Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Kmit Břve

 

 

 

Klub českých velocipedistů Kmit ve Břvech

 

Stanovy úředně schváleny 19. dubna 1896

Založen 14. května 1896

Zanikl v roce 1925

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

 

Historie spolku

 

Jen krátce po vzniku hostivického Sokola (v roce 1892) vznikla v Hostivici, resp. na Břvích, první specializovaná sportovní organizace – Klub českých velocipedistů Kmit, která se stala členem České ústřední jednoty velocipedistů. Cyklistika byla v té době oblíbeným sportem a cyklistické kluby vznikaly i v jiných obcích tehdejšího kladenského okresu. Hlavní osobností Kmitu byl břevský Ladislav Novotný, který patřil i k významným osobnostem Sokola. Po jeho smrti v roce 1911 již klub nevyvíjel výraznější činnost.

Ve spolkovém katastru nejsou za celou dobu existence Kmitu zapsány žádné údaje o činovnících klubu.

V roce 1897, tedy rok po založení, měl klub 46 členů. Schůze se konaly v neděli ve spolkové místnosti, kterou byl břevský hostinec Františka Ptáčka. Členové užívali hnědý kroj s šedou košilí a tmavomodrou čapkou. Zakládající člen platil 10 zlatých jednou pro vždy, činný člen 1 zlatý zápisného a 10 krejcarů příspěvku měsíčně a přispívající člen 1 zlatý ročně.

V září 1903 klub pořádal distanční závody na silnici mezi Ruzyní a Stehelčevsí. Propozice závodů jsou zachovány ve sbírkách Národního muzea.

 

Prameny

Spolkový katastr

Sbírka autora

ERLEBACH, J. (1897): Almanach českých cyklistů. Část druhá: Č. Ú. J. V., její činnost a zřízení. České kluby cyklistické. Praha: Česká ústřední jednota velocipedistů. (Za poskytnutí údajů děkuji Mgr. Karlu Drvolovi ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.)

Odznak: náhled z aukce předmětu na Aukru v roce 2023

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Kmit Břve

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003