottová (vdovským právem, náměstek Jiří Türkott)

Litovice čp. 164

holičství a kadeřnictví

1934

15. 12. 1949

předáno – komunální podnik

Václav Volf

Litovice čp. 181

vetešnictví

1931

?

 

Miroslava Volfová

Hostivice čp. 17

dámské krejčovství

1945

2. 12. 1951

zrušeno

Josef Vrkota

Litovice čp. 82

hostinství

1933

?

 

František Zábranský

Litovice čp. 160

hostinství

1933

asi 1939

 

Václav Zachariáš

Hostivice čp. 19

holičství

1932

1. 1. 1950

předáno – komunální podnik

Marie Zezulová

Litovice čp. 224

krejčovství

1932

?

 

Václav Zíma

Hostivice čp. 115

hostinství

1938

1941

zrušeno

Václav Zpěváček

Litovice čp. 2

řeznictví

1933 (!)

16. 9. 1949

zrušeno (do klidu)

František Zvoníček

Hostivice čp. 17,
Litovice čp. 171

zubní technik

1937
1941

1941
1. 7. 1949

předáno – zdravotní středisko Hostivice

 

Podniky

 

Jméno
(v závorce vedoucí)

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Způsob ukončení

Správa pivovaru v Buštěhradě
(Karel Prchal)

Litovice čp. 11

hostinec

1938

?

zapojen do komunálního podniku okresu Praha-západ

Stavební a spotřební družstvo Dělnický dům

Litovice čp. 82

koncese k provozování živnosti hostinské a výčepnické

?

?

 

Baťa, n. p., pobočný závod Hostivice
(Václav Mařík)

Hostivice čp. 103, později čp. 499

prodej a oprava obuvi, prodej punčoch, krémů na obuv, drobné zboží, ortopedické zboží, gumových plášťů na kola a motorová vozidla

1937

?

Jas, n. p.

Jan Zadák

Praha XIX, Na Babě čp. 1792 /
Hostivice čp. 271

tovární výroba cementu, písku, teraz. papíru, dlaždic apod.

1942

1. 1. 1949

předáno – komunální podnik

Cihelna

 

výroba ručních a strojních cihel

 

 

 

Mlékárna
(Václav Halaš)

Hostivice čp. 488

strojní mlékárna a režijní prodejny mléka

 

 

 

Mlýn
(Oldřich Vágner)

Hostivice čp. 114

mlýn po továrnicku

 

 

 

Zichovka
(František Goliáš)

Hostivice čp. 126

parní a vodní armatury, slévárna kovů

 

 

 

 

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Rušení živností 1950