Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti

 

 

REKLAMY

 

Reklamy z roku 1923

 

Reklamy z roku 1934

 

Reklamy z roku 1935

 

Reklamy z roku 1945

 

 

PŘEHLEDY ŽIVNOSTÍ

 

Adresář 1912

 

Adresář 1931

 

Adresář 1939

 

 

POVOLOVÁNÍ A RUŠENÍ ŽIVNOSTÍ

 

Vyhláška o evidenci živností z roku 1950

 

Přehled živností
rušených po roce 1948

 

 

ŽIVNOSTENSKÁ SPOLEČENSTVA A JEJICH PŘEDCHŮDCI CECHY

 

Cechy

 

Živnostenská společenstva

 

 

 

Rychlý rozcestník

Velké zemědělské podnikytovárnystavebnictvíobchody a hostinceřemeslaslužby

 

 

      

 

Velké zemědělské podniky

 

 

Panské hospodaření do roku 1850

 

Mlýny

Vodní mlýn v Litovicíchvodní Peterkův mlýn u Hostiviceparní mlýn v Hostivici

 

 

Po roce 1850

 

 

Císařský velkostatek – státní statek

 

Jednotná zemědělská družstva

JZD LitoviceJZD HostiviceJZD SČSP Chýně

 

Strojní a traktorová stanice

Od 1954

 

Čistírna osiv

Od 1966

 

Mlékárna

1935–2003

 

Rolníci a malorolníci

 

Sadaři a zahradníci

 

 

Významné zemědělské činnosti

 

 

Rostlinná výroba

Chov ovcí

Chov krav

Chov drůbeže

Rybníkářství

Lesnictví

 

 

 

    

 

Továrny

 

 

 

Areál v ulici Čsl. armády u Nouzova

 

 

image019

Šroubárna Staněk a Ponec

1899–1924

Armaturka (Zichovka)

1929–1953

Automobilové závody Praga, provoz Hostivice

1953 – po 1990

Jaga N. V.

Po 1990

 

 

Areál v Nádražní ulici

 

 

Kropáčkova hřebíkárna

1925 – asi 1930

Jan Zadák

1940–1948

Stavební izolace

1948–1993

A. Zadák – stav, s. r. o.

Od 1993

 

 

 

      

 

Stavebnictví

 

 

Lomy a těžba surovin

Stavební kámenpísekcihlářské hlínyrašelina

 

Státní cihelna

Před 1875 – 1997

 

 

Do roku 1950

 

 

Břevská cihelna

Asi 1803 – 70. léta 19. století

 

Haklova cihelna

1908–1950

 

Lindbetonka

1928–1940

 

Stavitelé a zedničtí mistři

 

Stavební řemesla

Tesařiklempířisklenářiinstalatéřimalíři pokojůlakýrnícivýroba stavebnin

 

 

1950–1990

 

 

Okresní stavební podnik Praha-západ

1950–1990

 

 

 

      

 

Obchody, výroba potravin a hostince

 

 

Hostince a restaurace

 

 

Do roku 1950

 

 

Řezníci

 

Pekaři a cukráři

Pekařicukráři

 

Ostatní výroba potravin

 

Spotřební družstva

Konzumní spolekželezniční konzumVčelaRovnostBratrství

 

Obchody potravinami a smíšeným zbožím

 

Trafiky

 

Ostatní obchody

 

 

1950–1990

 

 

Obchody

 

 

 

         

 

Řemesla

 

 

 

Do roku 1950

 

 

Obuvníci

 

Krejčí a švadleny

 

Práce se dřevem, papírem a kůží

Bednářitruhlářikolářisedlářičalounícipráce s kůžíkošíkářiknihaři a knihtiskaři

 

Práce s kovy

Kováři a podkovářizámečníci

 

Stavební řemesla

Tesařiklempířisklenářiinstalatéřimalíři pokojůlakýrnícivýroba stavebnin

 

 

1950–1990

 

 

Okresní průmyslový podnik Praha-západ

Sběrnatruhlárnaplachtárna

 

Ústav lékařské kosmetiky Praha, provozovna Hostivice

 

 

 

         

 

Služby

 

 

 

Do roku 1950

 

 

Holiči a kadeřníci

 

Povoznictví a autodoprava

 

Autoopravny

 

Elektrotechnici

 

Kapelníci

 

Ostatní služby

Hodinářifotografkinoprádelnapohřební službyostatní

 

 

1950–1990

 

 

Podniky zřizované MNV Hostivice

 

Služby poskytované s povolením národního výboru

1985–1990

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti

 

Popis: image003