Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Sociální demokraté v Litovicích před 1945

 

 

POLITICKÉ STRANY V HOSTIVICI A LITOVICÍCH

 

Litovice před rokem 1945

 

Sociální demokraté

 

 

Sociální demokracie, tedy Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická, vstoupila do nových poměrů po vzniku republiky jako zavedená a silná strana. Někteří její členové se dokázali prosadit do zastupitelstva již na sklonku Rakousko-Uherska, přestože volební systém postavený na výši placených daní silně znevý­hod­ňoval dělníky. V roce 1919 vyhráli obecní volby zcela s pře­hle­dem, získali 11 z 15 mandátů. Stranu zásadním způsobem oslabil rozkol v roce 1921, kdy levé křídlo sociální demokracie založilo komunistickou stranu. V Litovicích většina členů přešla ke komunistům, sociální demokracie však nadále působila a účastnila se všech obecních voleb, i když nepatřila k nej­úspěšnějším podle počtu hlasů. Její členové přesto opakovaně zastávali pozici I. náměstka starosty. Ve druhé polovině 30. let však lze pozorovat určité oživení aktivit sociálních de­mokratů, například obnovením spřízněné Dělnické tělocvičné jednoty Hostivi­ce-Litovice se sídlem v litovickém Dělnickém domě.

K důvěrníkům litovické sociálně demokratické organi­zace patřili Václav Kácl (1927 a 1930), Josef Kostříž (1930 a 1932), Karel Ineman (1934) a Václav Malík (1936 a 1937).

Strana pokračovala v činnosti i po roce 1945.

 

Účast ve volbách a volební výsledky

 

Volby v roce 1919

337 hlasů (71,1 %), 11 mandátů

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1923

66 hlasů (12,3 %), 2 mandáty

Zvoleni byli: Václav Šoura a Alois Pospíšil

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1927

94 hlasů (14,7 %), 3 mandáty

Zvoleni byli: Antonín Fiala, František Malík a Václav Brynda

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1930

142 hlasů (15,3 %), 3 mandáty

Zvoleni byli: Antonín Fiala, Antonín Mrázek a Alois Pospíšil

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1936

179 hlasů (15,2 %), 4 mandáty

Zvoleni byli: Václav Malík, Josef Tvrdý, Bohumil Hájek a František Tomášek

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Sociální demokraté v Litovicích před 1945

 

Popis: image003