Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Číška

 

 

Václav Číška

Hostivický katolický farář v letech 1877 až 1888

 

1885 Číška

Václav Číška byl vysvěcen na kněze v roce 1842 v Praze. Na hostivické faře působil poprvé v roce 1858 jako kaplan a poté se sem vrátil 9. června 1877 jako farář, přišel z farnosti Kbel v nynějším okrese Plzeň-jih. Dne 17. července 1880 zde uskutečnil kardinál arcibiskup pražský Bedřich kníže Schwarzenberg kanonickou vizitaci, což se možná zúročilo v tom, že Číška byl v lednu 1883 jmenován sekretářem Libockého knížecího arcibiskupského vikariátního úřadu. V letech 1884 a 1885 proběhly ve farnosti misie. Dne 22. května 1888 byl Číška dán na trvalý odpočinek.

Číška ve farní kronice zmiňuje, jak do Hostivice přijížděl na hony korunní princ Rudolf. Sám Číška byl také vášnivým myslivcem a tiskem proběhla příhoda o tom, jak ho při lovu přistihl právě Rudolf.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Římskokatolický farní úřad Hostivice

Kaplan (1858)

Farář (1877–1888)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

Přehled pramenů

MELICHAR, František (1889): Duchovní správa osady Hostivické, Blahověst 25. 7. 1889 (nástup na hostivickou faru uveden chybně 9. 6. 1876)

Blahověst 15. 6. 1877, Osobní věstník duchovenský (oznámení o ustanovení Číšky hostivickým farářem)

Blahověst 25. 1. 1883, Osobní věstník duchovenský (oznámení o ustanovení Číšky libockým vikářem)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Číška

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003