Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Vlach

 

 

Josef Vlach

* 10. 1. 1890 – † 26. 4. 1963

Předseda Místního národního výboru Litovice v letech 1945 až 1946

 

image005

 

image007

Josef Vlach se narodil 10. ledna 1890 v Praze-Šárce čp. 78 domovníkovi Františku Vlachovi a Josefě rozené Sandnerové. V srpnu 1913 se v Bubenči oženil s Josefou Havlíčkovou, v té době bydlel v Bubenči čp. 215 a pracoval jako pomocný dělník. Později byl zřízencem elektrických podniků v Praze a do Litovic přišel nejspíše v roce 1929, kdy si zde postavil dům. V litovickém obecním zastupitelstvu se poprvé objevuje jako člen zvolený ve volbách v roce 1930 za komunistickou stranu. Dne 23. srpna 1931 však byl zbaven mandátu, protože vystoupil ze strany. V dalších volbách v roce 1936 zřejmě nekandidoval, proto nejspíš unikl zatýkání bývalých komunistických zastupitelů 17. března 1939, kdy byl zatčen jeho bratr Bohumil Vlach, který pak doma podlehl útrapám věznění.

Josef Vlach se již v dubnu 1939 zapojil do komunistického odboje v litovické druhé ilegální pětce. V dubnu 1945 se stal předsedou litovického (a dočasně společného hostivického i litovického) ilegálního revolučního národního výboru. Ve funkci předsedy MNV Litovice pokračoval i po osvobození a funkci obhájil i na ustavující schůzi obnoveného MNV konané 12. června 1945, zastával ji však jen do následujícího roku.

Zemřel 26. dubna 1963.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Člen zastupitelstva (1930–1931)

 

Místní národní výbor Litovice

Předseda (1945–1946)

 

Působení ve spolcích

 

Jednota proletářské tělovýchovy Litovice-Hostivice

Místopředseda (1933)

 

Sportovní klub Litovice

Předseda (1948)

 

Účast ve volbách

 

Litovice 1. června 1930 – 1. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Vlach († před 1913),
domovník v Šárce čp. 78, příslušný do Kamenných Žehrovic,
syn Václava Vlacha, dělníka v Podbabě čp. 36, a Anny rozené Červenkové z Podbaby

Matka: Josefa rozená Sandnerová,
dcera Antonína Sandnera, kamnáře v Neveklově, a Barbory rozené Veverkové z Bystřice

 

Sourozenec

Bohumil Vlach (* 23. 9. 1894 Podbaba čp. 32 – †), ruský legionář, komunista, železniční zřízenec v Litovicích čp. 230,
∞ 4. 9. 1921 Plaňany: Aloisie Šmejkalová (* 21. 10. 1898 Plaňany čp. 98 – †)

 

Manželka

Svatba: 10. srpna 1913 Bubeneč

Josefa Havlíčková (* 18. 3. 1892 Vysočany čp. 46 – †),

dcera Františka Havlíčka († před 1913), dělníka ve Vysočanech čp. 48, a Anny rozené Chotašové z Jinošic

 

Bydliště

Litovice čp. 231 = Hostivice, Dělnická čp. 851

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Převzatý životopis

 

Hostivický zpravodaj, květen 1963

Dne 26. dubna letošního roku zemřel po delší těžké nemoci ve věku 73 let s. Josef Vlach, dlouholetý náš spoluobčan a starý člen komunistické strany. Při smutečním obřadu, který se konal ve strašnickém krematoriu, rozloučil se se zesnulým v zastoupení místního výboru KSČ, MNV a Svazu protifašistických bojovníků s. Karel Nedbal. Ve svém smutečním projevu vzpomenul působení zesnulého v Praze, kde jako proletář prožíval těžkosti té doby a kdy jeho třídní uvědomění jej přivedlo do řad dělnické třídy – komunistické strany. I po svém usídlení v Litovicích zapojil se zesnulý do politického života naší obce a zastával řadu významných funkcí. Byl předsedou Rudé hvězdy Litovice. V r. 1933 byl zvolen za komunistickou stranu do obecního zastupitelstva. V době nacistické okupace pracoval v ilegalitě a sám vlastním poznáním se přesvědčil, co to byl německý fašismus a jím vyvolaná válka. Proto tím radostněji uvítal osvobozeneckou hrdinnou Sovětskou armádu a nadšeně se zapojil do výstavby naší lidové republiky a stal se mnoholetým pracovníkem a funkcionářem národního výboru. Dále vzpomenul s. Nedbal veliké lásky zesnulého k rodině ve snaze vychovati ze svých dětí řádné a platné občany naší socialistické vlasti.

V závěru poděkoval s. Nedbal zesnulému jménem všech komunistů a občanů celé naší velké obce za věrnost komunistické straně a za všechnu práci, kterou konal ku prospěchu celé naší socialistické společnosti.

Čest jeho světlé památce!

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, matrika DEJ N13, fol. 153 (narození)

AHMP, matrika BBČ O27, fol. 32 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Vlach

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003