Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Šimáček

 

 

Antonín Šimáček

* 4. 2. 1866 – † 1930

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1911 až 1916,
pokladník Sokola Hostivice v letech 1892 až 1895

 

Antonín Šimáček se narodil 4. února 1866 na Břvích čp. 2 (nyní U Ovčína čp. 1068) rolníkovi Štěpánu Šimáčkovi a Magdaleně rozené Lefflerové z Chýně. Rodinný statek po otci převzal podle odevzdací listiny z 27. srpna 1888 společně s bratrem Josefem, jehož pětinový podíl vykoupil s manželkou Barborou trhovou smlouvou z 15. prosince 1889. Postupně prodával pole patřící ke statku, takže syn Štěpán Šimáček s manželkou Marií převzali postupní smlouvou z 25. března 1925 již jen vlastní budovu, v níž si Štěpán zřídil zámečnickou dílnu. Zemřel v roce 1930 a byl prvním pohřbeným na novém litovické-jenečském hřbitově (9. listopadu 1930).

Šimáček se zapojil do vznikající Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici. Od ustavení v roce 1892 do ledna 1895 byl pokladníkem jednoty, pak rok členem výboru a poté se již ve vedení jednoty neobjevuje. O jeho působení v jiných spolcích není nic známo.

Do zastupitelstva Šimáček vstoupil snad v roce 1894. Po volbách konaných 6. ledna 1900 (zvolen za druhý voličský sbor) byl 14. ledna 1900 zvolen II. radním. Je zajímavé, že od června 1901 do dalších voleb v lednu 1903 se nezúčastnil žádné schůze zastupitelstva. Ačkoliv v těchto volbách nebyl zvolen, zúčastnil se schůzí zastupitelstva v únoru a v březnu 1903, které se sešlo pravděpodobně ještě v původním složení. Do zastupitelstva se vrátil ve volbách konaných 24. května 1909. Na schůzi 9. dubna 1911, když se dosavadní I. radní Ladislav Novotný stal v doplňovací volbě starostou, byl Šimáček zvolen ve druhém kole I. radním, když nejprve měl stejných 5 hlasů jako II. radní František Linek. Když starosta Novotný onemocněl, převzal Šimáček 23. července 1911 vedení úřadu a po Novotného smrti byl v doplňovací volbě 18. srpna 1911 zvolen starostou, obdržel 9 hlasů z deseti. Svůj mandát obhájil i ve volbách konaných 28. dubna 1912, kdy byl zvolen ve druhém voličském sboru. Druhá část jeho starostenského působení byla poznamenána první světovou válkou, kdy navíc v listopadu 1915 vyhořel jeho dům včetně obecních zásob mouky, otrub a hrachu. Dne 1. března 1916 byl starosta Šimáček povolán k vojsku a úřad proto převzal I. radní Jaroslav Burgr. Po první světové válce již v zastupitelstvu nepůsobil, jen v roce 1920 se stal členem aprovizační komise.

 

Působení ve veřejných funkcích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Člen obecního zastupitelstva (1894–1903 a 1909–1919)

Starosta (1911–1916)

I. radní (1911)

II. radní (1900–1901)

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Člen představenstva (1912)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1892–1895), pokladník (1892–1894)

 

Klub českých velocipedistů Kmit ve Břvech

Náčelník (1897)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Šimáček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003