Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Meteor Litovice

 

 

Sportovní klub Meteor Litovice

 

Stanovy úředně schváleny 23. prosince 1933

Změna stanov (změna názvu?) úředně schválena 9. října 1934

10. července 1939 byl sloučen s SK Hostivice (likvidoval 28. srpna 1939, o rozejití úředně rozhodnuto 19. října 1939)

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

SK Meteor Litovice vznikl v roce 1933 a v létě 1939 se sloučil s SK Hostivice. Podrobnosti o jeho působení zatím nejsou známy.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Meteor Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003