Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Stehlík

 

 

Václav Stehlík

* 6. 1. 1892 – †

Starosta obce Hostivice v letech 1923 až 1928
a předseda Místního národního výboru Hostivice v roce 1945

 

image004

 

image006

Soustružník kovů Václav Stehlík se narodil 6. ledna 1892 v Hostivici. Do hostivického obecního zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 1919 na vítězné sociálně demokratické kandidátní listině, ale při rozštěpení sociální demokracie v roce 1921 se přidal ke komunistům. Po odvolání starosty Václava Boušky 27. července 1923 byl Stehlík zastupiteli zvolenými v roce 1919 za sociální demokracii, z nichž většina přešla ke komunistům, zvolen starostou. (Vítězná strana si za určitých podmínek mohla vymínit místo starosty a v takovém případě starostu volili pouze zastupitelé této strany. Další strany pak mohly volit stejným způsobem I. a II. náměstka starosty.) Nedostal však tehdy nezbytný souhlas okresního úřadu k výkonu funkce, takže do voleb obec řídil úřadující náměstek Antonín Závora zvolený za živnostníky.

Ve volbách, které se konaly zřejmě v září 1923, vyhráli komunisté se ziskem 9 mandátů z 24 (zbývající mandáty získalo dalších 5 stran) a Stehlík byl zvolen starostou. V této funkci setrval po celé volební období až do roku 1928. V dalších dvou volebních obdobích se Stehlík neobjevuje mezi zastupiteli ani náhradníky. Znovu zvolen byl ve volbách v roce 1938 a na ustavující schůzi 19. června 1938 se stal radním. Za druhé republiky však byli všichni komunističtí zastupitelé výměrem z 3. února 1939 zbaveni mandátu a 17. března 1939, hned dva dny po obsazení zbytku Československa německou armádou, byli zatčeni. Během války se nemohli podílet na správě obce.

Když v dubnu 1945 vznikl ilegální národní výbor společný pro Hostivici i Litovice, byl Stehlík jeho členem. Společný výbor byl krátce nato na pokyn z okresu rozdělen a Stehlík se stal předsedou hostivického. Funkci obhájil i při ustavování řádného místního národního výboru, které proběhlo 27. května 1945 na manifestační schůzi na Husově náměstí. Na funkci předsedy MNV ale rezignoval již 7. července 1945 na schůzi rady MNV, protože se rozhodl odstěhovat do pohraničí.

 

Působení ve spolcích

 

Dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

Předseda (1921–1922)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 15. června 1919 – 5. místo na kandidátní listině sociálních demokratů – zvolen

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Stehlík

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003