Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Křesťansko-sociální spolek Hostivice -> Vedení spolku

 

 

 

Křesťansko-sociální spolek katolických mužů a jinochů,

žen a dívek pro Hostivici a okolí

 

Vedení spolku a počet členů

 

Rok 1906

Předseda: Antonín Nachtman, strojník

Místopředseda: Josef Procházka, obchodník

Jednatel: Josef Čermák, zedník

 

Rok 1907

Předseda: Antonín Nachtman

Místopředseda: Václav Matoušek

Jednatel: Josef Čermák

 

Rok 1908

Předseda: Antonín Nachtman

Místopředseda: Václav Matoušek

Jednatel: Josef Čermák

 

Rok 1909

Předseda: Antonín Nachtman

Místopředseda: Václav Matoušek

Jednatel: Josef Čermák

 

Rok 1910

Předseda: František Kodet

Místopředseda: František Kácl

Jednatel: Josef Čermák

 

Rok 1911

Předseda: František Kodet

Místopředseda: František Kácl

Jednatel: Josef Čermák

 

Rok 1912

Předseda: František Kácl

Místopředseda: Josef Procházka

Jednatel: Josef Cihlář

 

Rok 1913

Předseda: František Kácl

Místopředseda: Josef Procházka

Jednatel: Václav Soukal

 

Rok 1914

Předseda: František Kácl

Místopředseda: Josef Procházka

Jednatel: Václav Soukal

 

Rok 1916

Předseda: František Kácl

Místopředseda: Josef Procházka

Jednatel: Václav Soukal

 

Rok 1922

Předseda: Josef Čermák, zedník, Jeneček

Místopředseda: Josef Novotný, hutník, Hostivice

Jednatel: Josef Roháč, kaplan, Hostivice

 

Rok 1923

Předseda: Josef Čermák, zedník, Jeneček

Místopředseda: Josef Veselý, strojník, Hostivice

Jednatel: Josef Roháč, kaplan, Hostivice

 

Rok 1924

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: František Bláha

Jednatel: Josef Roháč

 

Rok 1925

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: František Bláha

Jednatel: Josef Roháč

 

Rok 1927

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: František Bláha

Jednatel: František Samec

 

Rok 1928

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: František Bláha

Jednatel: František Samec

 

Rok 1929

Předseda: Josef Čermák

Jednatel: Pavel Soukal

 

Rok 1930

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: Václav Matoušek

Jednatel: Pavel Soukal

 

Rok 1931

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: Prokop Novák

Jednatel: Pavel Soukal

Pokladník: Metoděj Rochus

 

Rok 1932

Valná hromada 31. ledna 1932

Program: 1. Zahájení. 2. Čtení zápisu z poslední valné hromady. 3. Zpráva pokladní. 4. Zpráva revizorů účtů. 5. Zpráva předsedy a jednatele. 6. Veškeré volby výboru. 7. Přednáška p. Křikavy z Prahy.

Předseda: Josef Čermák, Hostivice

Místopředseda: Prokop Novák, Hostivice

Jednatel: Pavel Soukal, Hostivice

Pokladník: Metoděj Rochus

 

Rok 1933

Řádná valná hromada 8. ledna 1933

Program: 1. Zahájení valné hromady. 2. Zpráva jednatele. 3. Zpráva pokladníka. 4. Volby funkcionářů. 5. Zakončení valné hromady.

Předseda: Josef Čermák, zedník, Hostivice

Místopředseda: Prokop Novák, rolník, Hostivice

Jednatel: Pavel Soukal, dělník, Hostivice

Pokladník: Metoděj Rochus, železniční zřízenec, Hostivice

Členové výboru:

Jan Šuplat, dělník, Hostivice

Antonín Nováček, železniční zřízenec, Hostivice

Václav Matoušek, cestář, Hostivice

Tomáš Fršlínek, železničář penzista, Hostivice

Josef Smrčka, trafikant, Hostivice

Náhradníci výboru:

Josef Kuranda, dělník, šofér, Zličín

Václav Vlček, dělník, Zličín

Revizoři účtů:

Josef Anděl, železniční úředník, Hostivice

Josef Novák, kadeřník, Hostivice

 

Rok 1934

Valná hromada 4. března 1934

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: Tomáš Fršlínek

Jednatel: Pavel Soukal

Pokladník: Metoděj Rochus

Členové výboru: Josef Anděl, Josef Novák, Josef Jakovec, Jan Šuplat, Josef Smrčka, Josef Kuranda ze Zličína a Antonín Nováček

Revizoři účtu: Josef Novák a Josef Anděl

 

Rok 1935

Řádná valná hromada 20. ledna 1935

Předseda: Josef Čermák, drenážní dozorce v. v., Hostivice

Místopředseda: Antonín Jelínek, zedník, Hostivice

Jednatel: Josef Kuna, mechanik, Hostivice

Pokladník: Metoděj Rochus, železniční zřízenec, Hostivice

Členové výboru:

František Čermák, starosta obce, Hostivice

Prokop Novák, rolník, Hostivice

Josef Smrčka, trafikant, Hostivice

Antonín Gössl, skladník ČSD, Sobín

Barbora Hájková, v domácnosti, Hostivice

Marie Čechová, v domácnosti, Litovice

Josef Kuranda, dělník, Zličín

Jan Šuplat, dělník, Sobín

Jan Kostříž, dělník, Hostivice

Náhradníci:

Karel Fiala, nádražní v. v., Litovice

Josef Hreš (?), Jeneč

Praporečníci: Jan Šuplat a Antonín Gössl

Revizoři účtu: Josef Anděl a Josef Novák, oba Hostivice

 

Rok 1936

Předseda: František Čermák

Jednatel: Josef Anděl

 

Rok 1938

Řádná valná hromada 9. ledna 1938

Program: 1. Zahájení valné hromady. 2. Čtení zápisu z poslední valné hromady. 3. Zprávy funkcionářů, předsedy, jednatele, pokladníka a revizorů účtů. 4. Volby nového výboru. 5. Závěr.

Předseda: Václav Matoušek, okresní cestář, Hostivice

Místopředseda: Josef Anděl, úředník, Hostivice

Jednatel: Pavel Soukal, dělník, Hostivice

Pokladník: Metoděj Rochus, železničář v. v., Hostivice

Členové výboru:

Prokop Novák, Karel Havlín, Josef Smrčka, Barbora Hájková, Marie Horešovská a Marie Čechová

Revizoři účtu: František Čermák a Josef Novák, oba Hostivice

 

Rok 1939

Výroční schůze 15. ledna 1939

Program: 1. Čtení a schválení zápisu z poslední valné hromady. 2. Zprávy činovníků. 3. Volba nového výboru.

Předseda: Václav Matoušek, okresní cestář, Hostivice

Místopředseda: Josef Anděl, železniční úředník, Hostivice

Jednatel: Pavel Soukal, dělník, Hostivice

Pokladník: Metoděj Rochus, železničář v. v., Hostivice

Dále zvoleno deset členů výboru

 

Předseda Václav Matoušek v průběhu roku 1939 zemřel

 

Rok 1940

Výroční schůze 11. února 1940

Program: 1. Zahájení. 2. Čtení protokolu minulé výroční schůze. 3. Schválení protokolu minulé výroční schůze. 4. Zprávy činovníků. 5. Schválení zpráv činovníků. 6. Volba nového výboru. 7. Volné návrhy. 8. Ukončení.

Přítomno 22 členů.

Předseda: Josef Anděl, úředník, Hostivice

Místopředseda: Vilém Havlín, dělník, Litovice

Jednatel: Josef Novák, úředník, Jeneček

Pokladník: Metoděj Rochus, železniční zřízenec v. v., Hostivice

Členové výboru:

Václav Hájek, farář, Hostivice

Prokop Novák, soukromník, Hostivice

Barbora Hájková, v domácnosti, Hostivice

Náhradníci:

Josef Smrčka, trafikant, Hostivice

Marie Horešovská, kuchařka, Hostivice

Marie Čechová, v domácnosti, Litovice

Revizoři účtu: Pavel Soukal, Marie Horešovská

 

Rok 1941

Výroční schůze 2. března 1941

Program: 1. Zahájení. 2. Čtení a schválení protokolu z minulé výroční schůze. 3. Zprávy funkcionářů. 4. Schválení zpráv funkcionářů a udělení absolutoria. 5. Volba nového výboru a dvou revizorů účtu. 6. Volné návrhy a zakončení.

Přítomno 26 členů a 4 hosté, kteří přistoupili za členy

Předseda: Josef Anděl, výpravčí vlaků, Hostivice

Místopředseda: Vilém Havlín, dělník, Litovice

Jednatel: Josef Novák, inkasista, Jeneček

Pokladník: Metoděj Rochus, železniční zřízenec v. v., Hostivice

Dále zvoleno šest členů výboru, dva revizoři účtů a dva praporečníci

 

Rok 1942

Výroční valná hromada 26. dubna 1942

Program: 1. Zahájení. 2. Zprávy funkcionářů. 3. Volba výboru. 4. Ukončení valné hromady.

Konání schůze bylo zakázáno, protože byla oznámena s nepřesným názvem spolku

 

Rok 1943

Výroční valná hromada 14. března 1943

Přítomno 24 členů

Předseda: Josef Anděl, výpravčí vlaků, Hostivice

Místopředseda: Vilém Havlín, dělník, Litovice

Duchovní rádce: Václav Hájek, farář, Hostivice

Jednatel: Josef Novák, úředník tiskárny, Jeneček

Pokladník: Metoděj Rochus, penzista, Hostivice

Členové výboru: Prokop Novák, Růžena Hájková, Barbora Hájková a František Čermák

Revizoři:

Pavel Soukal, dělník, Hostivice

Marie Horešovská, vdova, Hostivice

 

Rok 1945

Předseda: Josef Anděl, výpravčí vlaků, Hostivice

Místopředseda: Metoděj Rochus, železniční zřízenec v. v., Hostivice

Jednatel: Josef Novák, inkasista, Jeneček

Pokladník: Josef Rochus, obchodní příručí, Hostivice

Členové výboru:

František Čermák, zámečník, Hostivice

Pavel Soukal, dělník, Hostivice

Růžena Hájková, v domácnosti, Hostivice

Marie Horešovská, soukromnice, Hostivice

 

- - -

Údaje o počtu členů nejsou k dispozici

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Křesťansko-sociální spolek Hostivice -> Vedení spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003