Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Pachman

 

 

Jaroslav Pachman

* 5. 7. 1897 – † 15. 1. 1974

Předseda Místního národního výboru Litovice v letech 1946 až 1949,
významný představitel družstva Dělnický dům

 

image004

 

image007

Jaroslav Pachman se narodil 5. července 1897 v Netřebech čp. 6 (nyní část Hřebče) dělníkovi Václavu Pachmanovi a Kateřině rozené Kabešové. V roce 1907 si rodiče postavili v Jenečku rodinný dům čp. 16. Jako tovární dělník (vyučil se kovářem v hostivické továrně Staněk a Ponec) měl od mládí blízko k levici a angažoval se nejen v dělnické tělovýchově, ale i v komunistické straně, kde patřil k zakládajícím členům.

Do komunální politiky vstoupil Pachman v obecních volbách v listopadu 1927, když byl na komunistické kandidátce zvolen za člena litovického obecního zastupitelstva. Toto volební období bylo zkráceno rozpuštěním zastupitelstva, které vyvolaly rezignace řady zastupitelů v důsledku sporů mezi socialistickými a občanskými stranami. Po volbách v roce 1930 se Pachman stal členem obecní rady, ale ve funkci z neznámého důvodu nesetrval po celé funkční období. Rovněž ve volbách v roce 1936 byl Pachman zvolen do zastupitelstva, 28. listopadu 1938 ho sice starosta v seznamu zastupitelů zaslaném okresnímu úřadu vůbec neuvádí, ale právě okresní výbor Pachmana na základě výnosu ze 7. února 1939 zbavil mandátu, stejně jako ostatní komunisty. Podle publikace Hostivice – 700 let života a práce z roku 1977 byl Pachman spolu s dalšími bývalými komunistickými zastupiteli zatčen Němci 17. března 1939, hned dva dny po obsazení Československa.

V období 1. republiky byl Pachman i členem okresního zastupitelstva, přesto stál osmkrát před soudy v Unhošti, na Kladně a v Praze za své politické aktivity.

Hned 9. května 1945 po osvobození Československa obnovil Pachman s dalšími soudruhy litovickou organizaci komunistické strany a stal se jejím předsedou. Dne 12. června 1945 byl jmenován za člena MNV Litovice a zvolen členem bytové a stavební komise. Z této ustavující schůze MNV byly na Pachmanův návrh zaslány pozdravné telegramy presidentovi Československé republiky Dr. Edvardu Benešovi, vládě Československé republiky a ministru školství prof. Zdeňku Nejedlému při příležitosti jeho vyznamenání Leninovým řádem. V červenci 1946 se stal předsedou MNV namísto dosavadního předsedy Josefa Vlacha. V tomto období měl za úkol mj. zajistit vznik Jednotného zemědělského družstva v Litovicích. Ve funkci předsedy MNV setrval do ledna 1949, kdy přešel na Okresní národní výbor Praha-západ jako tajemník. V této funkci na okrese setrval dlouhá léta. V Hostivici však často vedl agitační projevy na schůzích a ještě v roce 1964 je uveden předseda zemědělské komise MNV.

Byl významným představitelem Stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsaného společenstva s ručením obmezeným. Byl jednatelem ustavující schůze družstva 30. března 1924 a poté dlouhá léta působil jako člen představenstva (v roce 1927 pak dozorčí rady). V roce 1947 byl předsedou představenstva, v roce 1952 již v orgánech družstva nepůsobil.

Za svou obětavou práci v dělnickém hnutí byl v roce 1957 vyznamenán Řádem práce.

Zemřel 15. ledna 1974.

 

Působení ve veřejných institucích

 

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Člen obecního zastupitelstva (1927–1939)

Člen obecní rady (1936)

 

Místní národní výbor Litovice

Člen MNV (1945–1949)

Předseda (1946–1949)

 

Okresní národní výbor Praha-západ

Tajemník (od 1949)

 

Místní národní výbor Hostivice

Předseda zemědělské komise (1964)

 

Působení ve spolcích

 

Dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

Jednatel (1921–1922)

 

Mezinárodní všeodborový svaz, místní skupina Hostivice, sekce Kov

Jednatel (1923–1924)

 

Pěvecko-dramatické sdružení „Hlahol“ Litovice

Předseda (1929–1932)

 

Sportovní klub Meteor Litovice

Předseda (1935–1937)

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Předseda dozorčí rady (1927, člen představenstva (1928–1936), předseda představenstva (1937 a 1947) a účetní (1928 a 1930)

 

Účast ve volbách

 

Litovice 27. listopadu 1927 – 4. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

Litovice 1. června 1930 – 2. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

Litovice 6. prosince 1936 – 1. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Pachman (* 11. 4. 1871 Dolany čp. 17, okres Kladno – † 4. 6. 1940 Jeneček čp. 11),
dělník v Jenečku čp. 16,
syn Františka Pachmana, obuvníka v Hostouni čp. 209, a Marie rozené Mrnkové z Družce čp. 46

Matka: Kateřina rozená Kabešová (* 24. 2. 1875 Želeč, okres Tábor – †),
nemanželská dcera Rozálie Kabešové,
dcery Jana Kabeše, dělníka z Želči čp. 16, a Kateřiny rozené Soldátové z Bechyně

Rodiče oddáni 20. září 1896 v Hostivici

 

Sourozenci

Marie Pachmanová (* 22. 1. 1899 Hřebeč-Netřeby čp. 6 – † 28. 9. 1981),
∞ 27. 9. 1920 Hostivice: Josef David (* 9. 4. 1893 Hrádek čp. 13 – † 9. 8. 1931 Příbram, nemocnice),
mistr krejčí v Jenečku čp. 16

Rozálie Pachmanová (* 24. 5. 1901 Hřebeč čp. 95 – † 10. 4. 1938 Praha XII čp. 1150, státní nemocnice),
∞ 27. 9. 1921 Hostivice: Václav Procházka (* 29. 8. 1897 Hostivice čp. 118 – † 23. 6. 1970), krejčí v Hostivici čp. 257

Ladislav Pachman (* 22. 12. 1908 Jeneček čp. 16 – † 2. 8. 1909 Jeneček čp. 16)

 

Manželka

Svatba: 28. července 1923 Okresní správa politická Kladno

Anna Hauserová (* 21. 1. 1902 Dříň – † 24. 12. 1982),

dcera Josefa Hausera, dělníka v Dříni, a Augusty rozené Lukešové z Dříně

 

Dítě

Dodatečně legitimizována: Jiřina Pachmanová (* 23. 2. 1922 Jeneč čp. 17 – † 14. 5. 1990), pracovnice ÚV KSČ

 

Bydliště

Jeneček čp. 16 = Hostivice, Novotného čp. 959 (1907–1974)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Lidice 21, fol. 157 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno-oú 04, fol. 342 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Pachman

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003