Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družstvo Dělnický dům

 

 

              

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“
pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

 

Stavební a spotřební družstvo „Dělnický dům“
pro Litovice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

 

Stanovy byly zapsány do rejstříku společenstev podle usnesení z 16. května 1924

Družstvo sídlilo od jeho otevření v roce 1927 v Dělnickém domě

Změna názvu schválena před rokem 1940

Družstvo zaniklo v roce 1952 začleněním do družstva Bratrství

 

Stanovy

 

Vedení družstva

 

Akce pro veřejnost

 

Družstvo není spolkem!

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivici a okolí, později Stavební a spotřební družstvo „Dělnický dům“ pro Litovice a okolí, nebylo spolkem, ale společností s ručením omezeným. Do přehledu spolků je zařazeno proto, že družstvo rovněž svým jménem pořádalo divadelní představení.

 

Historie družstva

 

Dne 30. března 1924 se konala ustavující valná hromada Stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsaného společenstva s ručením obmezeným. Členy prvního představenstva byli na této valné hromadě zvoleni předseda železniční zřízenec František Strašlipka, místopředseda plynárenský dělník Václav Fousek, pokladník železniční zřízenec Ladislav Kučera, účetní soustružník (a hostivický starosta) Václav Stehlík a přísedící tesař Václav Fiala. Stanovy nově ustaveného družstva podepsali rovněž předseda ustavující valné hromady Václav Ineman a jednatel ustavující valné hromady Jaroslav Pachman. Družstvo mělo velmi blízko ke komunistům, ostatně tři ze jmenovaných byli v té době členy hostivického zastupitelstva zvolenými za komunisty.

Založením družstva byly završeny úvahy o postavení Dělnického domu jako vlastního stánku uvědomělých dělníků. První družstvo vzniklo již před první světovou válkou, již při otvírání Dělnického domu však nikdo nevěděl, jak toto družstvo vlastně zaniklo. V roce 1922, již po rozštěpení dělnického hnutí mezi sociální demokraty a komunisty, založila Federovaná dělnická tělocvičná jednota propojená s komunisty přípravný výbor, který během roku nastřádal vstupní hotovost 2 000 Kč.

V roce 1925 koupilo družstvo za 18 000 Kč pozemek na stavbu – ač šlo o družstvo hostivické, pozemek se nacházel na litovickém území (Litovice tehdy byly samostatnou obcí). Šlo však o dobrou volbu, protože s postupující výstavbou se Dělnický dům dostal do středu rozrůstající se zástavby obou obcí. Stavba byla zahájena 30. května 1926 slavností položení základního kamene. Ukázalo se, že dělníků ochotných pomoci vlastní prací není zase tolik, ale družstvu se podařilo Dělnický dům dokončit. Otevřen byl 9. října 1927. Při této příležitosti družstvo založilo i svou pamětní knihu. Představenstvo v té době tvořili předseda František Strašlipka (jeden z předobrazů Haškova Josefa Švejka, ale to je zase jiná historie) a členové Josef Suchý, Václav Fiala, František Ransdorf a Jaroslav Pachman. Členy dozorčí rady byli Karel Houdek, Václav Rameš, Josef Černý, Antonín Svoboda, Václav Fousek, František Ineman a František Patera.

Při otevření Dělnického domu činily dluhy družstva celkem 517 026 Kč, z nichž se za deset let provozu podařilo i přes hospodářskou krizi splatit 187 753 Kč. Dům byl omítnut až v roce 1929, kdy bylo zároveň zastropeno jeviště a zřízena galerie pro hudebníky. V roce 1930 byla v podlaze zjištěna houba a podlaha tak musela být vyměněna.

Družstvo se netěšilo přílišné přízni úřadů, například žádost o povolení hostinské koncese byla zamítnuta. Dělnický dům se však stal jedním ze společenských center Hostivice i Litovic. Sídlila zde řada spolků a ve druhé polovině 30. let se v Dělnickém domě začaly rovněž promítat filmy, kino zde provozoval pan Pišvejc.

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, změnilo před rokem 1940 svůj název na Stavební a spotřební družstvo „Dělnický dům“ pro Litovice a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Družstvo pak zaniklo v březnu 1952 nařízeným začleněním do družstva Bratrství. Dělnický dům sloužil svému účelu i nadále, ať už ho provozovala újezdní osvětová beseda, Sokol, či jiná organizace. Jeho úlohu v hostivickém životě ukončil ničivý požár 6. června 1994. Ze zázemí Dělnického domu jsou dnes sklady a na místě bývalého sálu, jehož spáleniště řadu let hyzdilo Hostivici, je nyní firemní parkoviště…

 

Fotografie

 

Členové družstva zemřelí v letech 1927 až 1937.

 

Představenstvo a dozorčí rada družstva v roce 1937.

Nahoře uprostřed František Ransdorf, nahoře vpravo Jaroslav Pachman.

Ve střední řadě vlevo Karel Houdek, uprostřed Josef Černý.

Dole třetí zleva Václav Fiala a čtvrtý Václav Schmid.

Ostatní osoby se zatím nepodařilo určit.

 

Pamětní kniha

Odkazovaný přepis je zveřejněn v řadě B Pramenů k hostivické historii

 

 

Pamětní kniha Stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“

pro Hostivici a okolí spol. s r. o.

Popis: Popis: Ikona PDF únor 2013, 16 stran A4, 1 437 kB

 

Prameny

Rejstřík divadel

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družstvo Dělnický dům

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003