Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hlahol Litovice

 

 

Pěvecko-dramatické sdružení „Hlahol“ Litovice

 

Stanovy úředně schváleny 20. prosince 1927

Spolek zanikl v roce 1939

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Litovický Hlahol patřil k velmi aktivním spolkům divadelních ochotníků, přesto o něm víme velmi málo. Ve spolkovém katastru nacházíme údaje o vedení spolku jen do roku 1933 a víme, že spolek zanikl v roce 1939 poté, co neodevzdal výkazy nařízené německou okupační mocí.

Z her uvedených Hlaholem většinou známe jen názvy podle rejstříku divadel a zábav vedeného okresním úřadem. Při hře Jan Výrava však účinkovalo několik desítek herců, jak dokládá dochovaná pozvánka.

 

Dokumenty

 

Pozvánka na divadelní představení.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hlahol Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003