Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Bouška

 

 

Václav Bouška

* 14. 2. 1875 – † 24. 10. 1929

Starosta obce Hostivice v letech 1919 až 1923,
významný člen spolku Hostivít

 

image005

Václav Bouška se narodil 14. února 1875 v Hostivici čp. 98 zedníkovi Václavu Bouškovi a Kateřině rozené Bublové. Stal se rovněž zedníkem. Oženil se v květnu 1900 v Ořechu s Annou Leblovou z Jinočan a měl s ní sedm dcer. Celý život prožil ve svém rodném domě čp. 98.

Vzhledem ke svému sociálnímu původu působil Bouška v sociální demokracii a v roce 1919, kdy poprvé při obecních volbách měly hlasy všech voličů stejnou váhu (do té doby se volilo ve voličských sborech podle výše placených daní), byl zvolen do zastupitelstva. Sociální demokraté jako vítězové voleb uplatnili právo na starostu a zvolili za něj Boušku. Podle dochovaných zápisů působil jako rozvážný starosta, který rozhodně nevyvolával spory. Rada pod jeho vedením se pokusila pro Hostivici získat status městyse, záměr ale zhatilo nepříznivé stanovisko okresního zdravotního rady, který upozornil na nedostatečnou kapacitu školy a zejména neupravený potok v Potoční ulici. Obecní orgány ovládané sociální demokracií se v této době pokusily znemožnit Sokolům výstavbu vlastní sokolovny s odůvodněním, že pozemky je třeba využít na řešení bytové krize, ale po „domluvě“ z nadřízených míst obec ustoupila a stavbu sokolovny umožnila.

V roce 1921 se sociální demokracie rozštěpila. Zatímco většina hostivických členů přešla do nově vzniklé komunistické strany, Bouška zůstal v sociální demokracii. Je možné, že právě tato událost podlomila jeho pozici v červenci 1923. Když tehdy Bouška odjel za příbuznými, obecní rada nechala násilně otevřít trezor a zjistila, že v něm chybí přes 30 000 Kč. Bouška po návratu peníze obci ihned vrátil a podal rezignaci na úřad starosty, ale zastupitelstvo na schůzi 27. července 1923 rezignaci odmítlo a vzápětí Boušku odvolalo.

Bouška aktivně působil ve Čtenářsko-podporujícím spolku Hostivít, byl dlouholetým členem výboru a zastával i funkce jednatele, místopředsedy či revizora. Spolek Hostivít doprovodil Boušku i na jeho poslední cestě 26. října 1929. Na sociální demokracii byla navázána činnost dělnické tělocvičné jednoty, které před první světovou válkou Bouška krátce předsedal. Po odchodu z místní politiky se zapojil také do činnosti hasičů a okrašlovacího spolku.

Zemřel 24. října 1929 na tuberkulózu plic.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Starosta (1919–1923)

 

Místní školní rada Hostivice

Předseda (1921)

 

Újezdní školní rada Hostivice

Člen (1920)

 

Působení ve spolcích

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1901–1902, 1907, 1919, 1922 a 1926–1929), jednatel (1903–1906), místopředseda (1908) a revizor účtů (1911–1913 a 1915)

 

Dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

Předseda (1913), místopředseda (1914)

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Jednatel (1926–1928)

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Jednatel (1928)

 

 

 

Konzumní spolek pro Hostivice a okolí

Předseda (1914)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 15. června 1919 – kandidátní listina sociálních demokratů – 1. místo – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Bouška (* 8. 10. 1842 Středokluky čp. 51 – † 7. 3. 1888 Hostivice čp. 98),
zedník v Hostivici čp. 98,
syn Tomáše Boušky, nádeníka ve Středoklukách čp. 51, a Marie rozené Káclové ze Zlosyně čp. 29

Matka: Kateřina rozená Bublová (* 17. 12. 1839 Litovice čp. 31 – †),
 dcera Jana Bubly, domkáře a nádeníka v Litovicích čp. 31, a Barbory rozené Henychové z Hostivice čp. 67

Oddáni 28. října 1867 v Hostivici

 

Sourozenci

Václav Bouška (* 1. 2. 1868 Břve čp. 20 – † 10. 12. 1872 Břve čp. 20)

Antonín Bouška (* 13. 10. 1870 Břve čp. 20 – † 29. 11. 1875 Hostivice čp. 82)

Antonie Boušková (* 5. 6. 1877 Hostivice čp. 98 – †),
∞ 20. 6. 1909 Smíchov: Antonín Šulc

Božena Boušková (* 20. 5. 1882 Hostivice čp. 98 – † 9. 11. 1883 Hostivice čp. 98)

 

Manželka

Svatba: 6. května 1900 Ořech

Anna Leblová (* 24. 5. 1877 Jinočany čp. 9 – † 31. 5. 1941), při svatbě bytem v Chrášťanech čp. 27,
dcera neznámého otce a Kateřiny Leblové,
dcery Františka Lebla, čeledína v Dobřichovicích, a Anny rozené Štíplové

 

Děti

Antonie Boušková (* 24. 6. 1900 Hostivice čp. 98 – †)

Alžběta Boušková (* 15. 5. 1902 Hostivice čp. 98 – †),
∞ 31. 7. 1921 Hostivice: Adolf Tesárek (* 17. 6. 1901 Hostivice čp. 13 – †), dělník v Hostivici čp. 55

Anna Boušková (* 31. 5. 1905 Hostivice – † 12. 12. 1917 Hostivice čp. 98)

Marie Boušková (* 7. 8. 1908 Hostivice – †),
∞ 17. 8. 1929 Hostivice: Stanislav Klubal (* 13. 10. 1903 Ostrov, okres Ledeč – †), strojní zámečník v Hostivici čp. 104

Božena Boušková (* 8. 9. 1912 Hostivice čp. 98 – †)

Jarmila Boušková (* 9. 9. 1920 Hostivice – †)

Zdeňka Boušková (* 1. 7. 1926 Hostivice – †),
∞ Jaroslav Kratochvíl

 

Bydliště

Hostivice, Drdova čp. 98

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 14, fol. 200 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Ořech 34, fol. 213 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 316 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Bouška

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003