Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Pachman

 

 

Jaroslav Pachman

* 5. 7. 1897 – † 15. 1. 1974

předseda Místního národního výboru Litovice v letech 1946 až 1949,
významný představitel družstva Dělnický dům

 

image004

 

image007

Jaroslav Pachman se narodil 5. července 1897 v Netřebech. Do Hostivice, resp. do Jenečka přišel s rodiči již před rokem 1920. Jako tovární dělník (vyučil se kovářem v hostivické továrně Staněk a Ponec) měl od mládí blízko k levici a angažoval se nejen v dělnické tělovýchově, ale i v komunistické straně, kde patřil k zakládajícím členům.

Do komunální politiky vstoupil Pachman v obecních volbách v listopadu 1927, když byl na komunistické kandidátce zvolen za člena litovického obecního zastupitelstva. Toto volební období bylo zkráceno rozpuštěním zastupitelstva, které vyvolaly rezignace řady zastupitelů v důsledku sporů mezi socialistickými a občanskými stranami. Po volbách v roce 1930 se Pachman stal členem obecní rady, ale ve funkci z neznámého důvodu nesetrval po celé funkční období. Rovněž ve volbách v roce 1936 byl Pachman zvolen do zastupitelstva, 28. listopadu 1938 ho sice starosta v seznamu zastupitelů zaslaném okresnímu úřadu vůbec neuvádí, ale právě okresní výbor Pachmana na základě výnosu ze 7. února 1939 zbavil mandátu, stejně jako ostatní komunisty. Podle publikace Hostivice – 700 let života a práce z roku 1977 byl Pachman spolu s dalšími bývalými komunistickými zastupiteli zatčen Němci 17. března 1939, hned dva dny po obsazení Československa.

V období 1. republiky byl Pachman i členem okresního zastupitelstva, přesto stál osmkrát před soudy v Unhošti, na Kladně a v Praze za své politické aktivity.

Hned 9. května 1945 po osvobození Československa obnovil Pachman s dalšími soudruhy litovickou organizaci komunistické strany a stal se jejím předsedou. Dne 12. června 1945 byl jmenován za člena MNV Litovice a zvolen členem bytové a stavební komise. Z této ustavující schůze MNV byly na Pachmanův návrh zaslány pozdravné telegramy presidentovi Československé republiky Dr. Edvardu Benešovi, vládě Československé republiky a ministru školství prof. Zdeňku Nejedlému při příležitosti jeho vyznamenání Leninovým řádem. V červenci 1946 se stal předsedou MNV namísto dosavadního předsedy Josefa Vlacha. V tomto období měl za úkol mj. zajistit vznik Jednotného zemědělského družstva v Litovicích. Ve funkci předsedy MNV setrval do ledna 1949, kdy přešel na Okresní národní výbor Praha-západ jako tajemník. V této funkci na okrese setrval dlouhá léta. V Hostivici však často vedl agitační projevy na schůzích a ještě v roce 1964 je uveden předseda zemědělské komise MNV.

Byl významným představitelem Stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsaného společenstva s ručením obmezeným. Byl jednatelem ustavující schůze družstva 30. března 1924 a poté dlouhá léta působil jako člen představenstva (v roce 1927 pak dozorčí rady). V roce 1947 byl předsedou představenstva, v roce 1952 již v orgánech družstva nepůsobil.

Za svou obětavou práci v dělnickém hnutí byl v roce 1957 vyznamenán Řádem práce.

Zemřel 15. ledna 1974.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Hostivický zpravodaj (zveřejněn na stránce hostivických obecních časopisů)

Pamětní kniha družstva Dělnický dům (přepis v řadě B Pramenů k hostivické historii)

Hostivice – 700 let života a práce (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii; místo narození je zde uvedeno chybně)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Pachman

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003