image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Spotřební družstva -> Konzumní spolek

 

 

Konsumní spolek pro Hostivice a okolí,

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Hostivice, Husovo nám. čp. 60

 

 

Vedení společnosti

 

 

 

 

„Konsumní spolek pro Hostivice a okolí“ byl založen jako společnost s ručením omezeným. V jeho čele stáli místní dělníci organizovaní v sociální demokracii. Měl zřejmě vazby na Ústřední dělnický spolek konsumní založený v roce 1904, který ovládali rovněž sociální demokraté. Vznikl někdy mezi roky 1905 a 1909 a prodejnu měl na náměstí v domě čp. 60. V roce 1914 otevřel další prodejnu v Jinočanech.

V roce 1921 koupila „Včela“, Ústřední dělnický spolek konsumní, společnost s ručením omezeným, bývalou stodolu statku čp. 24 a přestavěla ji na svou prodejnu čp. 213. Protože se o hostivickém konzumním spolku ve 20. letech 20. století již neobjevují žádné zprávy, zdá se pravděpodobné, že se stal součástí „Včely“.

 

Pobočka

 

Prodejna v Jinočanech čp. 58

(pronajato 1914)

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Spotřební družstva -> Konzumní spolek

 

image003