Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Novotný

 

 

Jan Novotný

* 22. 1. 1859 – † 24. 4. 1938

Hostivický katolický farář v letech 1909 až 1937

 

 

Jan Novotný se narodil 22. ledna 1859 v Jindřichově Hradci. Na kněze byl vysvěcen 26. září 1883 v Českých Budějovicích od c. a k. apoštolského polního vikáře biskupa K. Grushi, pozdějšího kardinála a vídeňského arcibiskupa. Po vysvěcení se stal kaplanem v Břeskovicích (nyní Vřeskovice u Červeného Poříčí, okres Klatovy). Po čtrnáctiletém kaplanování získal v roce 1898 faru v Nezdicích (okres Plzeň-jih), kde zažil hned druhý rok svého farářování roku 1899 generální vizitaci budějovického biskupa Dr. Martina Říhy. Roku 1902 přešel na faru v Lidicích (okres Kladno), kde pobyl 7 let.

Faru v Hostivici obdržel Novotný nejvyšším rozhodnutím z 11. března 1909 a měl nastoupit 1. dubna 1909. Protože ale byla v Lidicích naplánována generální vizitace kardinála a pražského biskupa Lva ze Skrbenských, přišel do Hostivice až po této vizitaci 28. dubna 1909. Slavnostně byl uveden vikářem ThDr. Rudolfem Horským, farářem v Šárce, dne 16. května 1909. Po nástupu se Novotný staral o nejnutnější opravy kostela a fary. V roce 1911 se ve farnosti konaly misie redemptoristů, 24. dubna 1918 zde vykonal generální vizitaci pražský arcibiskup Dr. Pavel hrabě Huyn. Za 1. světové války kostel přišel rekvizicí o zvony a o cínové píšťaly z varhan. V říjnu 1921 vykonal pouť do Říma, kde byl prvně již v roce 1900. Po vzniku Československa vandalové strhli a rozbili sochu sv. Jana Nepomuckého na Husově náměstí, v místě nynějšího pomníku obětem války. Novotný se dlouho bránil záměru umístit opravenou sochu do kostelní zahrady, ale nakonec se podřídil příkazu a socha zde stojí dodnes. Nové zvony kostel získal v roce 1924, vysvětil je 27. července 1924 metropolitní kanovník od sv. Víta František Hrubík. V roce 1925 proběhly další opravy kostela a fary, jejich stav však nadále zůstával nepříliš dobrý. Přesně po 10 letech od předchozí generální vizitace proběhla další 24. dubna 1928, vedl ji arcibiskupský vikář Ferdinand Zuna. Zpráva o této vizitaci je poslední zprávou, kterou Novotný zapsal do farní pamětní knihy. Hostivickým farářem však byl až do 1. listopadu 1937, kdy byl dán na zasloužený odpočinek.

Zemřel v neděli 24. dubna 1938 v Ruzyni, pochován byl v Hostivici.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Římskokatolický farní úřad Hostivice

Farář (1909–1937)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 15. června 1919 – 2. místo na kandidátní listině lidovců – zvolen

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

Přehled pramenů

Ohlas od Nežárky, Týdeník pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné, společenské a politické, vydání z 29. 4. 1938, strana 2 (datum úmrtí uvedeno chybně 21. 4. 1938, ale neděle je správně)

Náhrobek na hostivickém hřbitově

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Novotný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003