Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> JPTV Litovice-Hostivice

 

 

 

Jednota proletářské tělovýchovy Litovice–Hostivice

 

Stanovy úředně schváleny 13. září 1930

Spolek sídlil v Dělnickém domě

Spolek se rozešel (byl zrušen?) v prosinci 1938

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Tělocvičná jednota blízká komunistické straně, která v názvu zahrnovala obě naše obce – Litovice i Hostivici, byla ustavena v roce 1930. V té době v obou obcích existovaly prokomunistické tělocvičné jednoty – v Hostivici Jednota proletářské tělovýchovy Hostivice a v Litovicích Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích, které působily do roku 1935, poté již fungovala jen společná jednota. Ta nepřežila konec první republiky a protikomunistické nálady druhé republiky. Výnos Zemského úřadu v Praze, kterým jednota úředně skončila svoji činnost, je datován 14. prosince 1938. Ze záznamu ve spolkovém katastru však není jisté, zda si členové schválili rozejití spolku (jak by naznačovalo podtržení slova rozejití v předtištěném formuláři), nebo zda byla jednota úředně rozpuštěna.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> JPTV Litovice-Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003