Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Jass

 

 

Josef Jass

* 26. 3. 1860 – †

Přednosta železniční stanice Litovice

 

Josef Jass se narodil 26. března 1860 v Praze občanovi Josefu Jassovi a Františce rozené Zárybnické. V červenci 1890 sloužil jako asistent u státní českomoravské transverzální dráhy na nádraží v Chýnově u Tábora a v Hartvíkově (nyní část Dolních Hořic) se oženil s Josefou Krškovou.

V září 1892 se stal přednostou železniční stanice Litovice a v této pozici setrval do 22. února 1922. V roce 1896 ukončil živnost obchodníka s uhlím, prodej uhlí poté na nádraží zajišťovali nájemci.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Železniční stanice Litovice

Přednosta stanice (1892–1922)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Jass († před 1890), patentální invalida v Praze II čp. 1184,
syn Marie Jassové, dcery sedláka z Třebnic čp. 35

Matka: Františka rozená Zárybnická (* 21. 9. 1836 Velcí čp. 3, nyní část Jinců – †),
dcera-pohrobek Josefa Zárybnického, kováře ve Velkých čp. 3, a Kateřiny rozené Balé,
příbuzná břevského rodu Zárybnických

 

Manželka

Svatba: 24. června 1890 Hartvíkov (nyní část Dolních Hořic v okrese Tábor)

Josefa Kršková (* 6. 2. 1871 Vinohrady čp. 182 – †),

dcera Josefa Kršky (* 1837 Štipoklasy, nyní část Horních Kněžekladel v okrese České Budějovice),
mistra kovářského na nádraží v Žižkově,
syna Josefa Kršky, šafáře v Žimuticích, a Alžběty rozené Lencové ze Štipoklas,

a Marie rozené Kryšpínové (* 5. 12. 1847 Uhříněves čp. 28 – †),
dcery Jana Kryšpína, mistra sedlářského v Uhříněvsi (nyní část Prahy),
a Františky rozené Koulové z Vidovic (nyní část Kunic v okrese Praha-východ),

oddaných 14. září 1868 v Uhříněvsi

 

Dítě

Anna Františka Jassová (* 24. 7. 1894 Litovice čp. 48, nádraží – †),
∞ 20. 11. 1915 Hostivice: František Nešuta (* 4. 2. 1896 Pětihosty čp. 24, nyní okres Praha-východ – †),
úředník c. k. státních drah v Litovicích čp. 48

 

Bydliště

Litovice čp. 48 = Hostivice, U Nádraží čp. 668

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, PE N22, fol. 146 (narození)

SOA Třeboň, Sbírka matrik, Hartvíkov 14, fol. 271 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Jass

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003