Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Křesťansko-sociální spolek Hostivice

 

 

Křesťansko-sociální spolek katolických mužů a jinochů,

žen a dívek pro Hostivici a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 17. srpna 1906

Spolek sídlil v hostinci U Českého lva

Spolek zrušen kolem roku 1950

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Křesťansko-sociální spolek katolických mužů a jinochů, žen a dívek pro Hostivici a okolí se ustavil v roce 1906, za jeho vznikem zřejmě stála roztržka mezi členy Hostivíta. Je zajímavé, že některé spolky podobného jména z kladenského okresu postupně ze svého názvu vypustily slova „mužů a jinochů, žen a dívek“, ale hostivický spolek si toto jméno ponechal po celou dobu své existence.

Hostivičtí katolíci měli základnu pro svoji spolkovou činnost v hostinci Antonína Šroubka U českého lva, kde působil nejen křesťansko-sociální spolek, ale později i Orel a další spřízněné spolky. Pro katolické spolky je typické, že se v jejich čele střídá poměrně málo stále se opakujících lidí.

Křesťansko-sociální spolek působil jako podpůrný spolek, což znamená, že zajišťoval svým členům podporu v nemoci, případně ve stáří. Na tu činnost získával prostředky z členských příspěvků a z pořádaných zábav a dalších akcí.

Spolek byl zrušen kolem roku 1950 při likvidaci spolků a jejich nahrazení tzv. společenskými organizacemi, i když nejspíše po 2. světové válce již nevyvíjel žádnou činnost.

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1924

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1929

 

Prameny

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, ONV Praha-západ, karton 34

Rejstřík divadel

Sbírka autora

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Křesťansko-sociální spolek Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003