Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Vlach

 

 

Josef Vlach

* 10. 1. 1890 – † ?

předseda Místního národního výboru Litovice v letech 1945 až 1946

 

image005

 

image007

Josef Vlach se narodil 10. ledna 1890 v Praze-Šárce. Byl zřízencem elektrických podniků v Praze a do Litovic přišel nejspíše v roce 1929, kdy si zde postavil dům. V litovickém obecním zastupitelstvu se poprvé objevuje jako člen zvolený ve volbách v roce 1930 za komunistickou stranu. Dne 23. srpna 1931 však byl zbaven mandátu, protože vystoupil ze strany. V dalších volbách v roce 1936 zřejmě nekandidoval, proto nejspíš unikl zatýkání bývalých komunistických zastupitelů 17. března 1939, kdy byl zatčen jeho otec Bohumil, který pak doma podlehl útrapám věznění.

Josef Vlach se již v dubnu 1939 zapojil do komunistického odboje v litovické druhé ilegální pětce. V dubnu 1945 se stal předsedou litovického (a dočasně společného hostivického i litovického) ilegálního revolučního národního výboru. Ve funkci předsedy MNV Litovice pokračoval i po osvobození a funkci obhájil i na ustavující schůzi obnoveného MNV konané 12. června 1945.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

Hostivice – 700 let života a práce (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Vlach

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003