Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Novotný

 

 

Jan Novotný

* 22. 1. 1859 – † 24. 4. 1938

Hostivický katolický farář v letech 1909 až 1937

 

 

Jan Novotný se narodil 22. ledna 1859 v Jindřichově Hradci čp. 76 měšťanovi Hynku Novotnému a Marii rozené Kroupové. Na kněze byl vysvěcen 26. září 1883 v Českých Budějovicích od c. a k. apoštolského polního vikáře biskupa K. Grushi, pozdějšího kardinála a vídeňského arcibiskupa. Po vysvěcení se stal kaplanem v Břeskovicích (nyní Vřeskovice u Červeného Poříčí, okres Klatovy). Po čtrnáctiletém kaplanování získal v roce 1898 faru v Nezdicích (okres Plzeň-jih), kde zažil hned druhý rok svého farářování roku 1899 generální vizitaci budějovického biskupa Dr. Martina Říhy. Roku 1902 přešel na faru v Lidicích (okres Kladno), kde pobyl sedm let.

Faru v Hostivici obdržel Novotný nejvyšším rozhodnutím z 11. března 1909 a měl nastoupit 1. dubna 1909. Protože ale byla v Lidicích naplánována generální vizitace kardinála a pražského biskupa Lva Skrbenského z Hříště, přišel do Hostivice až po této vizitaci 28. dubna 1909. Slavnostně byl uveden vikářem ThDr. Rudolfem Horským, farářem v Šárce, dne 16. května 1909. Po nástupu se Novotný staral o nejnutnější opravy kostela a fary. V roce 1911 se ve farnosti konaly misie redemptoristů, 24. dubna 1918 zde vykonal generální vizitaci pražský arcibiskup Dr. Pavel hrabě Huyn. Za 1. světové války kostel přišel rekvizicí o zvony a o cínové píšťaly z varhan. V říjnu 1921 vykonal pouť do Říma, kde byl prvně již v roce 1900. Po vzniku Československa vandalové strhli a rozbili sochu sv. Jana Nepomuckého na Husově náměstí, v místě nynějšího pomníku obětem války. Novotný se dlouho bránil záměru umístit opravenou sochu do kostelní zahrady, ale nakonec se podřídil příkazu a socha zde stojí dodnes. Nové zvony kostel získal v roce 1924, vysvětil je 27. července 1924 metropolitní kanovník od sv. Víta František Hrubík. V roce 1925 proběhly další opravy kostela a fary, jejich stav však nadále zůstával nepříliš dobrý. Přesně po deseti letech od předchozí generální vizitace proběhla další 24. dubna 1928, vedl ji arcibiskupský vikář Ferdinand Zuna. Zpráva o této vizitaci je poslední zprávou, kterou Novotný zapsal do farní pamětní knihy. Hostivickým farářem však byl až do 1. listopadu 1937, kdy byl dán na zasloužený odpočinek.

Zemřel v neděli 24. dubna 1938 v Ruzyni čp. 264, pochován byl v Hostivici.

 

 

 

Působení ve veřejných institucích

 

 

Římskokatolický farní úřad Hostivice

Farář (1909–1937)

 

 

 

Účast ve volbách

 

 

Hostivice 15. června 1919 – 2. místo na kandidátní listině lidovců – zvolen

 

 

 

Rodina

 

 

 

Rodiče

 

Otec: Hynek Novotný, měšťan v Jindřichově Hradci čp. 76,
syn Jana Novotného, měšťana a truhlářského mistra v Jindřichově Hradci – Novém městě čp. 30,
a Antonie rozené Fischerové z Jindřichova Hradce

Matka: Marie rozená Kroupová,
dcera Františka Kroupy, měšťana a mistra ševcovského v Jindřichově Hradci čp. 76,
a Antonie rozené Fröhlichové z Jindřichova Hradce

 

 

Někteří sourozenci

 

Karel Novotný (* 17. 8. 1843 Jindřichův Hradec čp. 119 – †), profesor reálky v. v., od roku 1918 v Hostivici čp. 5

Kateřina Novotná (* 30. 4. 1857 Jindřichův Hradec čp. 169 – † 21. 2. 1940 Hostivice),
∞ Václav Novotný († před 1909), kancelista ve Vídni IX, Schlagergasse 2,
jako vdova hospodyně u bratra v Hostivici čp. 5

 

 

Bydliště

 

Hostivice, Husovo nám. čp. 5 (1909–1937)

 

 

 

Odkazy

 

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

 

 

Prameny

 

Přehled pramenů

SOA Třeboň, Sbírka matrik, Jindřichův Hradec 21, fol. 107 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 372 (úmrtí)

Ohlas od Nežárky, Týdeník pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné, společenské a politické, vydání z 29. 4. 1938, strana 2 (datum úmrtí uvedeno chybně 21. 4. 1938, ale neděle je správně)

Obraz uložený na hostivické faře

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Novotný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003