Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Kohoutek

 

 

Jan Kohoutek

* 23. 6. 1868 – † 16. 6. 1947

Člen hostivického zastupitelstva, významný člen Sokola

 

Jan Kohoutek se narodil 23. června 1868 v Bystřici čp. 91 obuvníkovi Josefu Kohoutkovi a Antonii rozené Ješutové. Po otci zdědil profesi obuvníka. Do Hostivice přišel v srpnu 1895, krátce poté, co se v Unhošti v červnu 1895 oženil s Marií rozenou Haušildovou. Měli spolu dva syny – Karla a Josefa. O domovské právo mohl každý požádat po desetiletém pobytu v obci. Jan Kohoutek s rodinou byl za příslušníka přijat dne 30. května 1908. V roce 1910 si Kohoutkovi postavili rodinný dům čp. 157.

Před první světovou válkou byl dlouholetým členem hostivického obecního zastupitelstva.

Velkou pozornost věnoval práci v hostivickém Sokole. Do jednoty vstoupil v roce 1896, rok po příchodu do Hostivice. Zastával zde řadu významných funkcí, byl například jednatelem, knihovníkem či archivářem. Působil také jako jednatel Družstva pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí. V roce 1946 při slavnosti rozvinutí nového praporu před Husovými oslavami obdržel spolu s dalšími třemi členy diplom za více než padesátileté členství v Sokole.

Zemřel nejspíš 16. června 1947 v Hostivici.

 

Provozovaná živnost

 

Obuvník

1895 – před 1947

 

1923.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva (1908–1919)

 

Obecní knihovna Hostivice

Knihovník (1941)

 

Školní výbor živnostenské školy pokračovací Hostivice

Člen výboru (1911, 1930 a 1937 – ostatní roky není složení výboru známo)

 

Místní školní rada Hostivice

Náhradník (1911)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen (od roku 1896), člen výboru (1898–1899 a 1901–1936), náhradník výboru (1897 a 1900), správce domu (1898), hospodář (1899), předseda vzdělávacího odboru (1900–1904), jednatel (1906–1920 a 1926–1928), archivář (1920–1921 a 1927–1934), vzdělavatel (1921–1922), matrikář (1923), knihovník (1928–1932) a člen smírčího soudu (1935)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Jednatel (1913–1918)

 

Ochotnické divadlo

 

25. února 1922 – Večer na vsi (půlnoční scéna) – nácvik

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 20. března 1932 – 7. místo na kandidátní listině živnostníků – nezvolen

Hostivice 29. května 1938 – 35. místo na kandidátní listině spojených občanských stran – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Kohoutek, mistr obuvnický v Bystřici čp. 91,
syn Jana Kohoutka, domkáře v Bystřici čp. 61, a Barbory rozené Procházkové z Bystřice čp. 61

Matka: Antonie rozená Ješutová,
dcera Karla Ješuty, domkáře v Bystřici čp. 91, a Kateřiny rozené Hnátkové z Bystřice čp. 30

 

Manželka

Svatba: 30. června 1895 Unhošť

Manželka: Marie Haušildová (* 2. 2. 1875 Litovice čp. 35 – † 13. 1. 1945 Hostivice čp. 157),

dcera Františka Haušilda (* 16. 5. 1853 Litovice čp. 31 – †), dělníka v Litovicích čp. 3 a později šafáře v Unhošti čp. 24,
syna Josefa Haušilda, nádeníka v Litovicích čp. 3, a Kateřiny rozené Kopejtkové z Litovic čp. 29,

a Terezie rozené Křikavové (* 19. 5. 1851 Jeneč čp. 57 – † 16. 10. 1931 Hostivice čp. 157),
dcery Františka Křikavy, dělníka v Jenči čp. 57, a Kateřiny rozené Zvoníčkové z Tachlovic

 

Děti

Karel Kohoutek (* 24. 7. 1898 Hostivice čp. 74 – † 1961), správce sokolovny v Hostivici čp. 201,
1. ∞ 25. 7. 1929 Hostivice: Marie Nováková (* 17. 10. 1900 Dobříň u Roudnice nad Labem – † 15. 9. 1936 Hostivice),
2. ∞ 24. 8. 1937 Hostivice: Rozálie Bašusová (* 22. 3. 1905 Sobětuchy čp. 17)

Ing. Josef Kohoutek (* 31. 1. 1905 Hostivice – † 1965), úředník a chemik v Hostivici čp. 157,
∞ 25. 10. 1936 Hostivice: Milada Haklová (* 18. 4. 1911 Smíchov čp. 836 – † 1962), dcera Antonína Hakla

 

Bydliště

Hostivice, Havlíčkova čp. 157 (1910–1947)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Bystřice 26, fol. 43 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Unhošť 33, fol. 106 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Kohoutek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003