Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> FDTJ Hostivice

 

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

 

Jednota proletářské tělovýchovy Hostivice

 

Stanovy úředně schváleny 7. dubna 1922

Změna stanov včetně změny názvu úředně schválena 12. února 1927

Spolek zanikl v roce 1935

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota (FDTJ) vznikla v Hostivici v roce 1922 a přihlásila se k Federaci dělnických tělocvičných jednot, která se ustavila v roce 1921 a měla blízko ke komunistům. Hostivičtí komunisté zřejmě nebyli dobře domluveni, protože jiní členové strany v roce 1921 ovládli starší Dělnickou tělocvičnou jednotu v Hostivici a teprve po jejím rozejití v roce 1923 přešli do FDTJ.

Je zajímavé, že první divadelní představení uspořádala FDTJ již v březnu 1922, tedy před úředním schválením stanov. Divadlu se spolek více věnoval jen v prvních dvou letech svého působení.

V roce 1926 se na celostátní úrovni sloučili FDTJ, Spartakovi skauti práce, Svaz dělnických cyklistů, Rudé hvězdy a Klub dělnických turistů do Jednoty proletářské tělovýchovy. Hostivická jednota na tuto změnu reagovala změnou stanov, které byly úředně schváleny v roce 1927, a s tím spojenou změnou názvu.

Organizace zanikla v roce 1935, nejspíše dobrovolným rozejitím členů. Bylo to zřejmě způsobeno tím, že od roku 1930 zde souběžně působila Jednota proletářské tělovýchovy Litovice-Hostivice.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Dělnické hnutí na Hostivicku, str. 37–38

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> FDTJ Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003