Popis: image003

 

ŽELEZNICE

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Železnice: Železniční stanice Litovice

 

 

ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOVICE

Nyní železniční zastávka Hostivice-Litovice

Litovice čp. 48 = Hostivice, U Nádraží čp. 667

Od roku 1873

 

 

Staniční razítko z roku 1911.

 

 

Zaměstnanci dráhy ve vybraných obdobích

19121921kolem 193080. léta

 

 

 

Z historie stanice

 

 

Železniční stanice Litovice vznikla v roce 1873 při výstavbě Pražsko-duchcovské dráhy. Tvořily ji původně výpravní budova čp. 48 (po přečíslování čp. 667), volně stojící záchody a strážní domky na obou zhlavích čp. 46 a 47 (nyní čp. 666 a 668, drážní čísla 18 a 19). Přednosta stanice měl služební byt v patře výpravní budovy. V roce 1880 byl postaven uhelný sklad a později budova váhy. Stanice měla nejprve dvě dopravní koleje, v roce 1883 byla přidána třetí dopravní kolej a později ještě jedna skladištní kolej. Budovy v areálu nádraží byly elektrifikovány teprve v letech 1947 až 1948, a to stavbou elektrické přípojky od Chýně.

Od zahájení provozu 12. května 1873 do konce roku 1873 prodala pokladna 1 472 jízdenek v ceně 588 zl. a 22 kr. Šlo o dvě jízdenky do I. vozové třídy, 121 jízdenek do II. vozové třídy, 894 jízdenek III. vozové třídy a 455 jízdenek pro IV. vozovou třídu. IV. vozová třída měla vozy bez sedadel a cestující po celou dobu jízdy stáli. Dále bylo podáno 38 zavazadel, 8 psů a 6 kusů rychlozboží. Největší počet jízdenek byl prodán do Prahy (538 kusů), dále do Kolče (201 kusů), Středokluk (189 kusů) a Noutonic (183 kusů). Ostatní stanice prodaly celkem 1 390 jízdenek do Litovic, z toho z Prahy 390 jízdenek.

V roce 1880 byla v Litovicích prodána jedna jízdenka I. vozové třídy, 82 jízdenek II. vozové třídy, 1 795 jízdenek III. vozové třídy a 218 jízdenek IV. třídy. V úseku Praha až Slaný šlo o druhou nejméně úspěšnou zastávku, méně jízdenek se prodalo jen ve stanici Hlubočepy.

 

Personál stanice Litovice počátkem 20. století. Převzato z článku Zdeňka Hrdiny Železniční stopy našich předků.

 

Nádraží leží stranou od obytné zástavby a leckdy ji využívali spíše obyvatelé Chýně než Litovičtí, kteří mohli dojít na hostivické nádraží. Za první republiky začala železnici významně konkurovat autobusová doprava, na což Československé státní dráhy zareagovaly zavedením zlevněných zpátečních jízdenek. V roce 1936 bylo zaznamenáno zvýšení osobní dopravy obnovením poutí do kláštera v Hájku. V nákladní dopravě byla zásadní doprava uhlí pro místní podniky a odvoz zemědělských produktů, zejména řepy, k dalšímu zpracování. Například v roce 1934 bylo naloženo 192 nákladních vozů řepou o hmotnosti 3 581 tun a v dalších letech se množství ještě zvyšovalo.

V květnu 1947 byly uvedeny do provozu spojky propojující v Jenečku bývalou Pražsko-duchcovskou dráhu s bývalou Buštěhradskou dráhou a až do roku 1956 bylo litovické nádraží odříznuto od přímého spojení do Středokluk a dále do Slaného. Jezdily tudy jen vlaky mezi Hostivicí a Dušníky (od roku 1951 Rudnou u Prahy). Ve stanici byl proto zaveden noční klid a služba byla vykonávána jen od 4 do 22 hodin. V té souvislosti byl snížen stav zaměstnanců o jednoho výpravčího, jednoho výhybkáře a jednoho staničního pomocníka. V důsledku zpoždění cestující často ztráceli přípoj v Hostivici nebo v Rudné, což vedlo k četným stížnostem.

Od roku 1950, po sloučení Hostivice a Litovic do jedné obce, se stanice nazývala Hostivice-Litovice. K 26. květnu 1950 byla změněna na zastávku a nákladiště s komerční agendou.

 

Vagonování řepy na zastávce Hostivice-Litovice v roce 1953.

 

Obraz Kamila Lhotáka „Měsíc nad nádražím (Hostivice-Litovice)“ z roku 1969. Převzato z knihy L. H. Augustina Kamil Lhoták.

 

Ještě v 90. letech 20. století bydleli v prvním patře výpravní budovy v nájmu drážní zaměstnanci. (Protože však na trati byl zachován provoz osobní dopravy jen o víkendech, dopravovali se do práce autobusem.) Po ukončení pronájmů se budova stala terčem vandalů, například v bývalé čekárně byl založen oheň. Budova je prázdná a Správa železnic, s. o., ji chtěla zbořit. V roce 2019 o ni projevilo zájem město Hostivice, do roku 2023 však zatím k převodu nedošlo.

Po roce 2000 byly postupně rušeny koleje v zastávce. V roce 2012 zde byly dvě koleje a od roku 2015 je jen jedna, takže již není možné křižování vlaků.

Bývalé strážní domky již dráha nepoužívá a byly prodány. Jeden je přestavěn a obýván, ve druhém probíhají stavební práce.

 

 

 

Přednostové stanice

 

 

Josef Makeš (1873–1875)

Josef Syřiště (1878)

Josef Makeš (1881–1892)

Josef Jass (1892–1922)

Josef Černík (1922 – asi 1950)

Seznam nemusí být úplný

 

 

 

Zaměstnanci ve strážních domcích v obvodu stanice Litovice

 

 

 

Strážní domek č. 18

 

 

Josef Halsbach (1874, 1877, 1881)

 

 

Strážní domek č. 19

 

 

František Pechar (1874)

Josef Ležák (1877)

Pavel Prokop (1881)

 

 

 

Staniční pamětní kniha

 

 

 

Pamětní kniha železniční stanice Litovice 1932–1937 a 1945–1948

Zveřejněna v řadě B Pramenů k hostivické historii

 

 

 

Odkazy

 

 

Hostivický uličník – ulice U Nádraží

 

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Železnice: Železniční stanice Litovice

 

Popis: image003