Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> FDTJ Litovice

 

 

Dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

 

Stanovy úředně schváleny 26. října 1920

Změna stanov včetně změny názvu úředně schválena 24. října 1921

Od roku 1927 spolek sídlil v Dělnickém domě

Spolek zanikl v roce 1935

 

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Litovická DTJ vznikla v roce 1920, tedy celkem těsně před rozkolem v sociální demokracii, který vedl ke vzniku komunistické strany. DTJ byla navázána na sociální demokracii a odštěpení komunisté si zřídili hned v roce 1921 svoji Federaci dělnických tělocvičných jednot. Litovická DTJ se záhy přidala právě k FDTJ a do svého názvu doplnila slovo „Federovaná“. Takto fungovala až do roku 1935, kdy ukončila svoji činnost. Přestože v roce 1927 z FDTJ a dalších komunistických sportovních organizací vznikla Jednota proletářské tělovýchovy a v Litovicích se v roce 1930 ustavila Jednota proletářské tělovýchovy Litovice-Hostivice, ponechala si FDTJ svůj název až do zániku. Ten byl možná způsoben tím, že v roce 1935 si komunisté dělali „pořádek“ ve svých organizacích, protože ve stejném roce se rozešla i Jednota proletářské tělovýchovy Hostivice a v Hostivici a Litovicích tak nadále působila jediná komunistická sportovní organizace.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton č. 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> FDTJ Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003