Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Bouška

 

 

Václav Bouška

* 14. 2. 1875 – † 26. 9. 1929

starosta obce Hostivice v letech 1919 až 1923,
významný představitel spolku Hostivít

 

image005

Dělník/zedník Václav Bouška se narodil 14. února 1875 v Hostivici. Vzhledem ke svému sociálnímu původu působil Bouška v sociální demokracii a v roce 1919, kdy poprvé při obecních volbách měly hlasy všech voličů stejnou váhu (do té doby se volilo ve voličských sborech podle výše placených daní), byl zvolen do zastupitelstva. Sociální demokraté jako vítězi voleb uplatnili právo na starostu a zvolili za něj Boušku. Podle dochovaných zápisů působil jako rozvážný starosta, který rozhodně nevyvolával spory. Rada pod jeho vedením se pokusila pro Hostivici získat status městyse, záměr ale zhatilo nepříznivé stanovisko okresního zdravotního rady, který upozornil na nedostatečnou kapacitu školy a zejména neupravený potok v Potoční ulici. Obecní orgány ovládané sociální demokracií se v této době pokusily znemožnit Sokolům výstavbu vlastní sokolovny s odůvodněním, že pozemky je třeba využít na řešení bytové krize, ale po „domluvě“ z nadřízených míst obec ustoupila a stavbu sokolovny umožnila.

V roce 1921 se sociální demokracie rozštěpila. Zatímco většina hostivických členů přešla do nově vzniklé komunistické strany, Bouška zůstal v sociální demokracii. Je možné, že právě tato událost podlomila jeho pozici v červenci 1923. Když tehdy Bouška odjel za příbuznými, obecní rada nechala násilně otevřít trezor a zjistila, že v něm chybí přes 30 000 Kč. Bouška po návratu peníze obci ihned vrátil a podal rezignaci na úřad starosty, ale zastupitelstvo na schůzi 27. července 1923 rezignaci odmítlo a vzápětí Boušku odvolalo.

Bouška aktivně působil ve Čtenářsko-podporujícím spolku Hostivít. V roce 1902 byl poprvé zvolen za člena výboru, v letech 1904 až 1906 byl jednatelem spolku, roku 1908 místopředsedou a v letech 1912, 1913 a 1915 revizorem účtů. Jako člen výboru se objevuje i později, v letech 1919, 1922 a 1926 až 1929. Spolek Hostivít doprovodil Boušku i na jeho poslední cestě 26. září 1929.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

Pamětní kniha spolku Hostivít (přepis v řadě I Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Bouška

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003