Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Jugl

 

 

Antonín Jugl

* 8. 6. 1848 – † 6. 8. 1917

Hodinář, významný člen Sokola

 

Antonín Jugl se narodil 8. června 1848 ve Zbyslavi čp. 44 (nyní část obce Vrby, u Čáslavi) jako nemanželský syn Barbory Juglové. Pracoval jako pekařský pomocník. Oženil se v červnu 1872 v Podolí (ještě samostatné obci u Prahy) s Marií Štolovou a v říjnu 1880 poprvé ovdověl. V únoru 1881 byl ještě pekařským pomocníkem a bydlel stále v Podolí. Tehdy se oženil na Malé Straně s Marií rozenou Schulzovou z Prahy, vdovou po krejčovském pomocníkovi Karlu Novákovi.

Podle pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství i podle pražské magistrátní evidence obyvatel žil v roce 1886 v Praze VI, tedy na Vyšehradě, a v letech 1886 až 1891 na různých místech Prahy II, tedy Nového Města. Podle obou pramenů byl pekařem a v magistrátní evidenci je navíc poznamenáno povolání „pomocník hodinářský“. Přihláška ani magistrátní evidence neuvádějí žádné Juglovy děti a ani za jeho pobytu v Hostivici se žádné nenarodily. Jugl ale nejspíše nějakého potomka měl, protože někdo si v roce 1940 vyžádal u farního úřadu ve Zbyslavi jeho rodný list k prokázání původu, jak bylo za protektorátu Čechy a Morava v některých pozicích povinné. Odhlášení z Prahy není zaznamenáno.

Do Hostivice přišel Jugl zřejmě v roce 1892, protože se stal členem hostivického Sokola hned při založení v tomto roce. V letech 1893 až 1908, tedy přes 13 let, zastával funkci knihovníka. Kromě aktivního cvičení a účasti na mnoha veřejných cvičeních a výletech působil od roku 1897 ve vzdělávacím odboru, kde měl 13. června přednášku o Paříži. V roce 1909 vystoupil ze Sokola a zapojil se do činnosti sociálně demokratické organizace.

Zřejmě po celou dobu pobytu v Hostivici již nebyl pekařem, ale hodinářem. Takto je uveden v roce 1899, když podruhé ovdověl, a rovněž v matrice zemřelých u svého úmrtí. Zemřel 6. srpna 1917 v Hostivici čp. 86 na rozedmu plic při vleklém zánětu průdušek a byl pohřben na tehdejším hostivickém hřbitově.

 

Provozovaná živnost

 

Hodinář a zlatník

1904–1917

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1895–1907), náhradník výboru (1893–1894), knihovník (1893–1908), archivář (1899–1900)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: neznámý

Matka: Barbora Juglová,
dcery Josefa Jugla, fořta v Benešově nad Ploučnicí, a Barbory rozené Strnadové z Žehušic-Bojman čp. 3

 

Manželky

První svatba: 30. června 1872 Praha-Podolí, kostel sv. archanděla Michaela

Marie Štolová (* 1853 Praha II – † 4. 10. 1880 Praha-Podolí),

dcera Jana Štoly, krejčího v Praze-Podolí čp. 25, a Františky rozené Slaninové z Bělče

 

Druhá svatba: 27. února 1881 Praha – Malá Strana, kostel sv. Mikuláše

Marie rozená Schulzová (* 26. 5. 1848 Praha V čp. 161 – † 1. 4. 1899 Hostivice čp. 84),

dcera Jana Schulze, pekařského mistra v Praze z Dobříše, a Terezie rozené Lichtnerové z Nového Zámku,

vdova po Karlu Novákovi († 3. 10. 1879 Praha), krejčovském pomocníkovi v Praze,

v době druhé svatby bytem v Praze III – Malé Straně čp. 320

 

Bydliště

Hostivice, Jiráskova čp. 84 (1889)

Hostivice čp. 86 – zaniklý dům v nynější Potoční ulici (1917)

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

Bratr Antonín Jugl

přijat byl za člena jednoty naší při jejím založení, ve schůzi výboru dne 28. září 1893 za člena činného.

Za náhradníka výboru zvolen 29. ledna 1893 a 13. ledna 1895 za člena výboru. 24. září 1893 po odchodu br. Mejtského zvolen knihovníkem jednoty, kteroužto hodnost zastával pilně až do 12. ledna 1908, tedy přes 13 roků.

Když založen v jednotě v roce 1897 odbor vzdělávací, povolán do odboru, kde tohoto roku dne 13. června měl při schůzi členské zajímavou přednášku „O Paříži“. Při tomto byl mimo toho i pilným borcem a cvičil do starších let a súčastnil se mnoho veřejného cvičení a výletů.

Leč pod tlakem živlů nám nepřátelských vystoupil v roce 1909 z jednoty a vstoupil do organisace sociálně demokratické, kde byl tichým pracovníkem.

Zemřel dne 6. srpna 1917 opuštěn od svých věrných soudruhů, jimž zbytek svého života věnoval.

Pohřeb jeho chudý odbýval se ráno dne 8. srpna 1917 před osmou hodinou ráno na místní hřbitov.

Budiž čest památce Tvojí!

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Zbyslav 09, fol. 28 (narození)

AHMP, Sbírka matrik, POD O1, fol. 157 (první svatba)

AHMP, Sbírka matrik, MIK O13, fol. 194 (druhá svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 235 (úmrtí)

NA ČR, Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850–1914 (digitalizováno)

AHMP, Magistrát hl. m. Prahy, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920), Cizí příslušníci, karton 485 (digitalizováno)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Jugl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003