Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> DTJ Hostivice

 

 

Dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

 

Stanovy úředně schváleny 1. října 1908

Spolek se dobrovolně rozešel v roce 1923

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

S postupujícím rozpadem celonárodních spolků podle stranických preferencí se rozhodli i hostivičtí sociální demokraté, že vedle fungujícího Sokola, kde měli převahu sedláci a další představitelé občanských stran, zřídí svoji dělnickou tělocvičnou jednotu (DTJ). Tato jednota se přidala ke Svazu českých DTJ, který vznikl v roce 1903.

V DTJ cvičili nebo výchovně působili Josef Suchý, L. Křikava, František Procházka, František Donát, V. Vlasatý, P. Sláma, a později také Jaroslav Foubík, Josef Černý, K. Mráček, Jaroslav Pachman, Bohumil Glückauf a další.

Kromě cvičení se DTJ věnovala i kulturní činnosti, doloženo je nastudování několika divadelních představení.

Rozkol v sociální demokracii po první světové válce vyvrcholil odštěpením levého křídla, které v roce 1921 vytvořilo komunistickou stranu. Stejné štěpení postihlo i DTJ, kde komunisté založili svoji Federaci dělnických tělocvičných jednot a na ni navázali federované dělnické tělocvičné jednoty (FDTJ). V Hostivici ovládli DTJ Hostivice komunisté až v roce 1921, což je vidět na změně vedení právě v tomto roce. Protože v roce 1922 vznikla v Hostivici i FDTJ, komunisté v čele DTJ činnost této organizace ukončili a přešli do FDTJ.

Sociální demokraté svoji tělocvičnou organizaci, tentokrát nazvanou DTJ Hostivice-Litovice, založili znovu až v roce 1936.

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1914.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Dělnické hnutí na Hostivicku, str. 37–38

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> DTJ Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003