Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Kohoutek

 

 

Jan Kohoutek

* 23. 6. 1868 – † 16. 6. 1947

Člen hostivického zastupitelstva, významný člen Sokola

 

Jan Kohoutek se narodil 23. června 1868 v Bystřici čp. 91 obuvníkovi Josefu Kohoutkovi a po otci zdědil profesi obuvníka. Do Hostivice přišel v srpnu 1895, krátce poté, co se v Unhošti v červnu 1895 oženil s Marií rozenou Haušildovou. Měli spolu dva syny – Karla a Josefa. O domovské právo mohl každý požádat po desetiletém pobytu v obci. Jan Kohoutek s rodinou byl za příslušníka přijat dne 30. května 1908. V roce 1910 si Kohoutkovi postavili rodinný dům čp. 157.

Před první světovou válkou byl dlouholetým členem hostivického obecního zastupitelstva.

Velkou pozornost věnoval práci v hostivickém Sokole. Do jednoty vstoupil v roce 1896, rok po příchodu do Hostivice. Zastával zde řadu významných funkcí, byl například jednatelem, knihovníkem či archivářem. Působil také jako jednatel Družstva pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí. V roce 1946 při slavnosti rozvinutí nového praporu před Husovými oslavami obdržel spolu s dalšími třemi členy diplom za více než padesátileté členství v Sokole.

Zemřel nejspíš 16. června 1947 v Hostivici.

 

Provozovaná živnost

 

Obuvník

 

1923.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva (1908–1919)

 

Obecní knihovna Hostivice

Knihovník (1941)

 

Školní výbor živnostenské školy pokračovací Hostivice

Člen výboru (1911, 1930 a 1937 – ostatní roky není složení výboru známo)

 

Místní školní rada Hostivice

Náhradník (1911)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen (od roku 1896), člen výboru (1898–1899 a 1901–1936), náhradník výboru (1897 a 1900), správce domu (1898), hospodář (1899), předseda vzdělávacího odboru (1900–1904), jednatel (1906–1920 a 1926–1928), archivář (1920–1921 a 1927–1934), vzdělavatel (1921–1922), matrikář (1923), knihovník (1928–1932) a člen smírčího soudu (1935)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Jednatel (1913–1918)

 

Ochotnické divadlo

 

25. února 1922 – Večer na vsi (půlnoční scéna) – nácvik

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 20. března 1932 – 7. místo na kandidátní listině živnostníků – nezvolen

Hostivice 29. května 1938 – 35. místo na kandidátní listině spojených občanských stran – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Kohoutek, mistr obuvnický v Bystřici čp. 91,
syn Jana Kohoutka, domkáře v Bystřici čp. 61, a Barbory rozené Procházkové z Bystřice čp. 61

Matka: Antonie rozená Ješutová,
dcera Karla Ješuty, domkáře v Bystřici čp. 91, a Kateřiny rozené Hnátkové z Bystřice čp. 30

 

Manželka

Svatba: 30. června 1895, Unhošť

Manželka: Marie rozená Haušildová (* 2. 2. 1875 Litovice čp. 35 – † 13. 1. 1945 Hostivice čp. 157),

dcera Františka Haušilda (* 16. 5. 1853 Litovice čp. 31 – †), dělníka v Litovicích čp. 3 a později šafáře v Unhošti čp. 24,
syn Josefa Haušilda, nádeníka v Litovicích čp. 3, a Kateřiny rozené Kopejtkové z Litovic čp. 29,

a Terezie rozené Křikavové (* 19. 5. 1851 Jeneč čp. 57 – † 16. 10. 1931 Hostivice čp. 157),
dcera Františka Křikavy, dělníka v Jenči čp. 57, a Kateřiny rozené Zvoníčkové z Tachlovic

 

Děti

Karel Kohoutek (* 24. 7. 1898 Hostivice čp. 74 – † 1961), správce sokolovny v Hostivici čp. 201,
∞ 25. 7. 1929 Hostivice: Marie Nováková (* 17. 10. 1900 Dobříň u Roudnice nad Labem – † 15. 9. 1936 Hostivice)

Ing. Josef Kohoutek (* 31. 1. 1905 Hostivice – † 1965)

 

Bydliště

Hostivice, Havlíčkova čp. 157 (1910–1947)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Bystřice 26, fol. 43 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Unhošť 33, fol. 106 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Kohoutek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003