Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Knihovna

 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Knihovna

 

 

Knihovna Sokola vznikla zanedlouho po založení jednoty. V roce 1893, rok po vzniku hostivického Sokola, zapsal kronikář: „V čase tomto pomýšleno na založení spolkové knihovny. Knihovníkem stanoven byl bratr Karel Mejtský. Knihy byly pak darovány bratry, z nichž jmenovati sluší: bratr Lad. Novotný daroval 104 svazků, Jugl Antonín 21 svazků, Šprunk Antonín 21 svazků, Karel Mejtský 2 svazky a Jos. David 2 svazky. Tím dán počátek knihovně Sokola.“ V Sokole volila valná hromada každoročně výbor, který ze svého středu zvolil kromě jednatele či pokladníka také knihovníka. Mejtský se brzy odstěhoval a až do roku 1908 zastával tuto funkci hodinář Antonín Jugl, který rok poté vystoupil z jednoty, protože jeho členství v Sokole vadilo sociálním demokratům, k nimž měl blízko. Dalšími dlouhodobějšími knihovníky byli truhlář Rudolf Mach, krejčí Karel Houška a Jan Kohoutek. Knihovnu mohli využívat zpočátku jen členové, ale v roce 1899 se Sokol dohodl s hostivickou odbočkou Národní jednoty severočeské, že sokolskou knihovnu mohou využívat také její členové, a odbočka se za to zavázala platit Sokolu každoročně příspěvek na zakoupení nových knih. Od roku 1902 si knihy ze sokolské knihovny mohli půjčovat rovněž železniční zřízenci (tedy členové jednoty zřízenců drah), a to za roční poplatek 10 korun. V prosinci 1908 schválil správní výbor nový knihovní řád, který byl vlepen do každé knihy. V roce 1919 měla sokolská knihovna 924 svazků zábavných a poučných knih. Padesát čtenářů si během roku půjčilo 378 svazků knih.

Počátkem 20. let 20. století zřizovala Hostivice svou obecní knihovnu. Zatímco některé spolky darovali obci své spolkové knihovny, Sokol si ji ponechal. Na valné hromadě v roce 1933 však knihovník Kohoutek uvedl, že po založení obecní knihovny se v Sokole nepůjčují skoro žádné knihy, a navrhl zábavnou knihovnu Sokola zrušit a ponechat pouze knihovnu vzdělávací a knihovnu cvičitelského sboru. Valná hromada tento návrh přijala, během roku byly knihy roztříděny a hostivická obecní knihovna jich dostala 253 a litovické obecní knihovně připadlo 152 knih.

 

Knihovníci

 

1893: Karel Mejtský

1894–1907: Antonín Jugl

1908: Josef Soukal

1909–1914: Rudolf Mach

1915: Bohuslav Sýkora

1916–1927: Karel Houška

1928: Rudolf Suchý

1929–1933: Jan Kohoutek

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Knihovna

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003