Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Samec

 

 

František Samec

* 16. 11. 1879 – † 18. 7. 1943

hostivický katolický kaplan v letech 1925 až 1937 a administrátor v letech 1937 až 1939

 

 

František Samec se narodil 16. listopadu 1879 v Podsepu (?) u Strakonic. Jeho církevní kariéra není v dostupných písemnostech zachycena, před příchodem do Hostivice působil jako kaplan ve Smečnu.

Do Hostivice nastoupil Samec na kaplanské místo od 1. září 1925, což velmi uvítal farář Jan Novotný, protože výuku náboženství ve škole zvládli společně zastat jen farář s kaplanem. V roce 1927 Samec zorganizoval sbírku a následně opravu Božího hrobu v kostele. Když odešel dosavadní farář Novotný na odpočinek, stal se Samec 1. listopadu 1937 administrátorem farnosti a spravoval ji až do 31. října 1939, poté nastoupil nový farář Václav Hájek. V době jeho administrování vykonal v Hostivici 12. října 19378 kanonickou vizitaci kardinál a pražský arcibiskup Karel Kašpar.

Zemřel 18. července 1943 na Zbraslavi a pohřben byl v Praze.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

 

SOkA Praha-západ, fond Římskokatolický farní úřad Hostivice, kniha inv. č. 3 (třetí pamětní kniha; přepis v řadě F Pramenů k hostivické historii)

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha evidence obyvatel

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Samec

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003