HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Přehled živností 1912

 

 

Přehled institucí, podniků a živností v roce 1912

podle Chytilova úplného adresáře

 

Adresář je zveřejněn v řadě A Pramenů k hostivické historii.

 

 

Hostivice

 

 

Obyvatel 1 587, Čechů 1 572, Němci 2.

Hostivice 1 439, Čechů 1 424, Němci 2, Jeneček 148, Čechů 148.

Zdravotní obvod Hostouň.

Přirážky: obecní 45 %, školní 10 %. – Obecní jmění: polnosti, domek a kmenové jmění v úhrnné ceně 12 840 K. – Obecní dluhy: 36 000 K.

Obecní zastupitelstvo: Starosta: Kubr František, rolník č. 10. – Radní: Kozák Josef č. 100 – Šafařík Štěpán č. 20 – Šafařík Josef č. 3, rolníci. – Výbor: Dusík František, krejčí č. 60 – Kohoutek Jan, obuvník č. 157 – Nerad Karel, hostinský č. 22 – Nykles Václav, rolník č. 18 – Staněk Antonín, továrník – Tůma Antonín, rolník č. 11 – Vlasák Josef, obchodník č. 57 – Vlček Antonín, majitel realit č. 17. – Virilista: Mulač Karel, vrchní správce. – Ustaveno 23. února 1908. – Obecní strážník: Procházka Josef. – (Nové volby v rekursu.)

Farní úřad: Novotný Jan, farář – Ptáček Josef, kaplan. – Řiditel kůru: Saifrt Alois, učitel.

Obecná škola pětitřídní: Suchoradský Jan, řídící učitel – Saifrt AloisPechlát FrantišekUhlík AntonínPočkay VáclavŠestáková EleonoraTísková Ela – Pelzová Jaroslava, industriální.

C. k. poštovní úřad „Hostivice“ (Hostivitz): Uiberlay Jan, poštmistr.

Stanice „Hostivice“ (Hostivitz) buštěhradské dráhy: Hladík Václav, vrchní officiál, přednosta – Mašek Václav, officiál – Baumruk Vratislav, adjunkt – Nezavdal Václav. – Podúředníci: Markovic Jan – Bébr Alois – Ubl Josef, telegrafisté – Herych František, traťmistr.

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivice (ručení neobmezené): Kubr František, starosta – Ibl Antonín, kovář, náměstek – Saifrt Alois, učitel – Čermák Jaroslav, rolník – Šimáček Antonín, starosta ve Břvích. – Podpisují 2 členové.

Družstvo pro stavbu rodinných domků v Hostivicích (ručení obmezené): Šroubek Jan, předseda – Mašek Jan v Jenči, místopředseda – Lundák Vojtěch, jednatel – Trýb František, pokladník – Vávra Josef, vesměs dělníci. – Podpisují 2 členové.

Konsumní spolek pro Hostivice a okolí (ručení obmezené): Bouška Václav, zedník, předseda – Koucký Josef, tesař – Soukup Adolf, zedník – Pokorný František, topič ve Břvích – Škvor Václav, lisař v Jenečku – Fousek Václav, horník – Šroubek Jan, lisař. – Podpisují předseda a člen.

Velkostatek: Mulač Karel, c. k. vrchní správce – Havelka Pavel, c. k. adjunkt – Drnek Václav, c. k. stavitel.

Továrna na šrouby a nýty: Továrna na šrouby a nýty Staněk a Ponec (Staněk Antonín, inženýr, a Ponec František; podpisuje první sám) – Úředníci: Holá Gabriela – Holá Marie – Tůma Karel – Sýkora Bohumil – Filipi Jan, skladník.

Cihelna: viz velkostatek.

Bednář: Javůrek Václav.

Hodinář: Jugl Antonín.

Hokynáři: Dolejšová Anna – Příhoda František.

Holič: Kosař František – Šprunk Antonín.

Hostince: Nerad KarelSouček VáclavŠroubek Antonín (i řezník a uzenář) – Zábranský Josef.

Kapelník: Soukup Karel.

Kolář: Peška František.

Kováři: Ibl Antonín – Suchý Jan (i podkovář).

Kramář: Závora Antonín.

Krejčí: Černý Vojtěch – Dusík FrantišekHouška KarelHyml Josef.

Lámání kamene: Hájek Tomáš.

Malíř pokojů: Doskočil František.

Mlynář: Josef Štýbr (i obchod smíšený a pecnář).

Obchod kožemi a obuv. potřebami: Panušková Marie.

 - smíšeným zbožím: Hlavatý Josef – Kubr Antonín – Nitková Anežka – Pelc Josef (i výčep lihovin a trafika), Poláček Leopold (i trafika) – Pouzhar Antonín (filiálka, hlavní závod v Břevnově u Prahy) – Procházka Václav (i stáčení piva a trafika) – Sulan Jan (i výčep kořalky) – Josef Štýbr (mlynář a pecnář) – Vlasák Josef (výčep likérů).

 - uhlím a dřívím: Mráz Antonín – Procházka Václav – Souček Václav (i hostinec, nájemce).

 - uzenářský: Vlček Josef (i pivo v lahvích).

 - zlatnický: Jugl Antonín (i hodinář).

Obuvníci: Himl VáclavKohoutek JanZávorová Anna.

Pekař: Karhan František.

Prodej lojových škvarků: Čermák Antonín.

Prodejní automat: Brüder Stollwerck & Co. (hlavní závod Vídeň).

Řezník: Šimáček Josef.

Sedláři: Majer Jan – Šafařík Štěpán.

Sklenář: Valšuba František.

Truhlář: Mach Bohumil.

Zámečníci: Ibl Josef (strojní) – Kopka František.

Zednický mistr: Hakl Antonín.

Spolky: Spolek čtenářsko-podpůrný „Hostivít“Dělnická tělocvičná jednotaSbor dobro­volných hasičůMístní skupina Svazu českých kovodělníkůKřesťansko-sociální spolek katolických mužů a jinochů, žen a dívek pro HostiviceMístní odbor Národní jednoty severočeskéPodpůrný spolek domobrancůTělocvičná jednota „Sokol“Místní skupina zemské jednoty zřízenců drah v království ČeskémMístní skupina Česko­slo­vanského svazu železničních zřízenců v Rakousku – Místní dobytčí pojišťovna – Orts­gruppe des Oesterreichisches Metallarbeiterverbandes.

Četnická stanice: Korec F., strážmistr, velitel – Daniel F., strážmistr – Novák Karel, závodčí.

 

 

 

Litovice

 

 

Obyvatel 977, Čechů 976.

Břve 260, Čechů 260, Jeneček (též Malý Jenč) 189, Čechů 189, Litovice 528, Čechů 527.

Pošta, telegraf, fara, škola Hostivice, zdravotní obvod Hostouň.

Přirážky: obecní 65 %, školní 10 %. – Jiné dávky: stavební. – Obecní jmění: 2385,56 ha [?] pozemků, 2 domy, chudinský fond 1 000 K a státní úpis. – Obecní dluhy: 31 810,59 K.

Obecní zastupitelstvo: Starosta: Šimáček Antonín, rolník (Břve). – Radní: Stádník Bedřich, rolník (Jeneček) – Linek František, rolník – Horešovský Josef, rolník (Jeneček). – Výbor: Burger Jaroslav, rolník – Hašek Antonín, domkář (Jeneček) – Kafka Josef, zedník – Mareš František, krejčí (Břve) – Melcr Josef, truhlář – Mynařík Josef, dělník – Zikan Antonín, rolník – Zpěváček Stanislav, rolník. – Ustaveno: 20. května 1909. – Obecní tajemník a strážník: Najman Jaroslav.

Porodní bába: Zelenková Kateřina.

Stanice: Litovice (Litowitz): Jass Josef, přednosta – Nešuta František, oficiál.

Velkostatek (viz Jenč): Horešovský Josef, hospodářský správce – Bláha František, šafář.

Cihelna: Linek František.

Hostince: Kokrda Antonín (i trafika, Břve) – Souček Karel (řezník, trafika) – Stříbrný Ferdinand (osada Jeneček) – Vorlíček Josef.

Kramáři: Košerák Eduard (i lihoviny, trafika) – Košeráková Karolina (osada Jeneček) – Kokrda Antonín (osada Břve).

Krejčí: Mareš František (osada Břve) – Prchal Jaromír.

Mlácení obilí: Šimáček Antonín.

Obchod pivem lahvovým: Petržilka Štěpán (uhlí).

 - smíšeným zbožím: Pincová Anna – Stříbrný Josef (osada Jeneček).

 - uhlím: Petržilka Josef (pivo láhvové).

Obuvník: Svoboda Antonín (Břve) – Šinágl Karel.

Řezníci: Klein Max – Souček Karel (hostinec a trafika) – Zpěváček Václav (obchod koloniální).

Stáčení piva: Šafr Josef (osada Břve)

Sýra výroba: Balounová Marie (osada Břve).

Trafiky: Košerák Adolf (osada Jeneček) – Košerák Eduard (kramář) – Kokrda AntonínSouček Karel (hostinec, řezník).

Truhlář: Melcr Josef.

Výčep lihovin: Souček Karel (kramář a trafika).

Spolky: Sbor dobrovolných hasičůKlub českých velocipedistů Kmit (osada Břve).

 

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Přehled živností 1912