Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Melcr

 

 

Josef Melcr

* 15. 8. 1858 – † ?

starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1919 až 1923

 

image005

 

image007

Truhlář Josef Melcr se narodil 15. srpna 1858 v Litovicích v ulici U Sádek, kde prožil celý život. V roce 1919, po změně volebního systému, byl zvolen do litovického obecního zastupitelstva za sociální demokraty a následně se stal starostou. V této funkci setrval po celé volební období. Při štěpení sociální demokracie se nepřidal k radikálnímu, komunistickému křídlu, naopak v dalších volbách v roce 1923 kandidoval za všeobčanský klub, v němž se soustředili nelevicoví kandidáti. Do zastupitelstva byl zvolen, ale žádnou významnější funkci již nezastával.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Melcr

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003