Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ CÍRKEVNÍ DĚJINY

 

Úvod -> Hostivické církevní dějiny -> Přehled farářů

 

 

Přehled duchovních hostivického římskokatolického farního úřadu

po obnově samostatné fary roku 1734

 

Duchovní před rokem 1734

 

 

Faráři a administrátoři

 

 

1734–1739

Norbert Jan N. Ignác Benedikt Kříž z Rosenfeldu

1739

Jan Platzer (zemřel po jmenování před nástupem)

1739

Kašpar Kneisel (administrátor)

1740–1753

Antonín Ignác Prokvedl

1753–1773

Jan Vojtěch Metta

1773–1779

Jan Grim

1779

Tomáš Weininger (administrátor)

1779–1812

Karel Veis

1812–1813

Karel Herites (administrátor)

1813–1814

Josef Foyta

1814–1815

Antonín Habal (administrátor)

1815–1817

Jan Bezděka

1817

Josef Veselý (administrátor)

1817–1850

Pavel Haas

1850–1851

Josef Procházka (administrátor)

1851–1876

Jiří Rohlena

1876–1877

Ferdinand Čejka (administrátor)

1877–1888

Václav Číška

1888–1908

Josef Sirůček

1908–1909

Josef Ptáček (administrátor)

1909–1937

Jan Novotný

1937–1939

František Samec (administrátor)

1939–1952

Václav Hájek

1952

Josef Chaloupka (administrátor)

1952–1970

Vladimír Studený (administrátor)

1970–1971

Evžen Hlaváček

1971–1989

Karel Boba

1989–1990

Václav Filip (administrátor)

1990–1992

Josef Hřebík (administrátor)

1992–1994

Vojtěch Eliáš (administrátor)

1994–1997

František Benda

1997–2000

Vojtěch Eliáš (administrátor)

2000–2007

Daniel Janáček (administrátor)

2007–2011

Stanislav Glac (administrátor)

2011–2019

Milan Badal (administrátor)

2019

Slavík (administrátor)

2019–2022

Štěpán Faber (administrátor)

Od 2022

Jakub Jirovec (administrátor)

 

 

Kaplani

 

 

1740–1742

Kryštof Forst

1747–1750

František Platzer

1750–1753

Jan Juliš

1756–1767

Jan Grim

1768

Isidor Pech

1768–1772

Karel Ström

1775–1776

Jan Studenský

1779

Tomáš Weininger (1779 dočasně administrátor)

1779–1784

Mikuláš Sponar

1784

Jan Kurza

1784–1786

František Křikava

1787

František Bucký (?)

1788–1789

Emanuel Christen

1789–1792

František Dobiášovský

1792–1795

Norbert Srb

1808–1813

Karel Herites (1812–1813 administrátor)

1815–1817

Anselmus Bezděka

1825–1828

Josef Lüftner

1835

Petr Sklenář

1843–1857

Josef Procházka (1850–1851 administrátor)

1858

Václav Číška

1859–1867

František Převrátil

1867–1869

Prokop Čužna

1869–1872

Heřman Haase

1877–1883

Václav Vorel

1885–1887

Václav Macák

1887–1894

Karel Liška

1894–1895

Ignác Zahradník

1895–1904

Josef Kuška

1904–1905

Josef Kubát (za farářovy nemoci administrátor)

1906

Josef Nízký

1906–1915

Josef Ptáček (1908–1909 administrátor)

1915–1918

Josef Kubát (podruhé)

1918–1925

Josef Roháč

1925–1937

František Samec (1925–1937 administrátor)

1941

Raimund Tkáč

1941

Pavel Křivský

1942–1943

Stanislav Majkus

1943–1944

Jaroslav Bosáček

1944–1945

Václav Divíšek

1947–1949

Josef Chaloupka

1949–1950

Jiří Holub

 

Seznamy vznikly s využitím Ptáčkových Pamětí farní osady Hostivické (1915), podkladu od Antonína Štětky a údajů zveřejněných ve starých novinách v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny ČR, využity byly rovněž některé zápisy v matrikách. Zejména v případě kaplanů nejsou seznamy úplné

 

 

Úvod -> Hostivické církevní dějiny -> Přehled farářů

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003